Governemanta Vaovao / Nouveau Gouvernement

MINISTRES D’ETAT

 • Ministre d’Etat chargé de l’economie et de l’Industrie: Pierrot Rajaonarivelo
 • Ministre d’Etat Chargé des relations avec les Institutions: Yves Aimé Rakotoarison

MINISTRES

 • Ministre des Sports: Ndremanjary Jean André
 • Culture & Patrimoine: Mme Lisa Razafitombo Alibena
 • Enseignement Supérieur & Recherche Scientifique: Rabesa Zafera Antoine
 • Affaires Etrangères: Mme Yvette Sylla
 • Sécurité Intérieure: Ranaivoson Dieudonné
 • Garde des Sceaux, Ministre de la Justice: Christine Razanamahasoa
 • Transports: Ramanantsoa Ramarcel Benjamina
 • Défense: Gal Lucien Rakotoarimasy
 • Santé Publique: Gal Pascal Rajaonarison
 • Fonction Publique, Travail, Lois Sociales : Rasamoelina Henri
 • Communication: Rahajason Hary Laurent
 • Intérieur: Florent Rakotoarisoa
 • Energie: Ratsiraka Elysée
 • Enseignement Technique & de la Formation Professionnelle: Ngolo Gilbert
 • Environnement et des Forêts: Gal Herilanto Raveloarison
 • Population & Affaires Sociales: Nadine Ramaroson
 • Finances & Budget: Hery Rajaonarimampianina
 • Elevage: Bary Rafatrolaza
 • Eau: Reboza Julien
 • Travaux Publics & Météorologie: Razafimbelo Alain Mananjary
 • Mines & Hydrocarbures: Mamy Ratovomalala
 • Education Nationale: Jean-Jaques Rabenirina
 • Postes & Télécoms & Nouvelles Technologies: Ny Hasina Andriamanjato
 • Pêche & Ressources Halyeutiques: Raharisaina Hery
 • Jeunesse & Loisirs: Joahasy Raharisoa Eléonore
 • Décentralisation & Aménagement du Territoire: Hajo Andrianainarivelo
 • Commerce: Razafimandimby Eva
 • Agriculture: Vyvato Rakotovao
 • Tourisme & Artisanat: Riana Andriamandavy Seth

SECRETAIRE D’ETAT

 • Secrétaire d’Etat Chargé de la Gendarmerie: Gal Randrianazary

Behoririka: Fanendahana niafara tamina fakàna takalon’aina

Fanamarihana napetraka ny 25 Martsa 2011: Ity lahatsoratra ity dia nosoratana, minitra vitsy, na ndeha atao hoe ora iray monja taorian’ilay tranga.  Ahitana taratra ny fahasamihafan’ny fanangonam-baovao eo anivon’ny antsoina hoe Citizen Media sy ny Mainstream ihany koa izy ity. Nahoana ? Satria raha nijery ireo lohatenin-gazety nivoaka ny ampitson’iny aho dia zendana nahita fa toa Fanafihana ilay sinoa no tena nankalazaina. Midika ve izany fa tena voafatotra tanteraka amin’ny resaka lafiny ‘marketing’ ny Mainstream media’ ka izay hahasarika ny mpividy sy handafosana bebe kokoa no tanjona?

Fa ny faharoa dia ny teo amin’ny lafiny fitandroana ny fandriam-pahalemana: tsy omena tsiny ny mpitandro filaminana raha mirona amin’ny fanazavana ny fandraisany andraikitra tamin’iny raharaha iny ka nitodika bebe kokoa tamin’ilay resaka Sinoa, satria toa maivana ihany rha ny resaka fanendahana no oharina amin’ny fakàna takalon’aina.

Tsy dia nataoko nahagaga ahy loatra raha tao ireo jiolahy no nisafidy hiditra satria nisy mpiasa tranainy tao ny sasany tamin’izy reo araka ny tatitra, ary mahalala tsara fa raha tampina n y lalana ho any Ankadifotsy, sy ny hiakatra aty amin’ny tetezana, dia mbola misy azo andosirana avy ao amin’io tanana io (araka ny resaka sy famariparitana nomena ireo mpitandro filaminana tonga teny an-toerana, nataon’ireo mponina eo). Raha miditra eo mantsy ry zalahy, ka mihoatra ilay tamboho avy ao anatiny, dia mbola afaka indray kosa mamonjy elakelan-trano hafa avy ao ambnadika ary ho afaka mitsoaka mihazo any ambony any avy eo.

Nilazana ny amin’ny tokony hametrahana mpitandro filaminana hiambina izay fivoahana izay ireo nanao ny tetikady teo an-toerana. Saingy ny olan-dry zareo dia ny fisian’ny antoko iray efa nampakarina any an-tafon-trano ka tsy fantatra mazava izay toerana misy azy ireo, ka sao dia izy samy izy indray no hifampitifitra ao anaty haizina ao. Nandritra izany rehetra izany no nisian’ny tatitra (mbola avy amin’ireo samy mpitandro filaminana ihany fa taorian’ny tifitra natao, dia ‘toa nisy nidoboka  any anaty saosety any’. Tsy nisy nanao fanamarinana an’iny na maty na velona. Araka ny filazan’ireo tompon-tanana anefa dia afaka andosirana tsara any ambadika any rehefa afaka amin’io saosety io. Rehefa natao ny fitsirihana ny tao anatin’ny tokotanin’ny Daktigrafz dia razana 2 no hita, 1 voalaza fa azo sambo-belona, iray hitan’ny olona tafaporitsaka. 4 izay. Ary ilay faha 5, Nankaiza? Taiza no toerana nahafahany nandositra? Satria tsy nahita na inona na inona intsony ireo mpitandro filaminana nilaza fa nanao sava hao ny tanana.

Vava-kisoa misy sira ity raharaha iray ity araka izany, koa asakasakareo hihinana azy.

Tsy hahataona ahy hanova ny lahatsoratra nosoratako velively anefa izay resaka voalaza an-gazety, satria izay no tatitra sy angom-baovao nataoko teny an-toerana.(mifarana eto ny fanamarihana)

Ity ambany ity ny lahatsoratra nosoratana ny andron’ny trangan-javatra:

Eto am-piandohana dia isaorana i zokibe Jentilisa nanaitra tamin’ity vaovao ity, ka nahafahana nanangona azy haingana araka izay azo natao.

Fa inona no tena nitranga?

Raha ny siosio re avy amin’ireo olona marobe teo no henoina, dia betsaka sy samy manana ny filazany. Fa izay taterina aminao eto kosa dia ny resaka nangonina avy amin’ny olona nahita ny zava-nitranga avy eny an-davarangany ka hatramin’ny fidiran’ny mpitandro filaminana an-tsehatra.

Tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva tany ho any dia nisy ramatoa iray naka vola teo amin’itony milina mpitsinjara vola itony (BFV/SG – Behoririka). Io no nendahan’ny bandy dimy lahy. Niantso vonjy ramatoa io ka raikitra ny fifanenjehana. Nisy polisy avy amin’ny Firaisana Fahatelo niditra an-tsehatra.

Eto ambanin'ity lavarangana ity ny milina mpitsinjara vola, ary eo ampitan'io ny làlana miakatra mankany Ambatomitsangana ambony

Nifidy ny hiakatra tamin’ilay làlana eo ampitan’ny banky miakatra mankany Ambatomitsangana ambony iny ireo jiolahy niisa 5, ka rehefa nahita fa tsy nisy azo nizorana tany dia niverina indray saika hiakatra hihazo ny arabe miakatra mankany amin’ny tetezana. Teo no niova tampoka sy nihazakazaka ny raharaha, satria tsy nanohy ny diany ireto jiolahy ireto fa niditra avy hatrany tamin’ny vavahady eo amin’ny DAKTIGRAFZ izay mifanila rahateo amin’ilay trano fivarotan-tsinoa ao ambany rihana rehefa hitan-dry zalahy fa tampina ny lalan-kalehany. Efa niatrana hifanatrika taminy tsinona ireo polisy avy amin’ny Firaisana fahatelo sy ny avy etsy amin’ny tobin-tsolika Galana.

eto no vavahady miditra ao amin'ny tanàana nofinidin'izy ireo hailofana sy nitazonana ny takalon'aina

Nitifitra ny polisy avy amin’ny Firaisana fahatelo ka lavo ny jiolahy iray rehefa voan’ny bala teo amin’ ny kibony. Ny iray kosa azon’ireo polisy sambo-belona ka nentiny any amin’ny birao.

ny faritra voan'ny bala

ity ilay voatifitry ny polisy Fir III teo amin'ny kibony

 

Nisy ny fiantsoana mpanampy, ka isan’ny tonga teny an-toerana ny GIR, sy ny FIS ary ireo antokona mpitandro filaminana hafa toy ny Zandary. Teo anelanelan’izay anefa, hoy hatrany ilay mpitantara, no tafaporitsaka nandositra ny iray tamin’ireto jiolahy. Efa nihena izany ny isa hatreto ka 3 sisa no ifampitadiavana ao anatin’ny trano.

Rehefa tonga ny mpitandro filaminana nantsoina hanampy, dia nisy ny niakatra hatrany an-tafon-trano, ary nisy ny niandry baiko avy aty ambany.

Nandritra ny fidiran’ireto jiolahy ireto tao amin’ity tanàna ity dia nisy ny fakàn’izy ireo ho takalon’aina ny sinoa iray tratrany tao, sy ‘vendeuse’ iray. Nofatorany tamin’ny rojo vy ilay sinoa ary noratrainy ihany koa. Tsy nanaiky ny halaina sary moa ity sinoa ity. Ny lohany no tena hita ho nisy naratra sy voatery nofehezina lamba.

ny rojo vy namatorana ilay sinoa

Tsikaritr’ireo avy eny ambony tafo ny iray tamin’ireo jiolahy mbola tavela tao an-trano, ka notifiriny avy hatrany. Gorobaka tanteraka ny lohany ary rimbona mihitsy ny ila loha havia eo ambonin’ny sofiny iny. Ankoatra izay dia gorobaky ny bala ihany koa ny eo amin’ny tendany.

Nilomano tanteraka tao anatin'ny ràny ity zalahy ity

Sady voa ny lohany no trobaka ny tendany

Raha tamin’ny 6 ora sy sasany tany ho any no niandoha izany rehetra izany, dia tany amin’ny 10 ora alina latsaka 5 minitra kosa vao vita ny fanadihadiana rehetra nataon’ireo mpitandro filaminana sy ny pitsopitsony rehetra nahafahana nanàla ireo razana teo amin’io toerana io.

Fotoana nanadiovana ny tanàna

Ireo kiriana

Nandritra ny hetsika nataon’ireo mpitandro filaminana dia nakatona tsy ho azon’ny fiara nolalovana ny ampahan-dàlana nanomboka teo amin’ny Tobin-tsolika Galana ka hatreny amin’ny tobin-tsolika Shell Behoririka. Voatery navily làlana avokoa araka izany ny fiara rehetra saika hihazo io ampahany io.

Fa ny zava-mahazendana amin’ny tranga toy itony dia ny kirin’ny olona te-hahalala zavatra. Ndeha hataontsika hoe liam-baovao, saingy koa azo lazaina tsotra izao ho tsy mahatsiaro tena. Tsy mahatsiaro tena satria fidirana an-tsehatra ilàna fampiasana fitaovam-piadiana no natao, nefa toa tsy misy manahy na kely akory aza ny amin’ny ainy ireo olona marobe tonga nitangorona teo. Miandry hatrany ny fampitahorana ataon’ny mpitandro filaminana vao mikorapaka miala metatra vitsy. Mandritra ny minitra vitsy. Avy eo dia miverina indray eo amin’ny metatra vitsy manakaiky ny toerana itrangan’ny firotsahana an-tsehatra.

ireo olona tsy nataho-maty nitangorona nizaha ny zava-nisy

Ireo jiolahy mbola nokarohana tao an-trano rahateo tsy fantatra na inona avy no fitaovana any aminy na karazany manao ahoana. Ka raha sanatria nisy ny fifamaliana tifitra, dia mety ho zava-doza hafa no hita.  Tsy nahitako fitaovam-piadiana mahevy vaika aloha teny amin’ireo  roalahy maty, fa fitaovana tsotra toy ny fandraka no tavela. Tsy fantatro kosa na kazaran-javatra inona ilay toy ny boaty napetraka teo ambonin’ny patalohan’ilay voatifitra voalohany.

Mba isan’ireny kiriana sy liam-baovao ireny anefa ireo mpanao gazety tonga teny ka dia nitampifimpify nanao izay hahazoana manangona misimisy ny vaovao hozaraina.

Tsara tehirizina

Raha ny fahitàna ity tranga teo Behoririka ity dia averina etoana fa tsara ihany ho an’ny tokantrano tsirairay ny mitahiry irao laharana ahazoana miantso vonjy haingana rehefa misy ny toy izao. Satria dia isan’ny nahafahana nanao ny asa famonjena an’io tokantrano io ny nisian’izany laharana finday izany. Ireto averina ato ambany ireto izy ireny:

FIS                  033 40 434 40

Polisy             17  –  22 241 76

Gendarme     034 05 700 68

GIR                034 05 517 22

SAG               034 07 517 10

Misy dia misy ny sary azo avy eny an-toerana, saingy noho ny ‘connexion MOOV’ ampiasain’ny tena, tsy mandeha araka izay nifanarahana, dia ialana tsiny fa tsy afaka nampakarina. Apetraka eto ihany rehefa omen’ny MOOV alàlana hampiasa malalaka ny aterineto isika.

Fanavaozana: Amin’ny sasakalina izao, izay vao afaka nampakatra ny sary ho anareo rehetra.

Garde à vue de Mamy RAKOTOARIVELO

Rehefa mety ho fihazonana olona, na garde à vue io, na fampidirana violon, na fampidirana am-ponja vonjimaika, dia saika mitovitovy foana no ilazan’ny Malagasy azy = Fisamborana, na Fitazonana….

Tsy hidirantsika betsaka ny mety haha-samy hafa an’ireo karazan-teny entina milaza an’izany, fa izay fomba natao tamin’ny nakàna olona iray ho entina eo anatrehan’ny manampahefana kosa no ndeha hasiana resaka.

Tsy ela fa vao omaly no nahenoan’ny rehetra fa nampanantsoin’ny DST i Mamy RAKOTOARIVELO mba hatao fanadihadiana mikasika ny resaka fanapoahan-javatra nandritra ny fandalovan’ny fiaran’ny filohan’ny HAT teny amin’ny Marais Masay.  -Lehilahy roa no niampanga sy namatotra azy ho tompon’ny iraka tamin’iny raharaha iny.

Tonga namaly ny antso izy, ary tany dia tsy niverina fa hoe voapanga. Tonga dia nanaovana fanambaràna tamin’ny haino aman-jery. Aiza ilay zon’ny olona tsy mbola voapangan’ny fitsarana manoloana ny tranga toy ireny? Satria mantsy nambara fa mbola hatolotra ny fitsarana ry zareo, izany hoe tsy mbola nisy didy nivoaka nanondro azy ho tena meloka mivantana.

Fetison Rakoto Andrianirina moa dia niteny fa ezaka ataon’ny HAT hampihorohoroana an-dry zareo ao amin’ny ankolafy 3 izao zavatra mitranga izao.

Fanehoan-kevitra iray mikasika izay no navoakan’ny MADAONLINE.NET tao amin’ny pejy Facebook-ny androany, manao hoe:

MadaOnline Net Madagascar

Dans la procédure d’enquête de Mamy rakotoarivelo, il aurait du passer d’abord par les OPJ (Officier des Polices Judiciaires) mais il a été enquêté par le Dst (Direction de la Sécurité Territoriale) une structure qui n’est pas reconnue par le tribunal. De ce fait, il a été renvoyé auprès de la brigade criminelle qui devrait (reprendre ou) valider l’enquête de la Dst et c’est seulement après qu’il a été déféré au parquet. 

De même,il n’y avait pas secret de l’instruction, le Dst a tout de suite fait une conférence de presse.

C’est pour dire que la procédure n’a pas été suivi. 

Où va t-on?

 • Andry Rakotoniaina Andriatahiana wait a minute: Le directeur de la DST, Charlie , a déclaré que la DST a demandé une délégation judiciaire pour apprécier son statut d’OPJ. C’est vrai ou pas? 

 •  

  MadaOnline Net Madagascar 

  Il est gardé à vue au niveau de la brigade criminelle (mais pas enqueté). 

  La question est pourquoi il y a eu deux (2) saisines pour une même affaire, à savoir la DST et la gendarmerie d’Ankadilalana. Qui des deux (2) entités est vraiment habilité à mener l’enquête?

  Il paraît que les aveux des deux hommes du mardi passé dans les médias ont été soutiré par des moyens de torture digne du moyen âge.

  Jusqu’où les enqueteurs pourront aller à l’encontre des principes fondamentaux des droits de l’homme?

  Les distinctions honorifiques donné par la HAT n’ont-ils pas de valeur aux yeux des enqueteurs en sachant que Mr Mamy Rakotoarivelo est au grade de Grand officier de l’ordre National Malgache?

Raha fintinina fohy amin’ny dikanteny malalaka dia toy izao manaraka izao:

Tokony ho ny OPJ aloha no nandray an’i Mamy RAKOTOARIVELO vao ny DST izay rafitra tsy nankatoavin’ny lalàna (tribonaly)…entina hilazàna izany fa tsy najaina ny rafitra antanan-tohatra…Maninona no misy fandraisana an-tanana roa samihafa main’ity raharaha toka ity, ary iza no tena mananafahefana hanao ny fanadihadiana?…Hatraiza ny fanajana ny zon’olombelona?…Aiza ny fanajana ny Mariboninahitry ny olona satria manana Grand Officier de l’Ordre Nationa i Mamy Rakotoarivelo?…

Niniana tsy nadika manontolo amin’ny teny Malagasy ny fifanakalozan-dresaka etsy ambony, satria inoako fa mora azon’ny rehetra ihany ny lalan-jotra izoran’ny resaka taterina ao anatiny. Teny ofisialy faharoa amin-tsika rahateo ny teny frantsay (mandra-paha….)

Azonao mpamaky atao ny maneho hevitra mikasika ity raharaha iray ity, ary koa ny mitsidika ny pejy Facebook-n’ny Madaonline.net

Resaka manaraka mety hotaterina aminao mpamaky eto amin’ny manaraka ny mikasika ilay vono olona niniana nataonà zanaka mpisolovava teny ambanin’Antanimora, ka nahafatesana polisy iray (rehefa voaangona ny vaovao, mazava ho azy).

Apokalipsy / Tsy manara-dalàna, namoa-doza

Saiky faty olona maro no nitranga teo Ambohijatovo androany tolakandro. Fiara iray an’ny vondrom-bavaka APOKALIPSY tarihan’ny Pasitera Mailhol no tompon’antoka voalohany tamin’izany.
Ilay fiara nahavanon-doza
Rehefa nofotorana moa ingahy mpamily dia nilaza fa tsy niasa intsony ny tsindrihisatry ny fiara (frein) nentiny. Rehefa nitranga ny patsa iray tsy omby vava ka nangatahana taminy ny antontan-taratasy dia tsy hay be ihany izay marina fa mbetika toe hoe tsy hita niaraka tamin’ny entana tao anaty fiara, mbetika toa hoe any anaty fiara hafa, mbetika indray toa any an-trano aza. Saingy rehefa ny avy amin’ny mpitandro filaminana misahana ny lozam-pifamoivoizana no tonga, dia fantatra fa niniana nafenina ny taratasy. Nibaradaka ihany mantsy ranamana fa tsy any aminy ny permis fa mbola halaina. Ary rehefa nojerena koa ny antontan-taratasin’ny fiara dia efa lany andro ny fitsirihana fanao amin’ny fiara toy ity karazany nanao loza ity. Marihana fa itony minibus itony ilay fiara.

Antontan-taratasy lany daty toy izao no itondràna fiara ka niteraka ny loza

Fa nanao ahoana moa no fitrangan’ny loza?
Avy ny orana. Tsy maintsy hampiditra akanjo aro orana araka izany ny tena satria moto no entina. Nampakarina teny ambony trottoir ny kodiarandroa, ka rehefa vita ny fampidirana ny akanjo, dia nisosa miadana indray hamonjy ilay fanariam-pako tery ambany tery (raha mivoaka ny Tonelina Ambanidia ka hidina ho any Ambohijatovo iny). Noteren’ilay fomba fiteny hoe ‘Ny olombelona tsy akoho’. Teny ampisosàna miadana teny anefa (eny ambony trottoir hatrany amin’io fotoana io an), dia tsinjoko ao anaty retroviseur fa misy fiara, mbola lavitra raha ny fijery azy, any aorinako, ary noheveriko mihitsy aza raha ny habeny tao anaty fitaratra no hakàna sary an-tsaina ny elanelana nisy azy, fa fiara nijanona io tazako io. Teo ampiomanana ny haka sisiny hivalan-drano aho no sendra nitsipalotra tany anaty retroviseur indray ny masoko, ka akory ny hatairako fa efa ny sarin’ny lohaben’ilay fiara no hitako mivandravandra be tao anaty retroviseur. Mbola marihako hatrany fa eny ambony trottoir foana ny resatsika eto an. Efa ny fahafatesana no tao an-tsaiko saingy mbola mba niezaka ny hikisaka hiankavanana ihany. Satria koa nisy mpivady anankiroa tsinjoko tao aoriako tao, izay soa ihany fa tsy tratr’ity loza ity fa raha tsy izany dia maty tsy tra-drano. Nijanona ho faniriana anefa izany hikisaka izany fa tsy tanteraka intsony, satria segondra iray na roa taorian’ny nijereko ny retroviseur dia ny fipoahan’ilay fiara tamin’ny scooter notaingenako sisa no henoko talohan’ny nipitihako niankavanana, sy nahitako ny kodiarana aorian’ilay fiara nanosika ny lohako hikipily sy nanodina ny vatako 180°. Ny scooter koa dia nipitika tany amin’ny 5 metatra niala tamin’ny toerana nilatsahako, ary tokony ho 7 metatra amin’ny toerana nisian’ny fifandonana.
Ankavia, ny firan’ny APOKALIPSY, ery amin’ny havia, ny fiaraben’ny fivondronana, eto aloha kosa ilay scooter nofaohana teny ambony trottoir
Firaben’ny orinasa STAR iry ery aloha indrindra nataony tohana iry. Ao anelanelany ao kosa dia misy fiara madinika 3 hafa nafangarony natao tohana ihany koa.

Taorian'ny nandonany ny scooter dia ity Golf ity indray no nasiany

Tsy ampy hanajanona ny hazakazany ilay Golf fa mbola nampiany fiarakely roa hafa…
Manomboka eto dia alaivo an-tsaina ny hamafin’ny fifandonana. Azo itarafana an’izay ny fanaingan’ilay Peugeot 405 an’ilay 4 x 4 Mitsubishi teo alohany. Ity farany moa dia nifatratra tamin’ilay fiaraben’ny Star teo alohany.

Mianga mihitsy ny vodin'ilay Mitsubishi

Mafy anie izao e!

Saika be no maty
Fiara avy nitondra vondron’olona maromaro ity fiara ity, no izao tra-doza izao. Nisy fiaraben’ny Fivondronana  teo alohako teo . Rehefa avy nahadona ahy ilay fiaran’ny APOKALIPSY dia mba nahavita nisoroka ny fifatràrany tany amin’ilay fiara mpaka fako ihany. Naveriny niditra tany anaty arabe ny fiara, ka ireo nitohana teo amin’ny làlana no nataony tohana hanajanonana ny hazakazaka adàlany.

Ery aloha ny an'ny Star, manaraka azy eo ny 4 x 4 fiaran'ny Ministeran'ny Harena ankibon'ny tany, avy eo ilay Peugeot 405, ary ireto mifanakaiky ireto ny Golf sy ny APOKALIPSY

Fiara dimy  (5) izany no nifanosona sy simba teo, ka vehivavy iray no voatery nentina tany amin’ny hopitaly. Voatery nomena fitsaboana maika sy nozairina ny tarehiny. Mivonto be koa ny handriny havanana. Ny vadin’ny mpamily ilay Golf  io ramatoa io. Ilay mpamily ny fiara 405  koa dia voatery nentina niaraka tamiko tany amin’ny hopitaly mba hotarafina sao misy tsy metimety. Nitarainany ho nisy narary mantsy ny hatony, raha nidona indroa tamin’ny fitaratra, sy nironjona nankany aoriana nandritra ilay dona.
Raha tsy nisoroka ilay fiarabe mpaka fako ny mpamilin’ilay fiaran’ny APOKALIPSY dia be no maty tao anatiny tao. Avo dingana ihany mantsy ilay fiarabe, ka azo antoka avy hatrany ny hahatafasitrika ny ampahany maro amin’ilay fiara any ambaniny any, ary dia ho voatapak’ilay benne daholo ny faritra ambonin’ilay minibus.
Mba nisy madama iray izay no hany nanana fahatongavan-tsainy nihazakazaka nivoaka avy tao anatin’ilay fiaran’ny APOKALIPSY ka nijery izay nanjo ahy, sy nanontany raha misy tokony hatao maika amiko. Fa ny hafa kosa (tamin’ireto olon’ny APOKALIPSY ihany) dia nahavita niteny zavatra tsy ampiheverana sy tsy takatry ny saina.
Nandritra ny fanangonan’ireo mpitandro filaminana ny fanadihadiana nataon-dry zareo, dia tsy fantatr’ireto olona ireto velively hoe efa misy fianakaviako anie nantsoina ho tonga eo amin’io toerana nitrangan’ny loza io. Nisy tamin’ireto olon’ny APOKALIPSY  ireto no nahavita niteny fa hoe Mitady zavatra hono izahay niharan-doza ireto. Tena misy zavatra be tadiavin-dry zareo mihitsy. Rehefa naheno an’izay moa izahay niharan-doza dia tsy naharitra kosa fa niteny. Hoy aho hoe
Azafady kely fa raha ianao no teo amin’ny toerako, saika namoy aina tao anatin’izao loza izao, mety mbola ho izay ve no noteneninao ee?
Fanavaozana vaovao (10 mars 2011) : Nilaza tamiko ny vadiko fa ilay ramatoa nitondra ahy tany amin’ny hopitaly mihitsy kay no niteny voalohany an’ilay hoe Mitady zavatra be mihitsy ilay rangahy io. Saingy nipirina nony nolazain’ny vadiko azy fa henony daholo izay nolazainy teo ary izy no vadiko. Ary tsy hanaiky mihitsy izy raha tsy entina mandalo hopitaly ny vadiny (izaho izay). Dia nihatokatoka nanaiky sisa no nataony, ary nitondra anay mirahalahy tany amin’ny HJRA avy eo. Ary mbola izy io ihany koa ilay nihazakazaka nivoaka avy ao anaty fiaran’ny APOKALIPSY nijery izay nanjo ahy. Tsy nampoiziko.  Hay izany na ilay izy nihazakazaka nivoaka nijery ahy aza dia mety ho fihatsarambelatsihy sy tahotra ny ho tohiny fotsiny.
Ilay rangahy iray isan’ny niharam-boina koa dia niteny hoe
mba tandremo kely ny vava fa tsy fantatrao daholo ireo olona voadonanareo ireo.
Satria dia nisy mpahay lalàna tokoa tafiditra amin’ireto niharam-boina. Raha nandre izany ilay ramatoakely, nampiana lehilahy tanora iray, mbola avy amin’ny tarik’ilay fiara APOKALIPTIKA ihany (tsy haiko na vadiny iny na inony, ialako tsiny fa tsy fantatro) dia toa vao mainka aza nandrisika azy hiteniteny foana, ka hoy izy:
Tsy miraharaha izay zavatra simba any …ary tsy mahalala anay koa angaha? Tsy mahalala ahy koa angaha?
Asa re na mba olona ampy saina sy fanahy no afaka hiteny toy izany, na olona manao ahoana?
Vavolombelona hafa
Nisy ramatoa iray nametraka ny laharan’ny findainy aty aminay niharam-boina mihitsy (nitalahoana mihitsy raha ny marina ny mba hanomezany azy, haintsika ihany fa tsy dia tia voarirodrirotra loatra ny olona eto amin’izao fiainana izao). Io ramatoa io dia nidina avy tany anaty taxibe tany akaikin’ny tonelina tany rehefa hitany fa ho ela ilay fitohanana. Akory anefa ny hagagany fa ilay fiara nisosososo be avy nisongona an-dry zareo tany ambony tany no io namoa-doza aty ambany aty io. Raha ny elanelana voalazan’ilay ramatoa fa misy ny fiara nidinany sy ny toerana nitrangan’ny loza dia misy 120 metatra mahery. Manamarina ny endriky ny fiara hitako tao anatin’ny retroviseur ilay elanelana voalaza etsy ambony io. Satria ny toerana nahitako an’ilay fiara voalohany tao anaty fitaratra dia tokony ho mbola any alohan’ny andrin-jiro 3 miala amin’ny toerana nisy ahy talohan’ny dona. Taxibe maro izahay hoy ilay ramatoa no efa nosongonan’io fiara io tany aloha tany, ary nandeha mafy tokoa izy.
Mahagaga
Fa ny tena nahazendana ahy sy nanontaniako an’ilay mpamily dia ny hoe
mba hainao moa ilay vazivazy ratsin’ny mpampanao fanadinana rehefa maka Fahazoan-dalana hamily fiara r’ingahy? Hoy ry zareo ireny hoe raha misy olona sy alika miampita tampoka eo afovoan’ny arabe, eo anoloanao, ny inona no itsahanao voalohany? Valiny ho an’ny manan-tsaina Frein na tsindrihisatra. Fa tsy misafidy olona na alika. Nefa kosa ny anao dia izaho, naleonao nanintsy taty amiko na ho faty aho na ho velona fa nampalahelo anao ny handona na hanimba fiara na ilay rarivato tetsy amoron-dàlana, na koa handona andrin-jiro iray tamin’ireo 3 nandalovanao.
Namaly moa ranamana fa tsy tao an-tsainy intsony izany rehetra izany fa ny hoe tapaka ny frein no nibahana tao an-tsainy (raha ny marina dia hoe Raha ho faty aho, matesa rahavana, raha ho faty rahavana, matesa ny omby, io no nampiharin’ingahy mpamily ka aleony ny hafa no mihinan’ny…toy izay izy mianakavy sy ny fananany no mifafa ny….Ka dia izahay no nasainy naka ny toeran’ny omby).
Tsy dia mahagaga loatra raha izay fahatapahana frein izay, satria hay ilay fiara ka fiara tokony ho nandalo fitsirihana ary efa lany visite technique tamin’ny 7 Martsa lasa teo.
Fitahiana lehibe
Fa ny zavatra isaorako an’Andriamanitro, dia ny nitahiany ahy. Ratra kely eo amin’ny kihon-tongotro havanana sy amin’ny tànana havanana no azoko, miampy fanaintainana tao amin’ny foto-peko havanana ao, noho ny fianjerana tamin’ny fandakàna ny scooter ho solon’ny fahatra hanipy ny tena ho lavitry ny loza. Tery dia tery anefa ny trottoir ary haingana be ny fitrangan’ny loza ka tsy lasa lavitra ny tena fa vofaoka niaraka tamin’ilay scooter ihany, na dia tsy nanaraka azy tany amin’ny 5 metatra aza. Izay tsy nahita ahy, fa fotoana ela taty aoriana vao nandalo ilay toerana, dia samy niteny daholo fa tena maty angamba ilay mpitondra moto. Saingy talanjona rehefa nilazana fa izaho no teo ambonin’io. Na izaho aza gaga raha niverina nijery ireto sary ireto, hoe ahoana no tsy nahavoa mafy ahy? Nefa raha ny fitefoky ny dona, na tamiko, na tamin’ireo fiara, dia tena mafy dia mafy tokoa. Saingy ny valiny dia tsotra :  » Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha-toy izao ahy « 
Raha ny tolakandro ny loza no nitranga, dia mbola maro tamin’ireo fiara niharan-doza no tsy afaka teo amin’ilay toerana talohan’ny tamin’ny 8 ora alina ary hatramin’izao fotoana anoratana ny lahatsoratra izao aza angamba. Satria nisy mihitsy ny voatery nakàna mecanicien sy carrossier mba handrava sy hanamboatra azy teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza mba hahafahana manetsika ilay fiara.
Efa vita moa ny Constat fa ny hikarakara ny taratasy any amin’ny Assurance rahampitso sy ny any amin’ny BAC any Tsaralalana sisa no hatao.
Raha ny vaovao fantatra teny an-tsefantsefany teny, dia vao tamin’ny Alarobia koa io mpamily io no nanao loza, dia ity androany Alarobia ity indray ny manaraka (resaka mangiana, somary bitsibitsika, nifanaovan’ireo telo lahy avy amin’ny APOKALIPSY nasaina naka kamiao hanaterana ny fatin’ny scooter-nay nody moa no nahenoana an’izay an-dàlana, alohan’ny hiaingan’ity kamiaon’ny APOKALIPSY ity ho any Marovoay indray izao alina izao ihany.
Misaotra an’ireo namana nitondra fankaherezna sy niarahaba ny tena tsy maty fo aman’aina.
Farany
Ity avoaka ho anao eto ity ny lehilahy iray nanindry, tonga dia tsorina hoe nanindry aloka, tsy hoe hanao kolikoly akory no tiana ho lazaina, fa saika hiaro ilay mpamily nanoloana ny fitakiana taratasy nataon’ny polisy, rehefa tratra fa tsy nisy taratasy tany amin’ingahy mpamily. Rangahy io avy eo no naniraka tovolahy iray hafa haka ireo antontan-taratasy tany anatin’izany EXPLORER izany. Napetrak’ilay polisy tamin’ny toerany tsara moa ranamana satria naverina taminy ny fanontaniana natao tamin’ilay mpamily hoe
rehefa hitondra fiara moa ramose dia inona avy no tokony hamarinina mialoha?
Nihenahena tsy nety namaly ranamana ary dia ny nihataka sisa no nataony.

Saika hampianatra ny polisy hanao ny asany angamba ity rangahy apokaliptika ity (ilay miresaka aminà ramatoa)

Fa araka ilay fitenin’ny mpijery baolina hoe : Jereo kely ny tabilao, dia entaniko ianao mba hijery koa ny fitaratr’ity fiara ity. Efa mandeha sahady ny fampielezan-kevitra sy ny fangalarana depart amin’ny fifidianana ho avy. Fitoriana ny lala-mahitsy sy ny fahamarinana, ary fampianarana ny olona hanao ny araka ny lalàna ve hoy ianao? Asa re, fa mampieritreritra ihany….

Alehibeazo io sary io dia ho takatrareo ny tiako ho lazaina. Misoratra eo ny fampielezan-kevitra ankolaka momba ny taona 2013

Polisy mamo am-perinasa

Avy any Ambodihady Ambohimanarina ny tena izao maraina izao. Tsy nifankahitàna ny fitohanan’ny fifamoivoizana manerana an’Antananarivo Renivohitra. Satria moa kodiaran-droa no entina, dia afaka mitsofotsofoka etsy sy eroa, ary avy amin’ireny fitsofotsofohana ireny no nahitàna fa rehefa misy fitohanana, dia tsy maintsy tafiditra ao anatin’izany ireo fiara mpitatitra iraisana (taxibe).

Rehefa tonga teny ambonin’ny tetezan’i Behoririka  ianao dia gaga fa misy faritry ny arabe malalaka tsara sy migodana be manomboka eo amin’ilay fihodinana amin’io toerana io raha hanitsy ho any Antaninandro fa tsy handalo aty ambanin’ny fiangonana Andravoahangy Fivavahana. Dia raikitra ihany ny ankisisiky ny kodiaran-droa e.

Rehefa tonga tany alohan’ilay fitohanana ka nijery ny fototry ny olana ianao dia zendana. Fa sady mbola tafiditra tao anatin’ny antony ny taxibe, fa indrindra indrindra, ny tena antony lehibe dia ilay POLISY MAMO AM-PERINASA teo amin’ilay faritra.

Tsy mamo miantso polisy ity fa ‘ Polisy mamo miantso’

Rehefa nanontaniana ny fandehan’ny tantara ny olona tao anaty fiara sy ny mpamily ilay fiara mpitatitra dia nitsotra fa niala ny fitohanana avy any ambany, mandalo Mahavoky sy Rotsirotsy iny, daholo ny ankabeazan’ireo fiara mpitatitra teo amin’ilay toerana nitrangan’ny olana (135 , 144 sns…) satria nalalaka be io làlana io avy any Besarety raha hamonjy an’ilay fidinana avy any Tsiazotafo handray ny ety ambanin’ny Pain Français taloha iny .

Avy tany Besarety no efa nalefan’ny polisy hiala fitohanana ireto taxi-be ireto (izay tsy 144 irery, fa izay tokony handalo LIANTSOA rehetra) rehefa tsy misy mpandeha milaza fa tokony hiala ao anatin’io ampahan-dàlana voalaza io. Ary raha ny filazan’ny mpamily sy ny olona tao anatin’ny fiara dia nangataka no natao teny akaikin’ny La Rotonde, fa tsy mokon-doha. Tsy nisy fitohanana mihitsy hoy ireto olona tao anaty fiara, raha tsy efa niditra an-tsehatra ingahy polisy sy ny hamamoany. Tonga, hono, ranamana dia nijoro teo anoloan’ny fiara mpitatitra an’ny zotra 144. Tsy niteny izay hadisoana, na anton’ny fihetsiny, hoy hatrany ireto olona sy mpamily fiara na dia nanontaniana azy aza izay antony izay. Be anefa hoy hatrany ireo olona ireo  ny fiara mpitatitra sasany efa nandalo teo hatrizay , na taloha na nandritra ny nitrangan’ny olana, fa tsy nahoan’ingahy polisy, fa dia ity iray ity no nanalàny ny fony.

Koa satria tsy nety niala mihitsy ingahy polisy dia naroson’ny mpamily miadana teny foana ny fiara mandrapahatonga tery amin’ny tobin-dasantsy izay nisy polisy hafa nandamina sy nilàn’ity mamo vonjy, noho ireo fiara tao afara efa nanomboka nikamenona sy nampaneno anjomara tsy ifandrenesana. Dia mikisaka manaraka ilay fiara, moa va tsy ireny zaza midongy ireny, ingahy polisy. Nony hitan’ity polisy iray hafa nandamina teo amin’ny tobin-tsolika Jovena ambany  – Antaninandro fa tsy ao tsara ilay namany dia ny nandefa ilay fiara mpitatitra no fepetra noraisiny.

Fa talohan’ny nahafahan’ilay fiara nanohy ny diany dia ndeha hiverenana kely ny teo aloha. Tsy naharitra ny tena ka namoaka ny fitaovam-pandraketana ary dia naka saripika sy lahatsary ho entina ho anao mpamaky. Vao nahita izany rahateo ireo olona tao anaty fiara dia samy nihoraka ny hoe

Alaivo sary mihitsy ramose a, indrindra fa ny endriny amin’izao mamo izao

Nohararaotina izany fotoana izany handraisana izay fanehoan-kevitra avy amin’ny andaniny sy ny ankilany

Ankafizo ary…