Sabotsy moana, tsy misy mozika

Taorian’ny fanapahana nataon’ny manampahefana ny tsy maintsy hametahana hollogramme amin’ny asa vokarin’ireo mpanakanto, raha tsy izany dia horaofina daholo ireo vokatra ‘original’ tsy misy azy io eny an-tsena, dia nanapa-kevitra izy ireo fa tsy azo alefa amin’ny onjam-peo ny sangan’asan-dry zareo ny Sabotsy 16 Oktobra 2010.

Rehefa jerena tokoa dia toa sadasada manan-tsoratra ihany ilay fanapahan-kevitra. Betsaka ny sangan’asa tena an’ireo mpanakanto no efa mandrakotra ny tsena sy ny toeram-pivarotana maro samihafa. Koa rahoviana ary amin’ny fomba ahoana no hanangonana azy ireny indray hametahana ny hollogramme amin’izy ireny?

Milahatra amin’ireny ireny koa anefa dia betsaka ny ‘pirate’ mameno ny elakelan-trano sy ny tany malalaka eto Antananarivo (tsy mbola ao anatiny ny any amin’ny faritany). Hatraiza no vitan’ny manampahefana tomponandraikitra amin’ny fandraofana na fannenjehana azy ireny amin’ny fomba m,aharitra sy matotra? Toa vonjy tavan’andro hatrany toy ny fangalam-pierin’ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpiasan’ny fivondronana izy ireny.

Marina fa mety ho tsy be mpanaraka ity hetsika ity satria rehefa ny an’ny mpanakanto Malagasy no tsy azo alefa, dia tsy maintsy hanatosaka hira vahiny ihany ireo onjam-peo samihafa. Isika mpanjifa koa mbola ho afaka hihaino hira any an-tokantrano amin’ny alalan’ireo fitaovana fampiasa samihafa.

Tsy misy lehibe noho ny vatolampy anefa, hono, fa rehefa tsy miteny dia angeren’ny vorona. Koa angamba tonga ny fotoana anehoan’izy ireo ny feony mba tsy hitoviany amin’ny vatolampy tsy miteny.

#BAD10 – Blog Action Day 2010

(This text is for this year’s Blog Action Day focussing on Water issues)

 

In every part of the world, everyone encounters the water issues. There are not just millions, but billions of people worldwide who lack access to drinking water, clean and potable water.

Keep it clean!

The world is now facing a big problem with the matter of water source, thus this is not surprising that a few years ago Madagascar sold water for a arabic country (Saudi Arabia).

Water is very, very expensive. Plus, the South part of Madagascar is suffering of lack of water. They must buy water far away of their house, and then bring it back home on a cart pulled by donkeys.

Therefore, moderate use of water is needed, we shouldn’t waste water, and should keep it drinking.

Everyone have responsability for that, whether the government with the control of city expansion, or the farmers, the industries and climat changes.

a rice field

Because, only the good gestion of water source, the good protection and the water distribution to be safe drinking is the only way to reach this goal.

The « Re-use of wastewater to water the rice fields, after filtering it successively with charcoal and sand » because “If there is no water, there is no life

Do you know what is the least owned sanitation?

Latrines (WC) are the least owned sanitation in the world.

In Mananjary (Madagascar), people « shit » at the seaside because there is no toilet. Then they cover it with sand. And what about its consequences on our water? Some cultures neglet the toilets. It’s because of the lack of order in some cities that sanitary infrastructures are neglected:

there is no latrine, or better toilets. In the case of Southern area of Madagascar, they suffer of the lack of water. They need to buy water brought to them by car, or cart pulled by donkeys because there is no local water source. There’s mostly desert.

Water is responsible of many things –  health, economy, society, etc…

Most of the time, officials don’t care about the reality happening because of political reasons. This includes several ministry: Water and Forest, Environment (fight against forest firing), Land Use & Development, Health department.

what attitude to adopt to avoid this kind of thing?

co-writters: Avylavitra and FCandy