Fanambaran’ny Raimandreny Mijoro

Araka ny efa nanampoizan’ny maro azy dia nivoaka indray ny fanemorana datin’andro tamin’ity androany ity. Indro ary ny famabaran’ny fikambanana Raimandreny Mijoro momba izany.

Fanambarana nataon’ny fikambanana Raiamandreny Mijoro androany 07 Jona 2010

Ny raiamandreny Mijoro sy ny komity mpikarakara ny fantontosana ny dinika santatra sy ny fihaonambem-pirenena izay nokasaina hatao ny ny 8 – 9 – 10 jona 2010 sy n y 14 => => jona 2010 izay nivory ny faha 7 Jona 2010 rehefa nihaino sy nifampidinika tamina sokajin’olona maro, na mpanao politika, na fikambanana na olon-tsotra dia nanamarika fa :

  • tokony hiainga avy any ifotony ny fifanakalozan-kevitra sy ny dinika momba ireo lohahevitra izay haroso aroson’ny komity mpikarakara,
  • nahatsapa fa mbola maro ireo fanatontosana sy fifandresen-dahatra atao amin’ireo ankolafin-kery politika maro samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena sy iraisam-pirenena
  • nahatsapa fa ilaina ny hampirindra sy hampilamina tsara ny fahazoan’ny Malagasy tsy ankanavaka maneho ny fahavononana hiara-midinika dia nanapa-kevitra fa  ahemotra ireo daty voatondro fa hanaovana ny dinika santatra sy ny fihaonambem-pirenena
  • Atao eny amin’ny distrika 119 ny dinika santatra  izay saika hatao eo amin’ny renivohi-paritany teo aloha

Araka izany, dia ahemotra ireo daty voalaza teo aloha ary hambaranay aoriana ny daty vaovao

Manainga sy manentana ny Malagasy rehetra ny Raiamandreny Mijoro sy ny komity mpanomana mba hifampidinika manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny