29 mars 1947 / 29 mars 2010

63 taona izay ny 29 Mars 1947. Ady no natao hamerenana indray ny fiandrianam-pirenena Malagasy. Ady no natao mba hiverenan’ny fahaleovantena Malagasy. Tratra ve anefa ny tanjona? Tanteraka ve ny nofinofy? Misy hilaza fa eny, misy kosa hanao hoe ‘Tsia, mbola lavitra ny làlana’.

Samy hanana ny fanehoan-keviny avy ny tsirairay, saingy ny iraisana dia ity ‘Madagasikara tokana no iaraha-monina, na raha tsy monina eto, dia Madagasikara tokana no nipoirana’. Inona no nentinao ho azy? Ny herin-tsandrinao ve ho fanabeazam-boho ny ambaindain’ny tsara efa ananany na tokony hananany mba hahalafatra ny fari-piainan’ireo Malagasy tsirairay monina ao? Sa ny herin-tsainao mba hanany fitoniana sy filaminana ka hiadam-pinaritra ny rehetra? Na koa ny vola amam-panananao ve mba hanasoavanao azy? Ianao no mahalala.
Enga anie ka mba ho nisy ny avy aminao na dia sombiny kely monja ihany aza, fa tsy ho sanatria ho isan’irony ‘mpitazana anjorony’ [spectateurs] fotsiny, ka ny ‘taim-bava’ sy ny famporisihana avy eny amin’ny ‘tribune’ no mafotaka, fa rehefa injay asaina mandray anjara tokoa, mba arotsaka an-kianja dia ‘tsy misy hapoaka’, na lasa ‘moana tampoka’ tsy mahita aloaky ny vava intsony sanatria.

Tsy ho lava ny resaka fa inty atolotra ho an’ny rehetra ny tononkalo iray nosoratan’ireo isan’ny ngeza lahy amian’izany, koa samia misaintsaina

29 MARSA 1947

Londolondon- draho-mainty no nanemitra ny lanitra.

Ny vony ‘zay namelana aza, nandosiram-pofo- manitra.

Na ny vorona mpitoetra sy mpisioka an-tendron-kazo,

Na ny ravina an-tsampaho: nitanondrika, nalazo,

Nanambara ny alahelony ireo maty tsy nandà

Sy ny ahitra aman-tany zary notinondra-drà.

Eny! Basy marovava no injao, nitatatata

Toa nanisa ireo nianjera, potraka ao anaty akata.

Ny hany re nanelingelina: horakoraka nisesy

Izay nataon’ireo tam-basy falifaly fa nandresy.

Hovitrovitr’olon’ ory no nafenin’ny kirihitra

Tao anaty feom-basy nilaza ady be narihitra.

Sentosenton- dreny tia ‘zay namoy ny matoany.

Kiakian-jazabodo, namoy ny rainy tanoloany.

Tolokolokon’olon- dresy, ‘zay voageja sy voagia,

Mitalaho indrafo…nefa, indrisy, sanatria.

‘zato endriky ny vohitra: rota sady sisan’afo.

‘reto endriky ny zaza: nandosiran-tsafosaf o.

Mason-dreny sesehena no lonaky ny ranomaso;

Lamosin-dehilahy koa, vaofin-kapoky ny ankaso.

Na izany aza anefa, samy mbola manantena

Ny handresy hatrany hatrany sy hanavo-pirenena.

Hery roa tsy sahàla no nifanandrina ombieny;

Basy no an’ny fahavalo…nefa izany tsy neken’

Ireo maherifon’ny Nosy…ny azy ny ainy no nomeny

Sy notànany ho ampinga, aron’ny fahareseny.

Nitompoany ny hery ananany, ary izany dia lazainy

Fa antoky ny fandreseny amin’ny ady ‘zay efainy;

Ka na lany fahana aza, fa ny ràny dia nihanaka!…

Io no hajariany ho solika hampahery ny taranaka.

Nomelohina tsy diso ireo Kiadim-pirenena,

F’izay nitaky fahafahana, novonoina, nohosena.

Firifiry akory moa notifirina tsy an’antra

Ka nanjarian’ny zazabodo ho kamboty sy nahantra?

Eny!…ny ràn’ireo namoy ny ainy no zary “soli-pahafahana” .

Ny nofon’ireo Maritiora, nanjary fàkany sy fàhana.

Ny tolokon’izy ireny, reraka sy nihararetra

No namoa ny fahafahana ho an’ny Malagasy rehetra.

Rajaonimaria Henri

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :