Rivodoza Edzani

Edzani, izany no anarana nomen’ny sampana mpanaramaso ny toetr’andro ao Maorisy ho an’ilay faritra andro ratsy ao amin’ny Ranomasimbe Indiana omaly Alarobia. …

nahazo anarana avy amin'i Maorisy ilay faritra andro ratsy

Mizotra Andrefana-Atsimo Andrefana ny làlany , amin’ny hafainganam-pandeha  9 km/ora.

170 km/ora ny rivotra entiny eny an-dranomasina eny.

sary avy amin’ny http://www.m-r.li/cyclone/08_20092010/exp_microond_07011010.html

Vinavinaina hipaka an-tanety eto Madagasikara izy ity afaka herinandro eo ho eo.

BEHORIRIKA / mpivarotra amoron-dàlana…

Hagagàna ny an’ny mpampiasa iny làlana avy any Andravoahangy ho any Analakely sy Behoririka iny androany fa nitohana be  ny fifamoivoizana. Be ny fiara no nitady làlam-baovao niakatra tany Ambondrona. Niova làlana daholo araka izany ireo Taxibe rehetra mpandeha amin’iny zotra iny.

Nitohana vokatr’izany koa ny fifamoivoizana, nanomboka teo amin’ny fivarotan-tsolika Galana eo Behoririka, Antaninandro, Ambondrona, Ambohijatovo, Analakely. Raha nalàlaka kosa ny teny afovoan’Analakely mankany Soarano.

Tsy naharitra ny Gazety_adaladala fa nidina teny an-toerana hanangona ny vaovao ho anao mpamaky.

Nolazain’ireo mpivarotra manao hetsika eo an-toerana fa fikambanana maromaro ry zareo no mitambatra amin’io androany io: ny an’ireo teo amin’ny Building, ny an’ny Globe, ny an’ny Behoririka.

Raha ilay ranamana noraisim-peo dia manaiky raha toa ka havoaka ho an’ny Analakely ny ao amin’ny Pochard, ary izy ireo kosa ampidirina ao amin’ny tsena Pochard mba hahafahany miditra ho ao anatin’ny sehatry ny ara-dalàna, sy handoavany hetra ho an’ny kaominina.

resadresaka nifanaovana

Nisy solontena avy amin’ny C.U.A sy avy amin’ny mpivarotra manamarina ny maha-mpivarotra na tsia ireo olona efa samy nitsitokotoko naka toerana teny anatin’ireo fariparitra natao ho anjara toeran’ny tsirairay.

Ny fiaraben’ny CUA etsy an-tsisiny tsy mitsahatra ny mamerimberina fa ny solontenan’ny mpivarotra no nametraka sy nanamarina ny momba ireo olona rehetra efa mipetraka anaty fariparitra ireo. Averiny any amin’ny samy mpivarotra araka izany ny andraikitra raha sanatria ka misy ny fifanolanana aoriana ao.

Mitaraina mantsy  ireo mpivarotra amoro-dàlana efa ‘matihanina’ fa misy ireo izay vao tonga fotsiny nandritry ny tsenan’ny faran’ny taona no midongy hahazo toerana. Nanjary nisy ampahany tamin’izy ireo, hono, tsy nahazo toerana, ka nanangam-peo fa avelany hipetraka aloha ny entan’iretsy ‘vao tonga tafara’, ka rehefa tsy mahazo toerana ry zareo, dia raikitra ny fanipàzana ny entana any anaty ranomaimbo. Dia ho toy izany foana ve?

Raha mbola eritreritra ny an’ireo ao amin’ny tsena Pochard hoe hanao ‘sit-in’ eny anoloan’ny biraon’ny CUA amin’ny Alatsiiany, dia tonga dia vavany kosa  ny an’ireo tetsy Behoririka androany.

Miandry ny fiovàna fitaovana isika dia omena anareo eto ny  video.

‘Sit-in’ hataon’ny mpivarotra Pochard…

Taorian’ny fanapahan-kevitry ny mpitantana ny CUA (Antananarivo Renivohitra) dia niaka-peo izao ny mpivarotra ao amin’ny tsenan’i Pochard. Tsy ekan’izy ireo ny fanomezana toerana ireo tsy ara-dalàna teny amoron-dàlana ho ao Behoririka sy amin’ny araben’ny Petite Vitesse, ary eny amin’ny Tahala RARIHASINA.

Firy metatra monja miala amin’ny misy anay io toerana io, hoy ihany izy ireo. Ary tsy zakan’ny vavonin’izy ireo ny hoe ‘mpivarotra misolo mpivarotra’. Ny tiany holazaina dia ny hoe : izy ireo no teny amin’ny espanade fahiny, ary noroahana sy nalàna teny. Ankehitriny anefa dia averina hisy ny esplanade ka ireo tsy nanàra-dalàna no hahazo tombontsoa amin’izay.

Mandoa hetra hatrany amin’ny 600.000 Ar amin’ny CUA ireto mpivarotra ao amin’ny Pochard ireto, ary toa rariny loatra raha tezitra, satria tsy nisy fakàna ny hevitr’izy ireo tamin’ny fandalovan’ny PDS teny Soarano sy Behoririka, ary tsy nisy firesahana taminy koa ny fanapahan-kevitra hanolorana toerana ireto tsy ara-dalàna ireto. Nefa dia misy tokoa ny fikambanan’ireo mpivarotra ao amin’ny Pochard. Saingy ny fikambanan’ireo mpivarotra teny amoron-dàlana ihany (araka ny filàzan’izy ireo ) no nanana tombontsoa afaka niresaka sy natonin’ny mpitanatana ny tanàna.

Nanapa-kevitra ary izy ireo fa tsy handoa haban-tsena intsony (efa nanomboka ny faha-5 janoary io) ary hanao  ‘sit-in’ manoloana ny biraon’ny Kaominina amin’ny Alatsinainy hoavy izao raha tsy mivaha ity olana ity.

Ary ahoana tokoa moa raha ry zareo ao amin’ny Pochard izay tompon’ny Esplanade fahiny no avoaka hàka ny Esplanade Analakely sy Tahala Rarihasina (raha hampiasaina amin’ny varotra ihany io toerana io), ary ireo tsy tao anatin’ny ara-dalàna (fa hampidirina ho ara-dalàna) indray kosa no asaina miofana ao anatin’ny tsenan’i Pochard? Dia samy nahazo izay nilainy ny rehtra ary hilamina ny tanàna. ‘Zany mihitsy  eeeeeee! Hoy ny fitenin’ingahy PDS izay rehefa mihaona amin’ny mpivarotra amoron-dalàna izy.