Tsy aritra- Efa voazara

Tsy aritro ny tsy hampita ity tononkalo nalefa niparitaka tamin’ny yahoo_group ity. Misy dia misy tokoa ny azon’ny tsirairay saintsainina ao anatiny koa ‘Atsipy ny tady ho any an-tandroky ny omby, atsipy ny teny ho ao am-pon’ny mahalala’

Tsy nasian’ny Gazety_Adaladala fanitsiana ny diso tsipelina fa dia navoaka araka izay nanoratan’ny mpanoratra azy mihitsy izy io

Ity misy tononkalo iray vao noforoniko  (Eli RAMAMONJISOA) mikasika ny fazaran’ny matanjaka antsika. Ampiadin’ny olona fotsiny isika. Mifankatiava

Efa voazara

Moa nareo efa nahita nozanahin-dr’Ilairony

Firenena eto Afrika ka tafakatra ambony?

Misy ireo manan-karena, fa be angovobe ny taniny

Misy amin’izy ireny, de vitsy mponina ao aminy

Nefa raha jerena akaiky de tena anatina krizy

Fa olom-bitsy kely ihany no manara-po izay tsizy

Matetika voatsiriritra ireny firenena ireny

Hany ka tsy ilaozan’ady sy saritaka ombieny

Tsy tafatoetra ho mpitondra raha tsy olon-drizalahy

Mba hanaraka ny baiko sy hiara-misalahy

Dia atao varo-boba ireo harenabe mihanaka

Ary entina hanamafy ireo toe-karena efa matanjaka

Eny antsefantsefany eny, samy homana avokoa

Na ireo mpitondra eto Afrika, na ireo mpanjanaka taloha

Misy hafa indray koa ireo izay manana tantara

Manan-danja ngeza loatra raha tetik’ady no ambara

Tsara toerana izy ireo ara-jeografika

Ka ampiasain’ireo matanjaka hanaovana hevitra sy fika

Hikatsahany hangalarana sy hitrandrahana hatrany

Fa ny tsy mba tsapantsika, izy miombona eny ihany

Dia asainy mifandrafy ny samy iray firenena,

Mba hafahany hanamafy ny fitrandrahany harena

F’efa voazaran-drizalay I Afrika manontolo

Tany Berlin , tamin’ny efatra ambivalopolo

Tamin’ny taon-jato malaza faha sivy ambiny folo

Eli Gasy