« Fianakaviana pôlitika eto Madagasikara »

Fikambanana isan’izay manana fotokevitra maharesy lahatra ahy tokoa raha ity fikambanana lazain’i Solonavalona Andriamihaja ity. Tsy nolazainy moa ny anaran’ny fikambanana ka dia hajaiko izay safidiny izay. Mino aho fa mbola havoakany eto amin’ny aterineto ihany ny amin’izay. Inoako koa fa tsy hahasarotiny azy ny hamoahako etoana ny lahatsoratra nosoratany, sy izay mbola ho tohiny (andrasako toy ny miandry zaza ho teraka). Na ora roa aza no itondran’io fikambanana io fanazavana momba ny tantara sy ny fizotry ny fiainam-pirenena hatramin’ny taloha sy mandraka ankehitriny rehefa ao amin’ny fampielezam-peo, dia tsy mba mahamonamonaina ahy ny manaraka azy. Nanovozako zavatra betsaka sy nanokatra maso bebe kokoa.

Mazotoa daholo mamaky.

Fianakaviana politika eto Madagasikara
Mardi 1 Septembre 2009 12h05mn 28s
De: « solonavalona andriamihaja »

À: (adiresin’olon-tsotra sy haino amanjery marobe no teto fa nesoriko)

Fianakaviana politika eto Madagasikara

Nafana indray ny ady hevitra eto amin’ny Kianja Serasera taorian’ny Dinika politika tany Maputo (Maputo I sy Maputo II).

Misafotofoto ny famoahana hevitra eo amin’ny politika, maro no manakiana, ary marina izany fa tsy manaraka fitsipika, tsy manana fitsipi-pitondrante na ny mpanao politika maro eto Madagasikara (io ilay lazaina hoe tsy manana « éthique » ireo mpanao politika sasany) : porofon’izany ny fisian’ny antoko politika miisa hatramin’ny 180.

Heveriko fa ny antony dia tsy mazava loatra amin’ny sasany ny toerana misy azy satria ny vokatry ny fanadihadiana ataon’ny tsirairay dia miankina amin’ny toerana politika misy azy izay mivoy fotokevitra iray ary miaro ny vontoatin’io fotokevitra io.

Indro àry misy hevitra vitsivitsy momba ny politika, ny fanaovana politika sy ny fitsipika mifehy an’izany.

Heveriko fa azo iaingana ireo ahitana mangirana bebe kokoa amin’ny famahana ny krizy eto amintsika izao ary azo iaingan’ny tsirairay hanazavany sy hanomezany ary hanohanany ny vaha olana atolony..

1 Fotokevitra

Ny fanaovana politika dia mitaky fananana fotokevitra iray iorenan’ny asa sy hetsika rehetra atao amin’ny fanaovana io politika io. Rehefa fantatra ny fotokevitra dia faritana ny tanjona hotratrarina amin’ny asa na hetsika iray, avy eo misafidy izay paika sy lalana entina hanatanterahana an’io asa na hetsika io.

Ny olona tsy manana fotokevitra politika mazava dia tsy afaka hanao politika amin’ny fomba madio sy mahomby.

Tsy miankina velively amin’ny taona ny fanaovana politika toy ny voalazan’ny sasany teto amin’ny Kianja Serasera : ny tanora indrindra raha tsy ampy traikefa ary tsy manana fotokevitra dia tsy ahomby eo amin’ny politika. Ny antitra koa anefa rehefa tsy manana fotokevitra politika mazava dia manararaotra manao hevi-petsy ary mahatonga ny tanora sasany hilaza fa ireo no goaika antitra amin’ny fanaovana politika maloto.

Ny fotokevitra politika dia ianarana ao amin’ny antoko politika (antoko politika voasedra sy manara-penitra no lazaiko eto) na ianarana sy ibeazana ao anaty fianakaviana efa niaina sy manana tantara eo amin’ny fanaovana politika.

2 Fianakaviana politika

Tsy mitovy amin’ny any Eoropa na USA, firenena manana rafitra politika efa taloha ela, efa mandroso ara-toekarena koa ny fanaovana politika aty amin’ny firenena mahantra vao niala avy ao amin’ny fanjanahantany toa isika : tsy mitovy ny tanjona fototra tian-kotratrarina ary izany no manavaka ny fianakaviana politika miavaka tsara eto Madagasikara.

Hita eo amin’ny tantara ny fiavahan’ireo fianakaviana ireo ary izany no antony iaingako amin’ny tantara (tantara politika eto Madagasikara) eto amin’ity fanadihadiana ity.

Ny taona 1945-46, taorian’ny fahavitan’ny Ady Lehibe II no iaingako (na efa fantapantatra aza izany tamin’ny andron’ny fanjanahantany) : tonga dia miavaka tsara ireo fianakaviana roa ireo teto Madagasikara (ary jereo tsara fa mitovy amin’izany no nitranga tany Afrika sy Azia, ohatra tany Indochine taloha tamin’ny 1945-46) :

– Ny fianakaviana iray dia manana fotokevitra mitaky ny Fahaleovantena sy Fiandrianam- pirenena (governemanta, parlemanta, vola, tafika tantanan’ny Malagasy). Eo amin’ny tantaran’i Madagasikara dia ny Fianakaviana politika notarihin’ny MDRM io tamin’ny 1945-46 ; MDRM = 75-80%-n’ny latsabato tamin’ny 1945-46 ;

– Ny fianakaviana faharoa dia tsy mitaky ny Fahaleovantena fa hiankina amin’ny Frantsay no tanjony. Eo amin’ny tantara dia ny Fianakaviana politika notarihin’ny PADESM io tamin’ny 1945-46.

Ireo fianakaviana 2 lehibe ireo no mbola misy ankehitriny eto Madagasikara, taona 2009 ary io no manazava ny ady hevitra misaritaka eto amin’ny kianja amin’izao fotoana izao.

N.B. : Na maro mihoatra ny 180 aza ny milaza azy ho Antoko politika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao dia azo sokajiana ao anatin’ireo fianakaviana politika roa ireo izy rehetra.

Nohon’ny toetr’andro dia miova kely ny anarana fiantsoana ireo fianakaviana ireo ankehitriny (fa ny fotokevitra ijoroany TSY MIOVA amin’ny tany am-piandohana tamin’ny 1945-46) :

– Ny fianakaviana voalohany dia antsoina hoe : TIA TANINDRAZANA TSY MIANKIN-DOHA (satria tsy tia hiankin-doha amin’ny firenena vahiny toy ny Frantsay na Amerikanna na Canadianna na Alemana na amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena Banque Mondiale, FMI, . . .) ;

– Ny fianakaviana faharoa dia antsoina hoe : MIANKIN-DOHA (satria miankin-doha amin’ny firenena vahiny toy ny Frantsay, Amerikanna, Canadianna na Alemana ary miankin-doha amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena Banque Mondiale, FMI, . . .).

3 Famahana ny krizy politika : scénario « teatra klasika »

Mahavariana dia mahavariana ny zava-nitranga teto Madagasikara nanomboka tamin’ny 1958-60 mandrak’ankehitriny : toy ny « teatra klasika » (tantara an-tsehatra) misy fizaràna 3, manaraka « scénario » klasika :

– Tsy miova ny mpiantsehatra (ny mpandray anjara) : ny Fanjakana andaniny, ny vahoaka ankilany ;

– Tsy miova ny « scénario » ;

– Tsy miova ny fiafaran’ny tantara (tsy miova ny vokatra).

Toy izao ny fisehon’ny teatra :

Fizaràna I : Mijoro ny Fanjakana Miankin-doha fehezin’ny Frantsay.

Fizaràna II : Tsy eken’ny mponina ny fitondran’ny Fanjakana jadona (tsy misy fahalalahana demokratika) , tsy miaro ny tombontsoan’ny vahoaka maro an’isa (tsy misy fandrosoana na eo amin’ny sosialy na eo amin’ny toekarena na eo amin’ny kolontsaina) satria fehezin’ny vahiny (fehezin’ny Frantsay). Nipoaka ny Tolom-bahoaka, rava ilay Fanjakana jadona Miankin-doha.

Fizaràna III : Nitsangana ny Tetezamita : voahodin’ny Frantsay io avy eo satria avy ao anatiny nisy olona voavolavolan’ny Frantsay mialoha nanodina ny tolona (matetika olom-bitsy avy ao amin’ny fianakaviana politika PADESM, tena voavidy volabe). Izao no hita : afaka nandrava ny Tolom-bahoaka fa tsy afaka nanangana Fanjakana, resy ny Tolom-bahoaka. Mijoro ny Fanjakana vaovao « Miankin-doha », manana kolontsaina PADESM. Tapitra ny tantara.

Velona indray ny tantara vaovao manaraka ny « scénario » maty paika : Fizaràna I, Fizaràna II, Fizaràna III.

4 Krizy politika 2009 sy Maputo

Ahoana ny hamahana ny Krizy 2009 ?

Azonao atao ny mijery, ho fampitahana sy fandalinana ny « Teatra 1972 » : Inona no zava-misy eo am-piandohana ? Iza avy ny mpandray anjara teo am-piandohana ? Inona no takian’ny Tolom-bahoaka ? Nanao ahoana ny fipoahan’ny Tolom-bahoaka ? Nanao ahoana ny Tetezamita ? Iza avy ireo mpandray anjara tao ? Ahoana ny fomba nanodinan’ny Frantsay ny Tolom-bahoaka hivadika ho any amin’ny tombontsoany ? Nanao ahoana ny fiafaran’ny tantara ?

Jereo koa ny « Teatra 1991-92 », ary koa ny « Teatra 2001-2002 ».

Hanao ahoana ny « Teatra 2009 » ?

Ajanoko eto ny lahatsoratra sy fanadihadiako, amin’ny manaraka aho manome ny fomba fijerinay (satria anaty fikambanana aho fa tsy hevitro samirery akory no entiko eto eto amin’ny Forum Serasera fa hevitra avy amina tarika mpanao fanadihadiana ahitana manampahaizana vitsivitsy eo amin’ny sehatra politika, toekarena, sosialy, siansa, kolontsaina, . . .), fomba fijery hamahana ny olana politika eto amin’ny Firenena.

Solonavalona Andriamihaja

Amin’ny manaraka indray

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :