Andro ratsy misodisody

Fikorontanana faharoa amin’ity taon-tsikilaonina  2010-2011 ity ary manaraka zotra mianatsimo aloha hatreto. Atsimo-atsimo andrefana no lalany ary any amin’ny manodidina an’i La Réunion any ka 11 km/ora no hafainganam-pandehany

Na dia mbola lavitra aza no misy azy dia tsy afa-bela amin’ny tokony ho fiomanana ny amin’izay mety ho fiaviany isika eto Madagasikara.

Raha tonga ny fetra hanomezana anarana azy dia ny Nosy Maorisy no hanome izany, ka ho ABELE no anaran’izany rivodoza izany.