Nihinana (nisotro manko e) ny amaniny…

Kay kay kay! Adala marina ity gazety ity ka. Toa miteniteny foana sy tsy nampoizina.

Tsia an! Tsy adala araka ny anarana nomena azy ny gazetyAdaladala, fa tena zava-nisy ary ara-bakiteny tokoa no lazaina sy tondroin’iry lohateny ery ambony iry.

Tsy mbola afaka ao an-tsain’ny maro, ary mbola ambetin-dresaky ny fampahalalam-baovaoa maro manerana ny tany ny fahavoazana naterak’ilay horohorontany mahery vaika tany Haiti.

Raha voalazan’ny mpitondra tenin’ny firenena mikambana tokoa mantsy tamin’ny sabotsy teo (taorian’ny nilazana fa hitsahatra amin’izay ny asa fikarohana ireo tra-doza) fa hoe tsy midika izany fa tsy afaka ny hihetsika ireo mpamonjy voina rehefa misy antso atao azy ireo, dia mbola nisy tokoa ny olona hita velona na dia efa andro folo mahery taty aoriana aza. Betsaka rahateo ireo mpamonjy voina avy amin’ny firenen-tsamihafa tonga any an-toerana.

Fa ny tena nahatonga ny lahatsoratra dia ny hoe, rehefa tiana tokoa ny hiaina, na hitazona izay aina kely sisa ananana, mandra-pahita izay ho tohiny, dia mahavita manao ny tsy fanaony amin’ny andro ‘tsy maha-ory’ ny olombelona. Fahiny, raha tra-doza tany an-tendrombohitra feno ranomandry tany ny vondron’olona vitsivitsy, dia tsy nahita hohanina. Ala-olana mba ho fihazonana ny aina, dia nohanina ny fatin’izay tsy tafita. Nofinidy manokana ny faritra bebe nofo. Natao izany mandra-pahatongan’ny vonjy. Fa  ny an’ity tovolahy iray tany Haiti ity kosa, mba ho fihazonanana ny aina, dia ny fivalanandranony (pipi na antsoina koa hoe amany) no sotroiny isak’izay mihetsika. Sitrany ahay mba avotra izay ho avotra. Ary dia naha-avotra azy tokoa ilay ‘nanao ny tsy fanao’. Tena ara-bakiteny mihitsy e! NIHINANA NY AMANINY LERY VAO TAFAVOAKA VELONA.

Mino aho fa tsy nahatohina anao ny lohateny rehefa hijery ity lahatsoratra (amin’ny teny frantsay) entin’ny rohy omeko anao ity ianao.

Izaho tsy hiteny hoe manaova toa azy, fa na izany aza, rehefa misy ny mahazo (sanatriavina anie izany), aza mihafihafy, aza menatra rehefa tsy misy mahita, raha izay no hanavotanao ny ainao, mandra-pisian’ny tara-pamonjena tsy hay hoe rahoviana no ho avy.

Tsiky kely aloha e! Zaaaaayyyyyyyyy! Misaotra.

Tsy an-kiteniteny..Serasera

*

Dikanteny malalaka:

* olona 90 no voan’ny gripa H1N1 dia ny rehetra no te-hanao saron-tava

* olona 5 tapitrisa no tratry ny SIDA, fa tsy misy na iray aza mety hanao fimailo

* olona 1000 no matin’ny gripa A ao anatin’ny firenena manan-karena iray, dia loza be izay

* An-tapitrisany no matin’ny tazo any Afrika, azy ny azy…

Aelezo..