WUHAN UNIVERSITY 6th LUOJIA AUTUMN INTERNATIONAL CULTURAL FESTIVAL

 

« WUHAN UNIVERSITY 6TH LUOJIA AUTUMN INTERNATIONAL CULTURAL FESTIVAL »

Teny faneva: « Diversity & Harmony; Interaction and Integration »

Fotoana nanaovana azy: ny 20 sy 21 Novambra 2010

Toerana nanaovana azy: Wuhan University, Wuhan; Hubei Province, Chine

Io « festival culturel » io dia efa fandraisan’ny Mpianatra Malagasy any Wuhan anjara nanomboka tamin’ny taona 2005 niforonan’ny fankalazana, ka ny 20 sy 21 Novambra teo ny andiany faha-enina. Mihoatry ny 70 ny firenena nandray anjara, ka anisan’izany i Madagasikara izay nosoloan’i AEMW (Assocition des Etudiants Malgache a Wuhan) tena. Ny tanjon’ny fikambanana dia ny fampahafantarana ny firenena, ny fampiroboroboana ny fikambanana ary ny fanamafisana ny firaisankinan’ny mpianatra Malagasy any an-tany lavitra any.

Maro be ny zavatra natao tamin’izany:

Ataovy matsiro sy tsara endrika toy ireto ny amin'ny faran'ny taona sy ny fandraisana taona vaovao ee! Dia mirary taona 2011 sambatra sahady ho anareo Malagasy any Chine ee!

  • – ny haihanina malagasy (nahandro gasy): composé, katilesy, mofo-baolina, makasaoka, vary sy kabaro sns.

  • – ny fomba fitafy nentin-dRazana
  • – ny fampirantiana haitao vita malagasy(arts malagasy) sy ny harena(ressource) mampiavaka an’i Madagasikara.

Tsy ambaka ny hafa ny vita Malagasy. Jereo anie ireto Maki miezaka mambabo mpitsidika e!

  • – ny dihy toy ny afindrafindrao, kilalaka, mangaliba, salegy, kininike, sy ny sisa; izay nahaliana ny mpijery ka nampianarin’ny Malagasy azy ireo

Soa fa mbola mahatsiaro ny fomban-drazany ny taranaka na lasa any ampita aza

Nisokatra ho an’ny olon-drehetra toy ny mpianatra, mpampianatra, mpandraharaha ara-toekarena, mpitondra fanjakana sy ny olon-tsotra rehetra araka io teny faneva eo ambony io hoe « Diversity & Harmony; Interaction and Integration ».

Fahombiazana tanteraka ny hetsika natao. Izany fahombiazana izany dia vokatry ny fiaraha-miasa akaikin’i ANDRIANJAFY Francois Herve filoha  amperianasan’ny AEMW sy RAVELOMANANA Fidelys filoha lefitry ny AEMC(Association des Etudiants Malgaches en Chine) no sady filoha am-boninahitry ny AEMW, ary ny fandraisana anjara mavitriky ry: Fifaliana, Frederick, Stephanie, Soja, Nounou, Tahina, Mathilde, Setra, Nancy, Noro, Fanja, Gerald, Natacha ary Eldie.

Marihina fa any Wuhan no be Mpianatra Malagasy be indrindra ao Chine, izay miisa ho 28.

(Mpiara-miasa nampita ny vaovao : Fidelys Ravelomanana)

Publicités

Barcamp initiative 2010

Barcamp iniative 2010 tao amin’ny H2O Le Bus Antanimena, ny harivan’ny 27 Desambra 2010 teo

Izay efa mpamonjy Barcamp hatramin’izay dia hahatsiaro avy hatrany an’io sary famantarana io. Teny nifanomezana ny hifanoloran-tànana mba hamerenana indray azy ity eo anivon’ny fifandraisana sy fifanakalozana ivelan’ny virtoaly, ho an’izay rehetra afaka miala kely an’izay sehatra izay.

Tampotampoka ihany ny nanaovana azy satria tsy tiana handalo fotsiny tsy nisy Barcamp ny taona 2010. Na izany aza anefa dia tsy nandiso fanantenana ny nanatrehana azy. Tao anaty firahalahiana sy fifanajàna tanteraka.

Ery am-pita ary manatrika amin’ny sary ny tompon-kevitra, Harinjaka Ratozamanana Andriakoto.  Ilay manome lamosina kosa ny avy amin’ny TOPHOS, izay manana ny fahaiza-manaony raha resaka fakàna sary sy fikarakarana lanonana amin’ireny lanonam-be toy ny fampakaram-bady ireny: manomboka hatrany an-tranon’ny ampakarina ka mandrapaha-tongany any anivon’ny tokantrano vaony.

Tsara raha ny toeram-pandraisana (HdO – Le Bus).

Fa maninona tokoa moa no nofidiana manokana ny Le Bus Antanimena mba hanaovana ity Barcamp 2010 tampotampoka ity? Tsotra fotsiny: faritra milamina na dia amoron-dàlana aza no fahafantaran’ny besinimaro azy. Ankoatra izay dia tsara ampahafantarina ny rehetra ihany koa fa miaraka miasa amin’ny orinasa aOrange Madagascar ny Le Bus Antanimena, ary dia manolotra serasera maimaimpoana (connexion WIFI) ho an’ireo rehetra tonga ao aminy tsy ankanavaka. Asa na izaho sambany vao mba tao, fa dia babony aloha izahay raha nahita ilay toerana, ka nihevitra avy hatrany fa ny hetsika manaraka izay hokarakaraina (ANTANANARIVO MIBLAOGY 2010, tsy tsaroako intsony na andiany fahafiry isika izao….) dia ao amin’ny Le Bus no hiainga amin’ny 28 Janoary 2011 raha tsy mbola nisy namandrika mialoha ny toerana.

Ny avy amin’ny TOPHOS

Ny ao amin’ny Le Bus

Ny mpanomana ny hetsika

Tsy hoe mivadik’ondana akory ny fitaovana nakàna ny sary, fa fihetsiketsehana daholo itony eee!

Ampahany tamin’ireo mpanotrona

Dia miresadresaka mifanakalo hevitra sy mifampizara vaovao eny an-tsefantsefany eny tahaka izao rehefa Barcamp.

Ny fanolorana ny zava-bita sy mbola hatao mandeha ihany, ny hetaheta koa afaka alàna miadana eo akaiky eo ihany koa. Ka inona indray no tadiavina?

Ampahany tamin’ny fitaovana fampitàna mivantana ny fanazavàna rehetra mba hiseho mivantana eny amin’ny ‘écran géant’

Patrick sy ny mpanatrika, ny iray miteny, ny hafa kosa sady mihaino no miala hetaheta, tsy misy ny olana

Harinjaka manazava ny mikasika ny Barcamp, ny TEDx ary ny tetikasa 11/11/11 izay hiarahany amin’ny Masoivoho eto Madagasikara izay tsy iza fa i Ariniaina ao amin’ny bilaogy Dagotiako

Eto ambany kosa indray dia ry zareo avy ao amin’ny AMEA no manao ny famelabelarana ny zavatra efa nataony sy ny mbola kasainy hatao

Omeny antsika eto ambany ireo antontan’isa mikasika ny fampiasan’ny olona ny Facebook

sy ny fanazavany ny atao hoe WEB 2.0

ary ny 4C

I Andry avy amin’ny andrydago manentana ny rehetra ho avy amin’ny Antananarivo miblaogy amin’ny 28 Janoary 2011. Let’s have fun, guys!

Nanana ny ampaham-potoana natokana ho azy tao ihany koa n y fanazavana ny momba ny tetikasa TELOMIOVA, narahana fandefasana ny vohikala mivantana teny amin’ny solaitrabe ho hitan’ny mpanotrona.

Tamin’ny tenim-pirenena telo no nanatontosana ny famelabelarana rehetra, ka nisy ny nampiasa ny teny frantsay, ny anglisy, ary ny Malagasy.