Ny alika koa mba nahazo anjara

Nivara-hontsana ny rehetra raha nandre ny poa-basy! Nifanontany hoe iza indray eto an-tanàna no tafihan’ny jiolahy?

Tsy ela anefa fa ny maraina ihany dia nivadika ho fahatapahan-tsinay ho an’ny maro ny raharaha nampihorohoro teny Sabotsy Namehana iny. Tsy inona tokoa mantsy fa mpitandro filaminana tratra alina ka handeha hamonjy fodiana no nenjehin’ny alika. Hany hery rehefa tsy hita intsony izay haleha, satria tokoa ny alika mahery mihazakazaka noho ny olombelona, dia ny basy no napoaka.

Hoy Damôpr hoe:

ny aza voany ihany , ry zanako!