ARAHABA NAHATRATRA NY TAONA 2010

Tsy ny taona tokoa no manenjika antsika fa isika no manenjika ny taona. Noho izany, dia ARAHABA NAHATRATRA NY TAONA 2010 no atolotro anareo rehetra mpamaky ny gazety_adaladala. HAHATRATRA NY MARO MBOLA HITSINGERINA ANIE ary HO AMPOKY NY SOA SY NY TSARA AMIN’IZAY FIKASANA TSARA REHETRA KASAINTSIKA anie isika amin’ity taona vaovao ity.

ANDRIAMANITRA MANAN-KAREM-PAHASOAVANA ANIE HOMBA SY HITAHY MANDRAKARIVA NY TSIRAIRAY;