Mitohy i MAGRO….

Mitohy indray ny hetsika etsy amin’ny MAGRO Ankorondrano.

Mifandrimbona amin’ny fikarakarakan sy ny fanentanana amin’izao fotoana (samy tonga eny) ny firehana telo: Ratsiraka, Ravalomana,a, Zafy.

Avy be anefa ny orana androany antoandro, ka tsy hay na nitozo nanohy ny hetsika ihany ny tao, na rava noho iny oram-be teo iny. Efa tena anatin’ny orana tanteraka mantsy raha ny toetr’andro no lazaina

Raha nanontaniana anefa ingahy Rakotovahiny Emannuel omaly, dia namaly avy any Toliary, fa tsy isan’izay mikarakara io hetsika ao amin’ny MAGRO io. Tsy mahalala ny amin’izany, hono, izy.

Fa fonon-teny kely fotsiny no ilazana fa misy mpanao gazety sy mpanao politika hazain’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao taorian’ilay hetsika saiky hataon’ireo miaramila vitsivitsy teny amin’ny R.A.S Ampahibe.

Nirotsaka (ny orana) ny PDS…

Tonga ny fetra. 04 janoary 2010. Nidina an-tsehatra mihitsy ny PDS Edgard RAZAFINDRAVAHY, nanao ny fanentanana sy ny fanazavana ny amin’ny tokony hampitsaharana ny fivarotana eny amin’n y làlam-bahoaka.

Tetsy Behoririka sy Soarano dia nolazainy fa omena ho an’ireo mpivarotra, mba ho fitsimbinana ny asa fitadiavan’izy ireo, ny tany malalaka ninatsonan’ny fiara teo aloha, iny manamorona ny ranomaimbon’i Behoririka iny.

Teo Analakely indray dia nazavainy fa raha ny famonoana ny làlan’ny Petite vitesse hatao tsena no vahaolana dia hatao izany, ary fanampin’io dia ao Ambodifilao.

Tamin’ny faritra rehetra nalehany dia nambarany fa samy tompon’ny tanànan’Antananarivo ny rehetra, ka samy tokony ho sarotiny sy samy handray anjara amin’ny fandaminana sy ny fanadiovana izany tanànan’Antananrivo renivohitra izany. Tsy nahoany ny orana nilatsaka, fa nanatona ny vahoaka izy mba hifampidinika sy hitady ny vahaolana. Tsy mpifanandrina isika, hoy izy, fa mpiara-miasa.

Nandray anjara tamin’ny asa fanadiovana ihany koa moa ireo mpivarotra nahatsapa tena ny amin’ny tokony hanaovana izany

Mazava araka izany fa dia azon’ny mpampiasa arabe nampiasaina tsara ny làlana androany.

Raha nilamina ny tamin’ireo faritra nolalovan’ny PDS, dia mba rahoviana kosa no hilamina ny fibahanan-toerana ataon’ireo mpivarotra fiara amoron-dàlana amin’iny faritr’Andravoahangy manodidina ny LOOK ‘ S  sy ny SUPREME CENTER iny? Mila hampidi-doza ny mpandeha an-tongotra mihirsy mantsy ny fahateren’ny hany sisa avelan’izy ireo ho an’ny mpandeha an-tongotra. Manampy trotraka izany ny fanomezan-dàlana nomen’ny CUA fahiny taloha ela tany ho an’ny SUPREME CENTER hamefy ny làlan’ny mpandeha an-tongotra eo amin’ny tandrify azy, ka mahavoatery ireto farany midina mihitsy any anaty làlana natao ho an’ny fiara, izay vao afaka mandeha. Tsy lazaina intsony koa ny loto sy ny fanelingelenana ateraky ny ZOTRA E mpitatitra mankany Mahazo, izay mibodo toerana sy manao ny malotony ao ambany Tetezan’i Behoririka.

Fihaonana any Addis-Abeba ny 06 janoary 2010

Raha tadidin’ny maro dia nisy ilay fiohaonana saiky natao tamin’ny volana Desambra 2009 nefa tsy tanteraka tao amin’ny Carlton (fanapahana niarahan’ireo firehana telo Zafy, Ratsiraka, Ravalomanana, ny hoe hanatrika izany na tsy hatrehin’ny an’i Andry Rajoelina aza). Ny fikambanana iraisam-pirenena manelanelana amin’izao raharahan’i Madagasikara izao moa no tompon-kevitra. Nahemotra ho amin’ity volana Janoary 2010 ity izany, ka ny faha-6-n’ny volana no voatondro.

Ho tanteraka sa tsia ilay fihaonana? Asa! Miandry ny tohiny isika ka ho hita eo raha samy hiziriziry amin’ny heviny sy ny toerany.

Fanampim-baovao: Ho tanterahana ihany izany ilay fihaonana any Addis-Abeba, saingy tsy misy ny fampiantsoana an’ireo ankolafy avy eto Madagasikara, raha ny tsilian-tsofina, fa dia ry zareo eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena no handinika ny tokony hatao