Indray andro, hono, tao amin’ny Moov….

Vaovao hitako tao amin’ny tranonkalan’ny Moov ity, ary somary nahalasa saina ahy ihany ny namaky azy. Asa izay hevitrao fa, amiko, dia efa nahitàna olana ny fidiran’ny mpitondra fivavahana amin’ny pataloha tery toy itony, nefa dia mbola mitranga indray izy izao. Sady izay indray anaty fotoana fitoriana no anaovana fanambarana politika. Sao dia diso kianja e! Raha nanao fampiantsoana mpanao gazety mantsy ry zareo dia mety ho azoazo ihany ny nieritreritra azy ho toy ny olom-pirenena rehetra afaka maneho hevitra. Fa ilay izy natao teo anoloan’ny mpino tonga nanatrika ny fotoana no mahasadaikatra.

Vakio anie ny fomba nitaterana azy tao amin’ny Moov e!

Raharaham-pirenena: Mpitondra fivavahana nampiaka-peo sy handray andraikitra raha toa…

(29-12-2009) – Miha miakatra ny maripana politika. Efa hatramin’ny mpitondra fivavahana avy no mihetsika ary nanambara fa: “lava reny ny krizy izay hita ho iniana ampitarazohana”.

Mpitondra fivavahana avy amin’ny fiangonana maro no nitsangana sy nampiaka-peo manoloana ny toe-draharaha politika ankehitriny. “Hetsiky ny mpitondra fivavahana” no nataon’izy ireo omaly teny Antsahamanitra ary avy hatrany dia fitakiana sy famakiana bantsilana ny zava-misy eto amin’ny firenena no nataon’izy ireo. “Mijaly ny vahoaka. Asa maro no efa votsotra ka olona maro no tsy an’asa sy ho very asa. Iainana ny tahotra sy tebiteby nefa misy ireo hita fa mitombo harena vetivety. Manjaka ny tsy fahamarinana, ny fampihorohoroana ny vahoaka, ny fisamborana olona tsy mitovy hevitra, ny fampidirana am-ponja”, hoy ny fanambarana. Dia hentitra ry zareo nilaza fa: “raha mbola ikirizana tohizana ny fomba ratsy ary iniana tsy karohina ny vahaolana dia vonona handray andraikitra ary hijoro hatramin’ny farany ny mpitondra fivavahana. Ny fitondrana miorina amin’ny herisetra dia miafara amin’ny herisetra”, hoy izy ireo.

Mbola miantso ireo mpanao politika mba hiverina hidinika anefa ireto mpitondra fivavahana ireto fa: “tsy hitondra ny vahoaka any amin’ny lojikan’ny ady an-trano ary ny fifampidinihana no lalana hivoahana amin’ny krizy”.
Takian’izy ireo tsy misy fepetra koa ny hamelana ny Radio Fahazavana handefa vaovao sy ny hamerenana ny “Ampenjiky”. Takiany koa ny hampiasana ny TVM sy RNM ho an’ny rehetra sy handefa vaovao tsy mitanila.
Tehaka mirefodrefotra no nandraisan’ireo kristianina tonga teny izany rehetra izany. Tsy nisy nahalala kosa anefa fa hisy fanambarana pôlitika tahaka ireny tamin’io fotoam-pivavahana io.

Ny Tahiry R.

Lapan’ny tanàna vaovao (tafo)

Nisosa tokoa ny asa fanamboarana ilay Lapan’ny tanàna vaovao etsy amin’ny kianjan’ny 13 mai, etsy Analakely. Tato anatin’ny volana vitsy tokoa mantsy dia efa eo ampanafoana azy ity sahady amin’izao fotoana ny orinasa niandraikitra ny fanamboarana azy.

Lapan'ny Tanàna vaovao

Koa raha azo natao tanatin’ny fotoana tsy ela toy izany àry ny fanamboarana azy ity, maninona no tsy tanteraka tany aloha tany? Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny hoe ‘taiza ny vola? Iza no mpanohana? Inona no tambiny? sy ny sisa tsy voatanisa.

Raha manana hevitra moa ianao momba izay rehetra izay dia mba ampitampitao eto ho fantatry ny maro, nefa aoka mba ho ny tena izy no hivoaka, fa tsy sanatria ho fanosoram-potaka fotsiny ihany. Aleo lavitra aza apetraka amin’ny  ‘honohono’ ny filazanao azy raha tsy fantatrao mazava ny fahamarinan’izay ambaranao.

Avy eny Antanintrenina no nakana ity sarin’ny Lapa vaovao andalam-panafoana ity

Rivodoza faran’ny taona (DAVID)

Araka  ny fanarahan-dia farany ny rivodoza DAVID dia nihanahazo hery ao amin’ny Ranomasimbe indiana izy. Mety hiditra amin’iny sisiny atsinanan’ny Madagasikara iny izy afaka 2 na 3 andro eo raha tsy misy fiovana.

Dia efa miomana izany araka io voalaza io fa dia mety ho ao anaty orambe sy rivo-mahery ny fankalazana ny faran’ny taona sy ny fandirana amin’ny taona vaovao 2010.

Fanambaran’ny C.C.O.C

Mivoaka kely amin’ny tenim-pirenena aho mba hahafahako manolotra tsy misy fanovàna ity hafatra ity. Miala tsiny amin’ny mpandala ny teny Malagasy toa ahy.

*********************** NO COMMENT **************************

CCOC (Collectif des Citoyens et des Organisations Citoyennes)

Suite à la proposition de M. Andry RAJOELINA pour la tenue d’élections au mois de Mars 2010, la France a émis deux avis contradictoires à travers son ministre des affaires étrangères, M. Bernard KOUCHNER et le porte-parole du Ministère des affaires étrangères, M. Bernard VALERO.

Compte tenu des liens d’amitiés existant de longue date entre la France et Madagascar, du poids de la France dans l’économie de Madagascar et des reproches de partialité qui ont pu lui être faits, il est essentiel que la France ait un langage clair, dénué de toute ambiguïté, afin que personne ne puisse se prévaloir d’un appui exclusif qui empêcherait la résolution consensuelle de la crise.

Nous avons, à maintes reprises, souligné l’importance de l’appui de la communauté internationale dans la résolution de la crise que traverse Madagascar. Cet appui doit se faire dans le respect de la souveraineté du pays, pour la sauvegarde de ses intérêts et de ceux de sa population et dans l’esprit des principes de démocratie acceptés universellement. La place de la France au sein de la communauté internationale ne lui permet pas d’avoir ce double langage.

M. Bernard KOUCHNER a apparemment apporté son assentiment à la tenue d’élections pour le mois de Mars 2010. Soucieux de sortir définitivement Madagascar du cycle de crises et d’instaurer les bases fondamentales d’une société démocratique, juste et équitable, nous nous permettons de soulever les réflexions suivantes :

– Toutes les conditions de réussite pour la tenue d’élections libres et transparentes ne sont pas garanties dans la démarche unilatérale et dans le laps de temps proposé ;

– La tenue d’élections dans un cadre non consensuel pourrait être une solution à courte vue pour sortir Madagascar de la crise, mais ne peut être nullement une solution à long terme. Celle-ci ne serait qu’une nouvelle source de conflit.

– Les accords de Maputo dont la Charte des Valeurs qui ont été signés par les quatre mouvances appellent au respect de la parole donnée.

La population est fatiguée de cette crise dont les conséquences ne font que commencer. Nous exhortons la communauté internationale, notamment la France, à être le garant du respect des principes démocratiques et des accords internationaux. Nous demeurons convaincus que la sortie de crise de Madagascar passe par le dialogue et la solution consensuelle et inclusive et sans la force comme l’a déclaré le porte-parole du Quai d’Orsay.

Antananarivo, le 28 décembre 2009

*******************************************************

Antso avon’ny O.S.C.M

***************************** NO   COMMENT *************************************

Ny Fivondronan’ny Fikambanana manohana
ny fampiharana ny Fifanarahana tany Maputo sy Addis-Abeba
(Alliance des Organisations de la Société Civile
adhérant aux Accords de Maputo et d’Addis-Abeba)

ANTSO AVO SY FANENTANANA

Ny Fivondronan’ny fikambanana manohana ny Fampiharana ny Fifanarahana tany Mapouto sy Addis-Abeba (Alliance des OSC adhérant aux Accords de Maputo et d’Addis-Abeba) , dia manao izao Antso Avo sy Fanentanana manaraka izao manoloana ny tsy mbola fahitana vahaolana amin’ny krizy sy ny fahasarotan’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena ankehitriny :

1. Tafahitsoka lalina ao anaty fahantrana sy fahoriana lalina ny vahoaka malagasy iray manontolo sy ny mpiasa ary ny isan-tokantrano, ohatra ny filatsahan’ny mpiasa iray hetsy ao anatin’ny tsy fanànan’asa nateraky ny faharavan’ny AGOA ;

2. Miharatsy hatrany ny fandriampahalemana : ny feo miha maro sy mifanipaka ao anatin’ny tafika, ny fitohizan’ny firongatry ny fandrobana sy ny vono olona etsy sy eroa, ny volabe mivezivezy tsy fanta-piaviana eto amin’ny firenena, ny fanitsakitsahana ny mahaolona sy ny fanaovana tsinontsinona ny Soatoavina Malagasy ;

3. Manomboka kivy ny ampahany amin’ny sarambambem- bahoaka ka mahatonga azy somary toa miraviravy tànana.

Araka izany, noho ny ezaka rehetra efa niarahana nanao hatramin’izay, dia miangavy anareo mpanao politika :

1. tsy hitarika ny olona ao anaty fifankahalana sy fifandonana ;

2. hiverina any amin’ny fifampiresahana sy fifampidinihana hanohizana ny fifanarahana izay efa niombonana ;

3. hiaro hatrany ny tombotsoam-pirenena sy ny fiandrianam- pirenena.

Manentana antsika vahoaka rehetra mba ho tony sy tsy ho tafaroboka amin’ny herisetra sy ny ady an-trano fa hiray hina kosa sy hifanome tànana mba hamongotra ny fahavalo iraisana dia ny fahantrana sy ny fanitsakitsahana ny zo aman-kasina maha-olona.

Ny Firenena sy ny tantara dia mitaky amin’ny tsirairay sy ny hery velona rehetra ny fahitana vahaolana iombonana amin’izao Taom-baovao izao.

Antananarivo, faha 28 desambra 2009

*************************************************************

Andro fisaonana

Nanapa-kevitra ny Tetezamita fa hatao andro fisaonam-pirenena, noho ny fahalasanan’i Maître Jacques Sylla, ny andron’ny Alarobia 30 desambra 2009, ho fankasitrahana azy tamin’izay rehetra vitany ho an’ny firenena Malagasy. Hampidinina ho eo amin’ny antsasaky ny tsatoka avokoa araka izany izay rehetra sainam-pirenena manerana ny Nosy, ho marik’izay fisaonana izay (Drapeau en berne).

Tsy miasa ny mpiasam-panjakana rehetra ny harivan’io Alarobia io.

Fanampim-baovao anio 30/12/2009 :

Tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny andro fisaonana. Raha ny tokony ho izy dia midina amin’ny antsasany ny sainam(pirenena rehetra mitsangana eny amin’ireny orinasa sy ny tranom-panjakana rehetra irany. Ny zavatra hita anefa dia betsaka ny orinasa tantanan’ny vahiny no tsy nanaja (‘ndeha angaha hataoko hoe tsy nahalala) ilay andro fisaonana sy ilay hoe ‘drapeau en berne’. Tamin’izy ireny dia toy ny isan’nadro ihany ny andro Alarobia 30 desambra 2009.

Teny amin’ny fara-fananana an’i Jacques Sylla kosa indray dia niavaka tamin’ny tsy fahatongavany ny profesora zafy albert (tena niniako natao ny maha-zanatsoratra daholo ny anarana). Asa raha efa novakianareo ny lahatsoratra nosoratako momba izay ho fihetsiky ny mpanao politika amin’ity fahoriana ity [Nodimandry i Jacques Sylla]. Dia hita izy izay. Saiky tonga teny daholo anefa ny ankamaroan’ireo mpanao politika. Dia misy tokoa ny miady amam-paty rey olona. Izaho moa dia efa miandry fa aorian’ity fanamarihako ity, dia tsy maintsy hanao filazana ny antony tsy nahatongavany indray izao iny ‘raiamandreny’ iny. Fomba efa tsy hita izay maharatsy azy, hoy ny mpamangy fahoriana.

Ny AGOA araka an’i Ismael Razafiniarivo…

Fomba fijerin’ny mpanao gazety iray ao amin’ny Fampielezam-peo tsy miankina iray eto Antananarivo no entiko aminao.

Ny AGOA sy ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ireo firenena vahiny no tena fototry ny resaka etoana.  Tsy hanome ny hevitro mihitsy aho fa dia izay voalazany no avoaka mba hitondrantsika rehetra koa ny fanamarihana avy amintsika.

Mazotoa mamaky, ary dia miandry ny avy any aminao, satria ‘anao ny fitenenana‘.

Isika moa Anick R. dia efa niteny, hatry ny tamin’ny dimy volana lasa, « gouverner, c’est prévoir« . Efa tany izany dia efa notenenina e . Manamafy ny resaka nambaranao teo. Izany hoe, araka ny teny, na tapaka io na tsy tapaka, tokony efa hatrany dia efa nomanina ny plan, hoe inona no plan d’action ahafahana hiatrika ny zava-misy tahaka izao. Ka eto angamba Anick R.,  tonga aho  dia miteny: manomboka izao lehiretsy a, aoka mihitsy izay ity filoham-panjakana  manapatapaka zavatra manorisory ity. Raha zavatra hamatotra ny tena tahaka an’izao. Nosoniavina ity AGOA ity, hay izy ity rehefa taty aoriana, lasa fitaovana anankiray hanaovana « pression politique »  avy amin’ilay tany matanjaka mifanaraka amin’ny tena. Aleo misy zavatra nifampieràna, hoe ahoana no mety hiafaran’io? Ahoana no hijanonan’io? Ahoana no mety ahazoan’ny rehetra ao anatiny? Inona no tombon-tsoa azon’ilay firenena? Inona no tombon-tsoa azon’ilay mponina olon-tsotra, vahoaka madinika avy amin’ny fifanarahana izay atao?

Tsy misy nifampieràna fa tonga dia mambran’ny SADC isika, hay ity SADC ity aty aoriana: « handefa miaramila izahay e », « hanaovanay ‘sanction’ ianareo e », « hanaovanay ohatran’izao ianareo ».

Ohatran’izany koa ity AGOA ity. Ho tapahanay ny AGOA e! Maty anie ny mpiasanareo e! Ho voaroaka anie ny mpiasa e! Mankatsy, mankaroa!… Ka ny zavatra misy aloha izany hatreto. Nisy ny Banque Mondiale iny an,  efa tamin’ny Desambra 2008 no nahantona. Ny UE koa nanantona ny azy. Tato aoriana dia ity AGOA ity no tena natao fitaovana. Dia efa mihantona  izy io izany. Dia inona moa ? Aty aloha kelin’ny Noely, ny be kintana, firenena matanjaka indrindra eto amin’izao tontolo izao, 1ère puissance mondiale, Andriamatoa Barack Obama, izay manana souche africaine, neritreretin’ny kaontinanta afrikana manontolo fa dia fierté ny fiakarany eo amin’izany toerana izany, ary ankoatra izay, nahazo « prix nobel de la paix », dia noeritreretina fa hijery manokana ny firenena samihafa, dia iny ny cadeau de noel avy amin’izany filoham-panjakàna amerikana izany. Dikan’io ange tsotra e, Madagasikara izany dia mitovy amin’i Guinée Conakry. Izany ve no tena izy? Fanontaniana mipetraka. Ary ny zavatra tsy azo adinoina Anick R., ingahy Niels Marquardt, izay tsy nitsahatra nampiasa ity AGOA ity ho fitaovana nanaovana pression teto Madagasikara, mbola eto ingahy Niels Marquardt. Ary dia mazava be izany izao, manomboka amin’ity ankehitriny ity, efa mipetraka ankapobeny ilay sanction financière ity na ny resaka financement.

Mazava izany ny politikan’ny firenena matanjaka e, ny fanjakàna izay tohanany ny azy no problemany fa tsy ilay vahoaka mahantra ao amin’izany firenena izany. Resaka fotsiny ity ilay hoe: « lutte contre la pauvreté » e, tena izany dia hypocrisie internationale, fihatsarambelatsihy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Anisany ity  resaka droits de l’homme ity, izay champion amin’ny fiarovana an’izany  ny Amerikana. Ary maro amin’ny organismes international no miady amin’ny firenen-dehibe amin’ity fanaovana embargo ity, satria ny fanaovana embargo dia midika ho  misy ampahan’olona maro « victimes », lasibatra noho izany embargo izany. Noho ny inona. Noho ny caprice politique, ny hoe « tsy mety aminay ity fa ity no mety aminay« , dia ny firenena manontolo no atao takalon’aina ao anatin’izany. Tsaroantsika fa fiasco tanteraka anie ny fihaonambe tao Copenhagen tao Danemark e. Izany moa tsy dia tena notabatabaina teto Madagasikara. Fiasco tanteraka. Ary na ny firenena goavana maneran-tany aza dia samy nitatitra fa fiasco ny dinika Copenhagen. Satria nahoana? Nodian’ireto firenena matanjaka ireto fanina ny fanomezana vola entina miady amin’ity resaka réchauffement climatique ity ary dia ialany bala fotsiny ny tokony hanampiana, indrindra indrindra ny firenena madinika. Aoka tsy hohadinointsika fa tena nirongatra be mihitsy ny mouvement altermondialiste tamin’ity fivoriana tany Copenhague ity. Ary efa fantatsika tamin’iny 2008 iny, nisy crise financière izay nahazo ny firenem-baventy, amin’arivona milliards dollard ngeh, amin’arivona milliards euros ange no natototry ny governemanta matanjaky ny isanisany e, hanavotana ny banky hoe, samy nanao politique interventionniste daholo ireo rehetra rehetra ireo, bonne gouvernance izany sa inona? Ary ery ampitan’izay, rehefa mba notakiana hoe, mba ampio ny firenena mahantra amin’ity àla ripaka ity, mba ampio fa tena atahorana ity réchauffement climatique sy … dia mialaala bala. Tsy nisy zavatra tapaka. Samy nanonontonona hoe ‘izahay hanome an’izao, izahay hanome an’izao’,  fa goutte d’eau, fiasco ilay Copenhague.

Ka io dia miankina amintsika eto Madagasikara, inona marina no tena véritable combat atrehantsika? Tena ny trois mouvances ve no problème? Tena Andry Rajoelina ve no problème? Ratsiraka ve? Ravalomanana ve? Zafy Albert ve no problème eto amin’ny firenena? Sao dia mba tsara jerena tanteraka mihitsy hoe fa inona marina no tena véritable combat atrehantsika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao? Maninona isika no nifandroritana ohatran’ity? Maninona isika no zerazerana an’ity sanctions samihafa ohatran’ity? Anaovan’ny grande puissances emprise? Ny valin-teny apetraka androany, tokony ho faritana, « que faire? », inona no atao? inona ilay véritable combat ataontsika? Mba nisy réplique ve izao eritreretin’ny fanjakàna eo anatrehan’izany fanapahan-kevitra izany? Inona no fanapahan-kevitra asetry an’izany trangan-javatra izany? Sao dia mba tonga ny fotoana hanehoana fa Madagasikara ity resahana ity? Sao dia mba tonga ny fotoana hanohanana olona  manana mokon-doha, manana courage hiatrehana ireto tandroka mandreraka be manerantany ireto? Sao dia mba tonga ny fotoana hanaovantsika malagasy preuve de solidarité hiatrehana ity fanitsakitsahana ity.

Inona moa izao  libéralisme izao? Tsotra: néo-impérialisme, néo-colonialisme, fanjanahana amin’ny fomba an-kolaka, ary izany no ady atrehana. Jereo ange ny hympocrisie an’ny internationale e: ery ampita izy miteny « lutte contre la pauvreté« , ery andaniny anefa tohanany ny président dictateur, mangalatra sy mampahory vahoaka. Ery ampita izy miteny ho contre ny coup d’état, ery an-daniny ilay président dictateur mangala-bato tohanany. Ery ampita izy miteny: « lutte contre la misère« . Ery ampita izy tsy mampaninona azy ny manao embargo, tsy mampaninona azy ny manao fanakatonana projet mahakasika ny resaka asa, aim-bahoaka, fahantrana. Dia inona moa izany no dikan’ireo projets tavela sisa tohanan’ny amerikana eto amintsika amin’zao fotoana izao ireo? Miohatra amin’ny toe-javatra goavam-be andratràna ny vahoaka malagasy ity? Ery ampita, an an an,  Demokrasia ihany ny antsika! Demokrasia ihany no aty » Fa mba tena hidiro lalina ity demokrasia ity e! Ahoana ity demokrasia amerikana ity? Inona no nitranga tao Irak tao? Ahoana ity Guantanamo ity? Izany ange azo resahana daholo e! Ka fotoana izao, Anick R., Michel R., tena hanaovana prise de conscience lalina, inona no mesure raisin’ny fanjakàna izao, amin’ireo Niels Marquardt e, be dia be ireto?. Inona? Inona? Io moa etsy Andranomena dia mbola hijoalajoala ilay Masoivoho amerikana eto amin’ny tany eto.  Inona no mesure noraisina?

Ka fotoana izao, miteny mafy isika, miteny mafy, ho an’ireto ilay hery mandrangondrangotra ny firenena ireto, ary miteny mafy ho an’ny décideur politique, sao dia variana amin’ny adin’akoholahy e, sao dia variana amin’ny adin’ny sezan’ Ambohitsorohitra sy Iavoloha sy ny sisa, dia izao no zava-misy.

Izay ihany angamba Anick R. fa dia mirary soa ho antsika rehetra.

(Loharanom-baovao FM 97.6)

Dia izay ny amin’iny fa misokatra ny fifanakalozan-kevitra. ‘Anao ny fitenenana’

Misy tsy milamina ao …

Tsy asiako resaka betsaka fa dia tsoriko amin’ny hoe misy tsy milamina ao anivon’ny tafika ao. Nandritry ny vaovaon’ny Radio Antsiva no heno izany fa nisy miaramila avy ao amin’ny RAS Amparibe niantso ny namany mba ‘hanamboatra’ ity firenena ity amin’ny fahaizany azy. 15 na 16 teo ho eo no namaly ny antso. Ho hita eo ny tohiny.

Fa teny anjoron’izay kosa dia sahotaka tsy nisy toy izany no niainana teo Soarano sy iny ambadiky ny Institut d’hygiene Social mankany Ambodifilao iny. Nijolofotra saiky nipoaka mantsy ny tobin-dasantsy Shell ao ambadiky ny tranoben’ny Firaisana Voalohany. Tongotra ankatoka no nataon’izay nandeha an-tongotra, mba hanalavirana ilay toerana. Foana vetivety ny fiara fitaterana sy izay nentin-tahotra rehetra. Izay tsy nahafoy fananana noho ny tahotra ny mpanararaotra kosa sisa no tavela (na nijanona) teo amin’ny toerany. Nivadika haingana nankany afovoan’Analakely ny diako raha toa ka taty Ambodifilao no noheverina hizorana. Indreny ny Fiaraben’ny mpamonjy voina (pompier)  avy ao Tsaralalana nfa voabahan’ny fitohanana iarahan’ny rehetra miaina isan’andro, amin’iny lalana avy any Tsaralalala mankany Behoririka iny. Raha izany no nisy ny tena hamehana tanteraka, dia efa faty mikararana no teo Analakely satria ny fiara tsy afa-nihetsika, ny olona an-jatony (na an’arivony mihitsy) no mivoivoy tsy mahalala na inona na inona akory amin’izay miseho ao aloha kely ao. Dia tsy hahagaga aloha raha haheno isika rehetra fa hoe be indray no voan’ny mpanararaotra  nanditra iny fotoana fohy iny. Famelezany mihitsy mantsy ny toy ireny.

fanampim-baovao : hanongana ny tetezamita no tanjon’ireo miaramila vitsivitsy izay voalaza fa niantso ny namany ‘hanamboatra’ ity firenena ity. Tany amin’ny manodidina ny amin’ny iray ora maraina no nambara fa niantombohan’ity resaka ity, ary fotoana vitsy taorian’io dia efa voahodidin’ny miaramila ny toby.

Nisy ny fizarana vola tamin’ireo miaramila nantsoin’ilay Adjudnat Chef. Araka ny tatitra dia misy ny manamboninahitra ambony tafiditra amin’ity raharaha ity izay voalaza fa tsy niditra mivantana tao amin’ny RAS Ampahibe fa niandry kosa taty ivelan’ny toby. Ilay Adjudant Chef ihany izany aloha no tena voatondro mivantana ary efa nosamborina sy eo ampela-tanan’ny zandary mba hanaovana famotorana. Misy koa moa filazana fa misy mpanao politika koa ao ambadik’ireto manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra ireto. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy ny fanomezana anarana. Fa na ny mpanao gazety aza dia tsy navela hiditra ilay faritra tamin’io maraina io.

Nilaza ny Praiminisitra miaramila Vital Camille fa tsy hilefitra amin’izay mitetika korontana ary nampitandrina mafy izay mikasa hanao izany eo anivon’ny tafika sy ny foloalindahy Malagasy.

Nodimandry i Jacques Sylla

Mpisolo vava, Solombavam-bahoaka, Filohan’ny Antenimiera, Minisitry ny Raharaham-Bahiny, Praiminisitra. Isan’ny nanangana ny CNOE tany amin’ny taoana 1990 tany. Henjana sy tsy milefitra amin’izay heveriny ho fanapahan-kevitra tokonyho raisiny. Mpikambana tao amin’ny antoko UNDD talohan’ny nidirany ho TIM. Mavitrika tao amin’ny Lion’s Club

Santionany amin’ny toerana efa nosahanin’Itolmpokolahy Jaques Sylla fony fahavelony ireo.

Fotoana vitsivitsy tokoa izay, nandritra ireny fifanjevoana ara-politika nisy teto Madagasikara ireny, no tsy dia nandrenesana firy ny feony. Tsy dia nahitana azy mihitsy koa teo amin’ny sehatra politika aza. Nisy ihany anefa nisehoany ho hitan’ny maro, na dia fotoana vitsy monja aza, toy ny tamin’ilay fotoana nihaonany tamin’ireo Parlemantera maromaro teny Tsimbazaza teny, ka nanaovan’ingahy Zakahely Bonifasy teny mahery taminy. Tsy vitsy tokoa moa ireo fahavalony ara-politika, indrindra noho ny fiarahany tamin’i Marc Ravalomanana nandritry ny 5 taona.

Tamin’iny fotoana iny dia efa hita ho nahia dia nahia sy tena reraka tokao ratompokolahy.

Nodimandry izy ankehitriny. Jerentsika sy ho arahantsika eny ny fihetsik’ireo mpanao politika Malagasy ‘(mpiara-)mitolona’, raha hahavita hiady amam-paty tokoa.

Ny eo anivon’ny Tetezamita moa dia efa nanambara tamin’ny fampielezam-peom-pirenena fa ny Alahady no nanatanteraka ny fitsapana alahelo teo anivon’ny fianakaviana.

63 taona i Vazahabe izao nindaosin’ny fahafatesana izao (anaram-petaka nomen’ny sasany azy moa io)  ny 26 desambra tamin’ny 3 ora tolakandro, rehefa niady tamin’ny aretina nandritry ny fotoana elaela ihany.

Ny Alarobia izao no halevina eny Anjanahary Itompkolahy rehefa avy entina etsy amin’ny EKAR Faravohitra

Miteny izao tontolo izao, mihaino va ianao?

5 taona izao no nisian’ny Global Voices Online. 2 taona eo kosa no niarahako niasa taminy. Azy sady teny fanevany iry nataoko lohateny ery ambony iry.

Manana zana-tsampana maromaro ny GVO, toy ny Rising Voices, ny Global Voices Advocacy.

Na tsy mba isan’izay mpanoratra amin’ny teny Anglisy ho azy aza aho, dia mandika kosa ireo avy amin’ny teny Anglisy ho amin’ny teny Malagasy.

Sehatra nahafahako nihaino ny hafa izy, ary nahafahako koa nampita izay noraisiko avy aminy ho an’ny hafa tsy mahafehy ny teny Anglisy nefa mila mahafantatra izay miseho lavitry ny firenena misy azy, dia i Madagasikara izany.

Fianakaviana iray lehibe ary ifangaroan’ny finoana samihafa, firehana samihafa, fiaviana samihafa ny GVO. Izany hoe tsy mialonjafy. Na izany aza anefa dia tsinjo ao anatin’izay rehetra voasoratra sy ifampizarana ao anatiny ny fifanajan’ny tsirairay amin’ny fanehoan-kevitra rehetra atao ao.

Voadika amin’ny tenim-pirenena efa ho 18 mahery izao ireo lahatsoratra azo vakiana ao anatiny. Isan’ireny ny teny Malagasy.

Ny GVO dia lakolosy fanairana, ho an’ny sokajy rehetra, na ny olom-pehezina, na ny mpitondra mpifehy amin’ny alalan’ireo hafatra maro sy ny zavatra tsinjony eo amin’ny fiaraha-monina, nefa tsy misy sahy mitantara, na tsy nisy nahita ka tsy nisy nampahafantatra.

Tokotany iray lehibe ifaneraserana sy  azon’ireo tsy mba nohenoina hilazana ny vetsovetsom-pony sy ny tarainany araka izany ny Global Voices Online. Isaorana azy izany, ary indrindra fa ny fanohanany ireo vondrom-piarahamonina te-hivoatra sy hanana fahafahana mahazo vaovao.

Ny taona 2009 no hifarana, fa raha ny asan’ny Global Voices Online kosa dia mbola hitohy, ary mihasarotra  isan’andro, isan’ora, miaraka amin’ny fahatongavan’ny taona 2010.

Isaorako manokana etoana ianareo mianadahy M. sy L. (mino aho fa na tsy tononiko manontolo  eto aza ny anaranareo, dia ho hainareo ihany fa ianareo izay) nampiditra ahy tanatin’izany fianakaviambe mahafinaritra sy mivelatra be izany.

Hitondra soa ho an’ny tany manontolo anie, ary indrindra ho an’ny Malagasy manokana ny taona 2010 ho avy io.