Asa miandry izay hitondra an’i Madagasikara

Rehefa mihaino ny olona miresaka ianao ary manaraka ihany koa ny vaovao, dia mahatsapa fa misy tranga eo amin’ny 20 isan’andro eo no hita amin’ny gripa AH1N1 eto Madagasikara.

Mbola ny olona miresaka ihany koa no mampita fa any am-pita any dia misy tena ny iray tanàna mihitsy no fehezina tsy hifanerasera amin’ny any ivelan’ny faritra misy azy mba tsy hipariahan’ilay aretina.

Raha ireo voalaza ireo àry no jerena dia ho asa goavana tokoa no miandry izay te-hitondra an’i Madagasikara atsy ho atsy. Tsy ny resa-politika foana tokoa mantsy no hitsinjovana vahoaka, fa ao dia ao mihitsy ny toy ity resaka fahasalamana taterina etoana ity.

Tsy tenenina intsony ny aretina hafa izay vokatry ny tsy fahalalana ka andoroan’ny sasany ny tanety (sa dia ankasomparana fotsiny izao?) ary dia miteraka setroka manempotra eto Antananarivo andrenivohitra amin’izao fotoana izao. Mangidihidy ny maso, mafaipaika ny ati-orona, ary sempotra ny menavava, ny tratry ny aretina sohika moa dia mampalahelo ny mahazo azy.

Resahana ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny antony mahatonga izany. Fa ny tena fandraisana an-tànana ny vahaolana hanafoanana azy, efa mba nisy, misy ary tena mba hisy ve?