Hetsiky ny mpitondra fivavahana (tohiny)

Hita nanatrika ny fotoana teny Antsahamanitra androany ny mpanao politika toa an-dry Mamy Rakotoarivelo sy  Rabetsitonta.

Marobe ny olona tonga nanatrika ny fotoana, ary saiky ireo mpomba ny filoha teo aloha Ravalomanana no nameno ny kianjan’Antsahamanitra (tonga namaly ny antso natao azy ireo omaly).

Marobe toy izany koa ireo mpitondra fivavahana, izay tsy menatra intsony maneho imasom-bahoaka ny toerana raisiny ao anatin’izao disadisa misy eto amin’ny firenena izao. Nilaza ny tsy hijanona intsony amin’ny fanaovana fampitandremana izy ireo fa hirotsaka hanao asa mihitsy amin’io herinandro io. Tsy ekena hoy izy ireo ny fampiasana ny fitsarana amin’ny fomba mitanila.

Io hariva io dia nisy mpitandrina F.J.K.M nivahiny tao amin’ny TVM (tsy miombon-kevitra amin’ireo namany tetsy Antsahamanitra) niantso ny mpino F.J.K.M mba handinika tsara, ho tony sy tsy ho entin’ny fientanam-po fotsiny amin’izao antso rehetra atao izao, ka ho lasa fitaovana fotsiny ho entina hanohana foto-kevitra. Tsy natao hanohana olona, na antoko, na fikambanana, ary tsy tohanan’olona, na antoko politika, na fikambanana ihany koa araka ny teniny ny Fiangonana. Raha fintinina dia tsy tokony haneho fiandaniana fa tokony hitoetra mandrakariva ho eo afovoany sy ho mpampihavana ny fiangonana. Toa an’i Jesoa Kristy, hoy izy, izay tia an’ireo olona rehetra ireo na mpomba an’iza izy na mpomba an’iza.

Aviavy sy hentitra tokoa moa ireo mpitarika ny hetsiky ny mpitondra fivavahana tetsy Antsahamanitra androany hariva. Isan’ny tena mafana fo hita ao anatin’ity hetsika ity ny mpitandrina avy ao amin’ny F.J.K.M Ankadikely Ilafy

Tany am-pamaranana ny fotoana dia nentanina ny olona rehetra nanatrika teo mba hanoratra ny laharan’ny findainy amin’ny taratasy kely, adiresy mailaka raha misy, ary dia notatazana toy ny fanatitra (rakitra) izany avy eo. Ny antony dia ny hoe raha misy tokony hifanentanana sy hifampiantsoana maika (hifamoriana) noho ny mety ho fivoaran’ny raharaha, dia andefasana SMS maika be ny tsirairay, ka tokony ho vonona amin’ny fotoana rehetra (na any ampandriana aza) mba hamaly sy hiainga avy hatrany hamaly ny antso atao.

Hafa kely indray iny tetikady iny an! Fa tanan’iza no handefa ny SMS an’arivony ho an’ireo avy etsy amin’ny MAGRO amin’izay fotoana izay? Satria izy ireo no betsaka tonga namaly ilay antso?

Nodimandry i MonSeigneur Gaëtan RAZAFINDRATANDRA

Vaovao voaray avy any Mahajanga io hariva io: rehefa avy nolazoin’aretina dia nodimandry ny MonSeigneur Gaëtan RAZAFINDRATANDRA, olona nanana ny toerany tokoa teo amin’ny finoana Katolika. 80 taona mahery  izy izao nandao ny tany izao.

29 taona no naha-Eveka azy

tao amin’ny diosezin’i Mahajanga no naha-Eveka katolika azy voalohany talohan’ny nandehanany nisotro ronono tamin’ny 2004.

Tany Besalampy no tanàna nialany sasatra taorian’izay.

Mbola nitarika ny fotoana fanaovam-beloma farany an’i Jacques Sylla izy tamin’ny faran’ny taoana 2009 teo, teny amin’ny EKAR Faravohitra

Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana sy ny mpianakavin’ny finoana

Toa natetitetika tato ho ato izay ny fodiamandrin’ny olo-maventy.

Fanampim-baovao 10 janoary 2010:  Amin’ny Zoma ho avy izao no halevina eny Andohalo ny Kardinal Gaëtan RAZAFINDRANTANDRA

Didy fampisamborana…

Tsy Tweet ity na dia fohy aza an!

Re izao fa nivoaka any  ny didy mampisambotra an-dry Fetison Rakoto Andrianirina, ‘Rasomotra, Razafimbelo, deputé TIM teo aloha tao amin’ny firaisana  1, Felix depiote tao amin’ny  Firaisana faha-4, Davida mpiasan’ny commune’ sy ny namany. Tafiditra anatin’ny resaka fanaingana fiokoana teny amin’ny RAS mapahibe ity raharaha ity

Omena eto ihany ny andinindininy rehefa azo.

Namono olona indray ny 194…

Efa betsaka loatra raha ny teny natao momba ireto Taxibe ireto, indrindra fa ny 163 sy ny 194. Fa ity farany no tena tsy laitra.

Tsy zoviana amin’ireo mpampiasa azy sy sendra mandalo amin’iny mankany Andranomena, Ambodimita, Soavimasoandro iny ny firimorimon’ireo fiara amin’izany zotra 194 izany. Ary mba manandràma anie ianao mpandeha miteny azy ao anaty fiara ao e! Vava ratsy no setriny.

Dia hiandry loza foana ve (na ny mpamily, na ny tompona fiara, na ny lehiben’ireny Kaoperativa) ireny vao hihilana e?

Izao dia nahafaty olona  indray ity zotra ity, teny Ambohidroa. Amin’izay zazakely vao herintaona no namoy ny ainy, nosokirina tao ambany fiara, raha minitra vitsy talohan’izay kosa dia teny an-trotroan’ny renibeny no nisy azy. Ity farany moa dia naratra mafy ary nalefa any amin’ny tobim-pitsaboana. Ankoatry ireo naratra. Tsy mazava aloha hatreto ny anton’ny loza.

Noho ny tahotra ny fitsaram-bahoaka moa dia niova làlana mihitsy ity zotra ity mandram-pisavan’ny rahona. Rahona maintsy izay nitarika fitohanana ora 3 be izao tamin’ny fifamoivoizana tamin’iny ampahan-dàlana iny

Nodimandry i RANTOANINA ALbert

Efa Solombavambahoaka tany aloha tany,

mpitarika fikambanana maro, ka isan’ireny ny zanaky ny Repoblika Voalohany.

Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana.