C.N.E.A.G.R. NANISANA, misy tsy milamina…

Araka ny tora-po avy amin’ny mpiasa ao amin’io sampana iray eny Nanisana io (Centre National d’Etudes Agricoles du Génie Rural) dia misy ny tsy milamina sy ny kiantranoantrano ao amin’io toeram-piofanana io. Miseho lany ao ny resaka ‘havako sy namako’, Manginy fotsiny, hono, ny antsojay isan-karazany atao amin’ireo mpiasa tranainy mba hahafahana manolo azy ireny amin’ny akamakama.

Mbola hatolony eto amin’ny fotoana maha-mety azy ny antsipiriany momba izany, nanomboka hatrany amin’ny taona 1998, nisian’ny fifandimbiasan-toeran’ny Tale mpitantana, ny fisoloan-toerana taorian’ny naha-lasa minisitra ny Tale teo aloha, sns… ary indrindra fa izay mitranga amin’izao fotoana izao.