26 janoary 2009/26 janoary 2010

Herintaona lasa izay ny Alatsinainy mainty ‘Lundi Noir 26 janoary (26 janvier)’ izay nisia’ny doro trano sy asa fandrobana isan-karazany niandohan’izao krizy iainan’ny Malagasy rehetra ankehitriny izao.

Rahoviana no hivaha ny krizy?

Miandry dia mahita!!!!!

Fanampiny : ho entina ho anao anaty lahatsoratra manokana izay mba tadidy manodidina ny andron’ny 26 janoary 2009 (Nanomboka tamin’ny fifampihantsian’ny roa tonta avy eny Ivato 25 janoary 2009 – Marc Ravalomanana, ka hatramin’ny irehetan’ny tanana ny 26 janoary)

Akon’Andoharanofotsy

Ramatoa iray monina eny Andoharanofotsy no nitatitra ny vaovao atolotra anareo mpamaky amin’ity androany ity.

Zavatra niseho nandritry ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny trano fonenan’ny olona ambony sy mpanao politika iray, sy fanta-bahoaka loatra (indrindra fa tao anatin’izao krizy izao).

Misy miaramila maromaro miambina ny tranon’ingahy io. Asa anefa, hoy ity nitantara, izay zavatra niseho fa tety ivelany tety ny sasany tamin’ireo miaramila mpiambina azy no nanapoapoaka basy. Raha nandre sy nahita izany ity ramatoabe iray (tokony ho 70 taona any ho any) dia tsy nahatanty ka niteny an’ireto miaramila ny amin’ny tsy tokony ho nanaovany izany. Teny toy ny fanaon’ny reny amin’ny zanany, hoy hatrany ny mpitantara, no nataon’ity ramatoabe ity. Nefa felaka tehamaina no nasetrin’iretsy niantefan’ny anatra nataony (Fa dia nentin’inona loatra????)

Nahita ny zava-nitranga, hoy ny mpitantara, ny tovolahy iray (tokony ho 30 taona any ho any) ka niteny koa an’ireto miaramila ny amin’ny tsy nampety ny namelahany tehamaina ilay ramatoa lehibe izay tokony ho reny , na reniben’izy ireo akory aza. Tonga dia voan’ny toto-vodibasy ilehio.

Nentina maika teny amin’ny HJRA ity farany hahazo ny fitsaboana zahaza azy. Saingy indrisy fa raha mbola teo am-pikenonkenonana hanala ny volo nanodidina ny ratra teo amin’ny lohany vokatry ny daroka vodibasy natao azy ireo mpitsabo, dia efa nandao azy kosa ilay ‘tsy roa aman-tany’. Tapitra ny ainy.

Rehefa henon’iretsy namono ary ny vaovao, hoy hatrany ny fitantarana, dia nilevim-belona tsy nivoaka tety ivelan’ny toerana nambenany intsony ireo miaramila, fa nisitrika ao an-tokotanin’ity mpanao politika malaza, izay sady mpitarika fikambanana ihany koa ity.

Tsy hay aloha hatreto na hatraiza ny andraikitra noraisin’ingahy mpanao politika sy olona ‘ambony’ io, na hatraiza, nanoloana ny voina sy ny setrasetra nataon’ireo miaramila miambina ny tananany.

Fa mipoitra ny fanontaniana manao hoe: ‘Fa manakory sy manakory tokoa moa ny fepetra ahazoana miaramila hiambina ny tena, ary firy no tokony ho isany? Raha misy afaka mitondra fanazavana dia mba zarao etoana.