Apokalipsy / Tsy manara-dalàna, namoa-doza

Saiky faty olona maro no nitranga teo Ambohijatovo androany tolakandro. Fiara iray an’ny vondrom-bavaka APOKALIPSY tarihan’ny Pasitera Mailhol no tompon’antoka voalohany tamin’izany.
Ilay fiara nahavanon-doza
Rehefa nofotorana moa ingahy mpamily dia nilaza fa tsy niasa intsony ny tsindrihisatry ny fiara (frein) nentiny. Rehefa nitranga ny patsa iray tsy omby vava ka nangatahana taminy ny antontan-taratasy dia tsy hay be ihany izay marina fa mbetika toe hoe tsy hita niaraka tamin’ny entana tao anaty fiara, mbetika toa hoe any anaty fiara hafa, mbetika indray toa any an-trano aza. Saingy rehefa ny avy amin’ny mpitandro filaminana misahana ny lozam-pifamoivoizana no tonga, dia fantatra fa niniana nafenina ny taratasy. Nibaradaka ihany mantsy ranamana fa tsy any aminy ny permis fa mbola halaina. Ary rehefa nojerena koa ny antontan-taratasin’ny fiara dia efa lany andro ny fitsirihana fanao amin’ny fiara toy ity karazany nanao loza ity. Marihana fa itony minibus itony ilay fiara.

Antontan-taratasy lany daty toy izao no itondràna fiara ka niteraka ny loza

Fa nanao ahoana moa no fitrangan’ny loza?
Avy ny orana. Tsy maintsy hampiditra akanjo aro orana araka izany ny tena satria moto no entina. Nampakarina teny ambony trottoir ny kodiarandroa, ka rehefa vita ny fampidirana ny akanjo, dia nisosa miadana indray hamonjy ilay fanariam-pako tery ambany tery (raha mivoaka ny Tonelina Ambanidia ka hidina ho any Ambohijatovo iny). Noteren’ilay fomba fiteny hoe ‘Ny olombelona tsy akoho’. Teny ampisosàna miadana teny anefa (eny ambony trottoir hatrany amin’io fotoana io an), dia tsinjoko ao anaty retroviseur fa misy fiara, mbola lavitra raha ny fijery azy, any aorinako, ary noheveriko mihitsy aza raha ny habeny tao anaty fitaratra no hakàna sary an-tsaina ny elanelana nisy azy, fa fiara nijanona io tazako io. Teo ampiomanana ny haka sisiny hivalan-drano aho no sendra nitsipalotra tany anaty retroviseur indray ny masoko, ka akory ny hatairako fa efa ny sarin’ny lohaben’ilay fiara no hitako mivandravandra be tao anaty retroviseur. Mbola marihako hatrany fa eny ambony trottoir foana ny resatsika eto an. Efa ny fahafatesana no tao an-tsaiko saingy mbola mba niezaka ny hikisaka hiankavanana ihany. Satria koa nisy mpivady anankiroa tsinjoko tao aoriako tao, izay soa ihany fa tsy tratr’ity loza ity fa raha tsy izany dia maty tsy tra-drano. Nijanona ho faniriana anefa izany hikisaka izany fa tsy tanteraka intsony, satria segondra iray na roa taorian’ny nijereko ny retroviseur dia ny fipoahan’ilay fiara tamin’ny scooter notaingenako sisa no henoko talohan’ny nipitihako niankavanana, sy nahitako ny kodiarana aorian’ilay fiara nanosika ny lohako hikipily sy nanodina ny vatako 180°. Ny scooter koa dia nipitika tany amin’ny 5 metatra niala tamin’ny toerana nilatsahako, ary tokony ho 7 metatra amin’ny toerana nisian’ny fifandonana.
Ankavia, ny firan’ny APOKALIPSY, ery amin’ny havia, ny fiaraben’ny fivondronana, eto aloha kosa ilay scooter nofaohana teny ambony trottoir
Firaben’ny orinasa STAR iry ery aloha indrindra nataony tohana iry. Ao anelanelany ao kosa dia misy fiara madinika 3 hafa nafangarony natao tohana ihany koa.

Taorian'ny nandonany ny scooter dia ity Golf ity indray no nasiany

Tsy ampy hanajanona ny hazakazany ilay Golf fa mbola nampiany fiarakely roa hafa…
Manomboka eto dia alaivo an-tsaina ny hamafin’ny fifandonana. Azo itarafana an’izay ny fanaingan’ilay Peugeot 405 an’ilay 4 x 4 Mitsubishi teo alohany. Ity farany moa dia nifatratra tamin’ilay fiaraben’ny Star teo alohany.

Mianga mihitsy ny vodin'ilay Mitsubishi

Mafy anie izao e!

Saika be no maty
Fiara avy nitondra vondron’olona maromaro ity fiara ity, no izao tra-doza izao. Nisy fiaraben’ny Fivondronana  teo alohako teo . Rehefa avy nahadona ahy ilay fiaran’ny APOKALIPSY dia mba nahavita nisoroka ny fifatràrany tany amin’ilay fiara mpaka fako ihany. Naveriny niditra tany anaty arabe ny fiara, ka ireo nitohana teo amin’ny làlana no nataony tohana hanajanonana ny hazakazaka adàlany.

Ery aloha ny an'ny Star, manaraka azy eo ny 4 x 4 fiaran'ny Ministeran'ny Harena ankibon'ny tany, avy eo ilay Peugeot 405, ary ireto mifanakaiky ireto ny Golf sy ny APOKALIPSY

Fiara dimy  (5) izany no nifanosona sy simba teo, ka vehivavy iray no voatery nentina tany amin’ny hopitaly. Voatery nomena fitsaboana maika sy nozairina ny tarehiny. Mivonto be koa ny handriny havanana. Ny vadin’ny mpamily ilay Golf  io ramatoa io. Ilay mpamily ny fiara 405  koa dia voatery nentina niaraka tamiko tany amin’ny hopitaly mba hotarafina sao misy tsy metimety. Nitarainany ho nisy narary mantsy ny hatony, raha nidona indroa tamin’ny fitaratra, sy nironjona nankany aoriana nandritra ilay dona.
Raha tsy nisoroka ilay fiarabe mpaka fako ny mpamilin’ilay fiaran’ny APOKALIPSY dia be no maty tao anatiny tao. Avo dingana ihany mantsy ilay fiarabe, ka azo antoka avy hatrany ny hahatafasitrika ny ampahany maro amin’ilay fiara any ambaniny any, ary dia ho voatapak’ilay benne daholo ny faritra ambonin’ilay minibus.
Mba nisy madama iray izay no hany nanana fahatongavan-tsainy nihazakazaka nivoaka avy tao anatin’ilay fiaran’ny APOKALIPSY ka nijery izay nanjo ahy, sy nanontany raha misy tokony hatao maika amiko. Fa ny hafa kosa (tamin’ireto olon’ny APOKALIPSY ihany) dia nahavita niteny zavatra tsy ampiheverana sy tsy takatry ny saina.
Nandritra ny fanangonan’ireo mpitandro filaminana ny fanadihadiana nataon-dry zareo, dia tsy fantatr’ireto olona ireto velively hoe efa misy fianakaviako anie nantsoina ho tonga eo amin’io toerana nitrangan’ny loza io. Nisy tamin’ireto olon’ny APOKALIPSY  ireto no nahavita niteny fa hoe Mitady zavatra hono izahay niharan-doza ireto. Tena misy zavatra be tadiavin-dry zareo mihitsy. Rehefa naheno an’izay moa izahay niharan-doza dia tsy naharitra kosa fa niteny. Hoy aho hoe
Azafady kely fa raha ianao no teo amin’ny toerako, saika namoy aina tao anatin’izao loza izao, mety mbola ho izay ve no noteneninao ee?
Fanavaozana vaovao (10 mars 2011) : Nilaza tamiko ny vadiko fa ilay ramatoa nitondra ahy tany amin’ny hopitaly mihitsy kay no niteny voalohany an’ilay hoe Mitady zavatra be mihitsy ilay rangahy io. Saingy nipirina nony nolazain’ny vadiko azy fa henony daholo izay nolazainy teo ary izy no vadiko. Ary tsy hanaiky mihitsy izy raha tsy entina mandalo hopitaly ny vadiny (izaho izay). Dia nihatokatoka nanaiky sisa no nataony, ary nitondra anay mirahalahy tany amin’ny HJRA avy eo. Ary mbola izy io ihany koa ilay nihazakazaka nivoaka avy ao anaty fiaran’ny APOKALIPSY nijery izay nanjo ahy. Tsy nampoiziko.  Hay izany na ilay izy nihazakazaka nivoaka nijery ahy aza dia mety ho fihatsarambelatsihy sy tahotra ny ho tohiny fotsiny.
Ilay rangahy iray isan’ny niharam-boina koa dia niteny hoe
mba tandremo kely ny vava fa tsy fantatrao daholo ireo olona voadonanareo ireo.
Satria dia nisy mpahay lalàna tokoa tafiditra amin’ireto niharam-boina. Raha nandre izany ilay ramatoakely, nampiana lehilahy tanora iray, mbola avy amin’ny tarik’ilay fiara APOKALIPTIKA ihany (tsy haiko na vadiny iny na inony, ialako tsiny fa tsy fantatro) dia toa vao mainka aza nandrisika azy hiteniteny foana, ka hoy izy:
Tsy miraharaha izay zavatra simba any …ary tsy mahalala anay koa angaha? Tsy mahalala ahy koa angaha?
Asa re na mba olona ampy saina sy fanahy no afaka hiteny toy izany, na olona manao ahoana?
Vavolombelona hafa
Nisy ramatoa iray nametraka ny laharan’ny findainy aty aminay niharam-boina mihitsy (nitalahoana mihitsy raha ny marina ny mba hanomezany azy, haintsika ihany fa tsy dia tia voarirodrirotra loatra ny olona eto amin’izao fiainana izao). Io ramatoa io dia nidina avy tany anaty taxibe tany akaikin’ny tonelina tany rehefa hitany fa ho ela ilay fitohanana. Akory anefa ny hagagany fa ilay fiara nisosososo be avy nisongona an-dry zareo tany ambony tany no io namoa-doza aty ambany aty io. Raha ny elanelana voalazan’ilay ramatoa fa misy ny fiara nidinany sy ny toerana nitrangan’ny loza dia misy 120 metatra mahery. Manamarina ny endriky ny fiara hitako tao anatin’ny retroviseur ilay elanelana voalaza etsy ambony io. Satria ny toerana nahitako an’ilay fiara voalohany tao anaty fitaratra dia tokony ho mbola any alohan’ny andrin-jiro 3 miala amin’ny toerana nisy ahy talohan’ny dona. Taxibe maro izahay hoy ilay ramatoa no efa nosongonan’io fiara io tany aloha tany, ary nandeha mafy tokoa izy.
Mahagaga
Fa ny tena nahazendana ahy sy nanontaniako an’ilay mpamily dia ny hoe
mba hainao moa ilay vazivazy ratsin’ny mpampanao fanadinana rehefa maka Fahazoan-dalana hamily fiara r’ingahy? Hoy ry zareo ireny hoe raha misy olona sy alika miampita tampoka eo afovoan’ny arabe, eo anoloanao, ny inona no itsahanao voalohany? Valiny ho an’ny manan-tsaina Frein na tsindrihisatra. Fa tsy misafidy olona na alika. Nefa kosa ny anao dia izaho, naleonao nanintsy taty amiko na ho faty aho na ho velona fa nampalahelo anao ny handona na hanimba fiara na ilay rarivato tetsy amoron-dàlana, na koa handona andrin-jiro iray tamin’ireo 3 nandalovanao.
Namaly moa ranamana fa tsy tao an-tsainy intsony izany rehetra izany fa ny hoe tapaka ny frein no nibahana tao an-tsainy (raha ny marina dia hoe Raha ho faty aho, matesa rahavana, raha ho faty rahavana, matesa ny omby, io no nampiharin’ingahy mpamily ka aleony ny hafa no mihinan’ny…toy izay izy mianakavy sy ny fananany no mifafa ny….Ka dia izahay no nasainy naka ny toeran’ny omby).
Tsy dia mahagaga loatra raha izay fahatapahana frein izay, satria hay ilay fiara ka fiara tokony ho nandalo fitsirihana ary efa lany visite technique tamin’ny 7 Martsa lasa teo.
Fitahiana lehibe
Fa ny zavatra isaorako an’Andriamanitro, dia ny nitahiany ahy. Ratra kely eo amin’ny kihon-tongotro havanana sy amin’ny tànana havanana no azoko, miampy fanaintainana tao amin’ny foto-peko havanana ao, noho ny fianjerana tamin’ny fandakàna ny scooter ho solon’ny fahatra hanipy ny tena ho lavitry ny loza. Tery dia tery anefa ny trottoir ary haingana be ny fitrangan’ny loza ka tsy lasa lavitra ny tena fa vofaoka niaraka tamin’ilay scooter ihany, na dia tsy nanaraka azy tany amin’ny 5 metatra aza. Izay tsy nahita ahy, fa fotoana ela taty aoriana vao nandalo ilay toerana, dia samy niteny daholo fa tena maty angamba ilay mpitondra moto. Saingy talanjona rehefa nilazana fa izaho no teo ambonin’io. Na izaho aza gaga raha niverina nijery ireto sary ireto, hoe ahoana no tsy nahavoa mafy ahy? Nefa raha ny fitefoky ny dona, na tamiko, na tamin’ireo fiara, dia tena mafy dia mafy tokoa. Saingy ny valiny dia tsotra :  » Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha-toy izao ahy « 
Raha ny tolakandro ny loza no nitranga, dia mbola maro tamin’ireo fiara niharan-doza no tsy afaka teo amin’ilay toerana talohan’ny tamin’ny 8 ora alina ary hatramin’izao fotoana anoratana ny lahatsoratra izao aza angamba. Satria nisy mihitsy ny voatery nakàna mecanicien sy carrossier mba handrava sy hanamboatra azy teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza mba hahafahana manetsika ilay fiara.
Efa vita moa ny Constat fa ny hikarakara ny taratasy any amin’ny Assurance rahampitso sy ny any amin’ny BAC any Tsaralalana sisa no hatao.
Raha ny vaovao fantatra teny an-tsefantsefany teny, dia vao tamin’ny Alarobia koa io mpamily io no nanao loza, dia ity androany Alarobia ity indray ny manaraka (resaka mangiana, somary bitsibitsika, nifanaovan’ireo telo lahy avy amin’ny APOKALIPSY nasaina naka kamiao hanaterana ny fatin’ny scooter-nay nody moa no nahenoana an’izay an-dàlana, alohan’ny hiaingan’ity kamiaon’ny APOKALIPSY ity ho any Marovoay indray izao alina izao ihany.
Misaotra an’ireo namana nitondra fankaherezna sy niarahaba ny tena tsy maty fo aman’aina.
Farany
Ity avoaka ho anao eto ity ny lehilahy iray nanindry, tonga dia tsorina hoe nanindry aloka, tsy hoe hanao kolikoly akory no tiana ho lazaina, fa saika hiaro ilay mpamily nanoloana ny fitakiana taratasy nataon’ny polisy, rehefa tratra fa tsy nisy taratasy tany amin’ingahy mpamily. Rangahy io avy eo no naniraka tovolahy iray hafa haka ireo antontan-taratasy tany anatin’izany EXPLORER izany. Napetrak’ilay polisy tamin’ny toerany tsara moa ranamana satria naverina taminy ny fanontaniana natao tamin’ilay mpamily hoe
rehefa hitondra fiara moa ramose dia inona avy no tokony hamarinina mialoha?
Nihenahena tsy nety namaly ranamana ary dia ny nihataka sisa no nataony.

Saika hampianatra ny polisy hanao ny asany angamba ity rangahy apokaliptika ity (ilay miresaka aminà ramatoa)

Fa araka ilay fitenin’ny mpijery baolina hoe : Jereo kely ny tabilao, dia entaniko ianao mba hijery koa ny fitaratr’ity fiara ity. Efa mandeha sahady ny fampielezan-kevitra sy ny fangalarana depart amin’ny fifidianana ho avy. Fitoriana ny lala-mahitsy sy ny fahamarinana, ary fampianarana ny olona hanao ny araka ny lalàna ve hoy ianao? Asa re, fa mampieritreritra ihany….

Alehibeazo io sary io dia ho takatrareo ny tiako ho lazaina. Misoratra eo ny fampielezan-kevitra ankolaka momba ny taona 2013