Malagasy ve ianao?

Mba isan’izay nandefasana ilay rakipeo nataon’ny solontenan’i Congo, nihaika ireo firenena afrikana namany ao anatin’ny SADC sy ny mpikambana ao amin’ny Firenena Mikambana tsy hamela an’i Andry Rajoelina handray fitenenana aho.

Taorian’iny dia nihaino ny fanehoan-kevitra maro samihafa avy amin’ny olon-drehetra teny ho eny, na izany teny an-dàlana, na tany anaty fampielezam-peo samihafa koa.

Tsy vitsy ny naneho ny alahelony ka nilaza fa nisy ‘nampijabaka ingahy Andry Rajoelina’ fa tsy tokony nandeha tany akory, ary dia nisy anarana voatonona mihitsy moa tanatin’izany. Tao ny nilaza fa fanitsahana ny Malagasy any an-tampon-dohany iny zavatra nataon’ny afrikana iny. (izay ironako amin’ny ampahany ihany koa).

Antoko politika sy fikambanana maro no nanao fanambarana ny amin’ny tokony hialan’i Madagasikara ao anatin’ny vondron’ny SADC, sy ny tsy tokony handraisana intsony ireo GIC milaza ho tonga eto hanohy ny asa fanelanelanana, isan’ireny ny Monima, ny Leader Fanilo, ny Otrikafo sy ny hafa ihany koa .

Fa ny tena nankarary ny sain’ny maro (izaho anisany), dia toa atao tsinontsinona mihitsy  ilay fiandrianam-pirenena (souveraineté nationale) Malagasy, tsy asiana vidiny (na ho an’ny Malagasy ray, Malagary reny sasany eto amin’ny tanàna aza, indrindra moa fa ho an’ireo vahiny  na monina eto, na izay milaza ho sakaizan’i Madagasikara). Raha velon-kira sy nandihy, na nitehaka ianao (satria dia nisy tokoa izany) tamin’ny nandrenesanao fa hoe tsy navela niteny ny solontena Malagasy tonga amin’ny sehatra ambony tahaka ireny, dia izaho no menatra (tsy hiteny aho hoe ‘mba menatra’ satria safidinao izay). Izaho no menatra amin’ny maha-Malagasy anao izay nanao ny toy izany. Ny tokony ho tsaroana mantsy dia raha ingahy Andry Rajoelina no voatonona anarana teo anatrehan’ireo solontenam-pirenena maro, dia tsarovy ao ambadik’izay fa manao fikorisan-dranomandry ny zavatra tahaka ireny, voafaoka eny an-dalana ary mampitonbo hadiry azy ireo solontena (delegasion) Malagasy tonga tany. Avy eo dia mitohy amin’ireo mambran’ny fitondrana eto an-toerana, ary ny tratra farany dia ny anarana hoe ‘Malagasy’ iray manontolo.

Eto ny lahatsoratro dia tsy hijereko firehana hoe momba an’iza Rakoto ary manohana an’iza Rabe. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe ‘Malagasy ve ianao’? Raha eny, nanomboka oviana ary hatramin’ny rahoviana?

Misy fanehoan-kevitra maro ihany koa anasàna anao hitsidika ny Global Voices Malagasy sy lahatsoratra iray hafa amin’ny teny anglisy

Grippe A: Raha misy voa ny iray amin’ny mpivady, dia ahoana?

Tsy dia mahazatra ahy ny mamoaka lahatsoratra amin’nyteny vahiny, nefa kosa hitako fa tokony mba hampitaina ny toy itony ka dia aelezo araka izay azo atao, sao mba hanavotra ny hafa.

http://www.topsante.com/Femme/Sante/Grippe-A-je-fais-quoi-si-mon-conjoint-l-attrape

Grippe A : je fais quoi si mon conjoint l’attrape ?

Si votre conjoint a contracté la grippe A, il est devenu extrêmement contagieux un ou deux jours avant l’apparition brutale des premiers symptômes. il l’est pendant toute la période des symptômes et le restera encore 48 heures après leur disparition. Les précautions à prendre pour contrer toute transmission du virus.

sommaire :

Grippe A : respectez la distance de protection sanitaire

Votre conjoint peut transmettre son virus en éternuant, en toussant ou simplement en parlant. Il est donc nécessaire de respecter la distance de projection sanitaire établie à un mètre.

L’idéal est qu’il se repose à l’écart, dans une autre pièce de la maison (si vous avez la chance de ne pas partager un studio de 18m2!)

Allez, on aére!

Les particules projetées par votre homme lorsqu’il tousse ou éternue se disséminent dans l’air. Pensez-donc à aérer chaque pièce de la maison. Procédez méthodiquement, une pièce après l’autre, toutes portes fermées, afin d’éviter les courants d’air qui ne feraient que propager plus rapidement des microparticules contaminées à l’ensemble des pièces de votre habitat.

Le contact rapproché est aussi une source de contamination. Evitez de le toucher ou de vous faire des calins, et ce, jusqu’à la fin de la «période quarantaine», c’est-à-dire deux jours après l’apparition des symptômes.

Grippe A : votre arsenal anti-transmission

Votre conjoint malade est aussi contagieux par les objets qu’il touche : vitre et fenêtre, ordinateur, téléphones, poignées de portes…

Lavez-vous les mains régulièrement avec un gel hydro-alcoolique (que vous trouverez facilement dans une grande surface ou dans toutes les pharmacies correctement approvisionnées).

Votre conjoint étant contaminé, vous êtes devenu à votre tour une personne à risques : si vous devez sortir pour le travail ou des courses, il est préférable que vous portiez un masque respiratoire anti-projection de type FFP2 (c’est à dire un masque de niveau 2 qui assure un niveau de protection à l’expiration et à l’inspiration).

La préparation des repas
Votre conjoint doit observer strictement les règles d’hygiène appropriées (mouchoirs en papier à usage unique, se laver les mains régulièrement…) Même si c’est l’un de ses hobbies, votre conjoint ne devra pas cuisiner les plats qui seront ensuite servis à toute la famille.

Eric Jolly

Dernière mise à jour : 14 Septembre 2009

Fisamborana (Arrestation à l’)hotel Nalugaro 67Ha

100_2763

Tokony tamin’ny 12h 40 teo dia voasambotra tao amin’ny NaLuGaro Hotel ny sénateur Naika Eliane.

100_2764

Sary tokana azon’ireo mpaka sary teny an-toerana momba ny nisamborana ny Loholona Naika Eliane

Dimy minitra talohan’ny nahatongavan’ireo mpisambotra dia efa tafatsoaka daholo ny sasany rehetra, anisan’izany Rasomotra.

Araka ny tatitry ny tompon’ny Hotely dia efa ho 7 volana tany ho any taorian’ny fialan’izy ireo tamin’ny toerana natokana honenany no efa nanofàny efitrano tao amin’ity Hotely ity. Ka maromaro izy ireo no tao, ary Andriamatoa RAVALOMANANA Marc no mandoa ny lany.

Nilaza moa ny andaniny mpisambotra fa resaka fanakorontanana no anton’ny fisamborana, ary anio tolakandro no hatolotra ny etsy Fiadanana (Zandary) ny loholona Naika Eliane.

Eritreritro manokana no ilazana fa matoa 5 minitra tsy hahatongavan’ny mpisambotra dia afaka nandio rano nitàna ireo lehilahy matanjaka nokendrena tamin’ity indray mitoraka ity, dia angamba misy koa mpanome vaovao avy ao anatin’ireto mpisambotra ireto. Asa lahy!!!!

« MIVERINA INDRAY NY FAHINY  » hoy aho rehefa mahita ireo bala caoutchou mandihindihy sy mihazakazaka eran’ny sisin-dalan’ny Avenue de l’indépendance Analakely, ary koa ny setroka sy feon’ny baomba mandatsa-dranomaso alefa. Tsy lazaina ny feom-basy tsindraindray manako mafy noho ny toerana zary toa babangoana.

Fanampim-baovao: Araka ny tatitra avy amin’ny tompon’ny hotel dia nampiasa herisetra ireo miaramila tonga hanao ny fisamborana ary tsy nampiseho taratasy fahazoan-dàlana. Manginy fotsiny hoy izy ny fanimbana entana sy ny daroka vy natao tamin’ireo serveur. Fisavoritahana no hitana nanerana ny efitra maro hatrany amin’ny terrasse tao amin’ity trano fandraisam-bahiny ity. Mpandraharaha izahay hoy ny tompon’ny hotely ka tsy manda na iza na iza hipetraka ato.

11 septambra nankalazaina tamin’ny fomba Malagasy

Daty manana ny tantarany, tsy ho an’ny Word Trade Center ihany, fa na ho an’ny Malagasy koa aza ny andron’ny 11 Septembre.

Androany dia tonga nanohina ny antso natao teny amin’ny MAGRO omaly ny olona marobe fa hoe ho ano amin’ny kianjan’ny ‘demokrasia’.
Tonga teny andriamatoa isany Ambroise sy Satrobory.

100_2643

Niezaka ihany ingahy Ambroise ny hifehy ireo ‘vahoakany’, saingy toa herim-po very maina izany noho ilay fiteny mahazatra hoe ‘be noho ny vitsy’.
Nifanatona tamin’ireo mpitandro filaminana ingahy Ambroise avy eo ary nilaza fa

‘amin’ny maha-mpihavana antsika no iresahako aminao, avelao ireo vahoaka ireo hiditra ao ….tsy mila manao fangatahana izahay…sns’,

100_2653

ary novalian’ity mpitandro filaminana koa fa

‘efa nanao fangatahana ianareo…efa any aminareo ny valin’ny fangatahana nataonareo…Baiko no tanterahanay eto…miangavy anao mba hifehy ny olonao sy hiteny azy ireo hiataka…raha hanao amboletra ny hiditra ihany moa ianareo…anareo ny anareo…manatanteraka ny baiko zoko izahay…”

Efa nifandona kibo mihitsy no azo nilazana ny olona sy ny mpitandro filaminana teo Ambohijatovo. Rehefa reraka ny niangavy sy niaritra ny ompa ary ny fandranitana ny mpitandro filaminana dia mbola namerina ny fiangavian’izy ireo mba hihatahan’ireo olona marobe.

100_2657

Rehefa tsy azo noresena lahatra sy nanomboka nanao fahirano ny fiara miaraka amin’ireo mpitandro filaminana teo anoloan’ny vavahady àry ireo olona marobe izay nitoko zihitra nipetraka mihitsy ny sasany,

100_2661

dia niakatra tao anaty fiara ny roalahy tamin’ireo mpitandro filaminana mba hampiditra ny akanjo fiarovantenany sy hanomana ny fandefasana ny baomba mandatsa-dranomaso voalohany. Nanomboka teo koa dia efa nadio ny rano nitan’ingahy Ambroise sy ny tariny, ireo vahoaka fandrisika amin’ny fotoan toy itony sisa no navela hisedra sy hitanty izay hiseho.

Dia nipoaka tokoa izay nipoaka. Tsy hita tabilao hatramin’ireo lehilahy goavana nihogahoga ny hoe tifiro raha sahy fa aleonay maty ho an’ny tanindrazana toy izay hilefitra amin’ialahy isany tsy vanona ireo’, mantsy ny mpitandro filaminana.

Ankoatra ny fanimbana zavatra teny amin’izay faritra nolalovan’ireto olon’ingahy Ambroise ireto dia nitondra faisana ihany koa ny fiaran’olon-tsotra nolalovany, na sendra nifanena taminy. Toy izany ny nahazo ny Mazda Minibus iray tetsy amin’ny làlana mampitohy ny JIRAMA Ambatonakanga sy ny Pharmacie PERGOLA, ny tay Analakely sy ny manodidina azy (nitondra faisana tanteraka moa ilay Land Rover nentina vazaha iray nipetraka teo amin’ny Hotel de France, satria tsy vitan’ny hoe tapitra novakiana ny fitaratra, fa nangalarina sy norobaina tanteraka ny tao anatiny, nendahana daholo na autoradio sy izay tratry ny tànana (vatobe sisa no nisintirintirina teny ambony seza) ary mbola narahana teny hoe

‘Français , dehors’.

Betsaka ireo vazaha mpitsidika no tsy tafaverina tany anatin’ny hotely nivantananany fa nandositra amin’izay azo nisityrihana, toy ireo vitsivitsy nisafidy ny hiditra tao an-tokotanin’ny Gare Soarano, ka niandry ny fitoniana vao niolomay namonjy ny Hotel Tana Plazza teo akaiky teo. Ilay Land Rover aza moa dia sy sahy nandeha mihitsy fa nitanaraka teny akaikin’ny fiara mangaben’ny zandary teny mandra-pahitany fa efa azo andosirana ny toerana, ka nahafahany nanararaotra nandeha sens unique niakatra nankany Behoririka.

Hafaliana ho an’ireto olona ireto koa ny namotika fiara iray BMW niantsona teo anelanelan’ny Hotel Glacier sy ny SICAM, talohan’ny namakian’izy ireo ny fitaratry ny SICAM. Rehefa izany dia nidina moramora nankeny amin’ny SARAFI irto andian’olona ireto ary saika hamaky ny tao. Efa nidina ihany koa anefa ny mpitandro filaminana izay niandry tety anoloan’ny SELECT HOTEL, ka tsy tontosa ilay eritreritra ‘hanabanaka’ ny SARAFI teo ambany arcade.

Nitondra faisana ihany koa ny fefin’ny zaridaina izay vao avy natsaraina sy namboarina ho kanto. Voabata ihany koa ny fanitso maro natao fefin’ilay zaridaina nasiam-panamboarana teo anoloan’ny Lapan’ny Tanana eo an-dalam-pananganana.

Tsy lazaina intsony ny fametrahana sakana etsy sy eroa (toy ny ao Behoririka nanoloana ny Hotel BIG BANG) sy ireo lalana manodidina iny faritra Analakely-Soarano-Ambohijatovo-… iny.

fehiny : fiara 4×4 roa (RAV4 sy Land Rover) ( teo amin’ny Glacier iray , ary Hotel de France iray)

sy BMV iray

ary fiaran’ny Zandary vaky fitaratra noho ny tora-bato

miampy 4×4 iray mitondra plaque verte vaky parebrise no simba , olona iray no naratra

20 no voasambotra taorian’ny fananimbàna publiphones sy takelaby fanaovana dokambarotra

Ny ankolafy ZAFY Albert dia nilaza fa tsy nanampy na nanohana na oviana na oviana iny hetsika nataon’ny mpomba an-dRavalomanana iny. Ange Andrianarisoa koa moa dia efa nilaza nialoha iny fotoana iny fa tsy nisy velively fanentanany ny mouvance ao amin’ny hidina an-dalambe.

Miadia hatrany ry mpanao politka a! Izahay vahoaka mbola vonona hatao sorona foana ho fatifaty amin’ny tsy antony. Avy eo ve ianareo tsy handihy eo ambonin’ny fasanay sady hifanao bà kely indray any Maputo! Sa tsy izany??

Fa isika vahoaka koa e ! Milay ilay revintsika a! Rehefa maneho hevitra dia tsy mahita hanalàna ny fo afa-tsy izay sendra eo anoloana, ary tena ataontsika minan’en….mihitsy zay tratra. An’I Dada sa an’I Neny tokoa moa ireny. Sady angaha ny taranatsika handova an’ireny. Tohizo ihany e! Aza mijanona raha tsy leo. Na matyyyy!

Any amin’ny flickr izay hijery sary eeee!

Ambohijatovo androany 11-09-2009

Ny tenin’iza no arahana, ary ny an’iza no hodisoina?

Raha nilaza tamin’ny rehetra ry TABERA sy LECACHEUR teny Ankorondrano (kianjan »ny ara-dalana »)  omaly ny amin’ny mety hidinana an-dalambe sy hankanesana eny amin’ny kianjan’Ambohijatovo (kianjan’ny « demokrasia »), dia nandiso izany kosa ry RAKOTOVAHINY Emmanuel sy ANDRIANARISOA Ange.

Tsy nohamaivanin’ireo mpitandro filaminana anefa izany fa dia tonga maraina be teny anoloan’ny vavahadin’ny kianjan’Ambohijatovo izy ireo. Fiara vaventy miisa 4 no mitoby eo, ankoatra ireo fiara hafa nidina nizotra ho any Analakely hanao fisafoana sy hijery taratra ny manodidina. Efa misy hetsika voaomana mialoha rahateo ao anatin’io kianja io, ary efa eo ampametahana ireo fitaovana filalaovana samihafa ho amin’izany ny tompon’andraikitra.

Etsy andanin’izany koa anefa dia tsy hay intsony ireo olona mivorivory ety ambony akaikin’ny TELECEL fahiny (ilay sampanana mifandray amin’ny fidinana avy any Ambatonakanga iny), na olona haniona ny antso omaly, na olona liam-baovao fotsiny ihany.

Hita araka izany fa dia miakatra tokoa ny maripàna politika eto Madagasikara.

Ny ankolafy Zafy Albert rahateo moa efa nilaza fa « Raha ady no ilain’i Andry Rajoelina, dia hahita izy« . Samy nitatitra ny momba izany avokoa ireo mpampita vaovao rehetra.

Tombontsoa ho an’iza, na vondrona toy inona anefa ny fikorontanana?

Efa fiteniko matetika foana ny hoe ny mpanaopolitika anie ka mody miady androany, fa mifanoroka atsy ambadiky ny rideau e!

Porofo mivaingana amin’izany no atrehintsika ankehitriny. Nanao izay ho afany RAVALOMANANA hanalàna sy hanilihana an-dRATSIRAKA (tsy hiteny aho na ‘coup d’éta’t iny na tsia) ary dia nitarika ny olona hanao ‘désobéissance civile’, na tsy fandraisana baiko avy amin’ny mpitondra teo amin’ny fitondrana intsony. Nisy ny maty, nisy ny mitondra takaitra mandra-maty (na raharaha 1991, 2002 na 2009 io). Ary rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ingahirainy io dia avy indray i ZAFY Albert nilaza fa tsy hanaiky ary tsy hiantso mandrakizay an’ingahy Ravalomanana hoe ‘filoha’, fa aminy dia toy ny olon-tsota rehetra ilay rangahy iny. Izany dia mandra-pialan’i « dada » teo amin’ny fitondrana. Tonga indray ny 2009, dia nentin’i Andry teny ankianja ny vahoaka ary dia izao atrehintsika ankehitriny izao sy mbola iainantsika ny tantara.

Ny mizaka ny vokatr’izany rehetra izany ve? IZAHO, IANAO, ny vahoaka tsy mandady harona, fa ny politika mizotra, mizotra foana mankany mankany.

Izao dia mifandray tànana (mba tsy hilazako hoe mifanao ‘bras dessus-dessous’) ry ZAFY-RAVALOMANANA-RATSIRAKA). Ary ianao VAHOAKA, iza no mba azonao atao ‘bras dessus-dessous’? Rehefa lany ny mamy ao aminao dia aloa tahaka ny fikam-pary ianao, ny omby sisa akamanao, na ny tany mba hitelina anao ho zezika.

Ny mahagaga koa anefa dia misy foana hatramin’izao ny olona voarebirebin’ny mpanao politika ka azo aroso ho sorona isak’izay misy tiana hahatongavana. Firy ny maty tamin’ny 07-02-2009? Tsy fantatra. Nefa mba misy  ve fanadihadiana marina sy mitombina hahalalàna ny amin’izany? Firy ny maty 10-08-1991? Fanontaniana toy ny teo aloha ihany koa ny momba an’io. Tsy lazaina moa ny momba ny 2002.

Anjaranao vahoaka no misaina. Mbola fotoana ve izao hanaovanao sorona nyainao ho an’ny politika maloton’ny sasany? Fotoana ve izao hamoizanao ny zanakao, ny vadinao, ny havanao noho ny hambom-po diso toeran’ireo be vozona sy matavy noho ny politika? Fotoana ve izao mbola hitampenan’ny masonao, na ny sofinao ka hanarahanao tsy misy fepetra izay heverinao ho marina (na hany tokana mba fantatrao) hatrany amin’ny fahafatesana?

Aoka hisokatra amin’ny lafy maro ny fijery sy ny fihaino fa izany no mahatonga antsika ho toy ny soavalin’Anosibe : tratry ny tampi-maso havia sy havanana, ka tsy mahita afa-tsy ny lalana asaina izorana. Ny fanaovana ‘halako hatramin’ny tsinay mainty’ no tiako hahatongavana eto, ka na misy aza feo tokony hohenoina avy amin’ny ankolafy hafa, dia sesehana lamba ny sofina tsy handre, na akimpy ny maso tsy hahita.

Am-bava homana, am_po mieritra. Atsipy ny tady ho an-tandroky ny omby, ny teny ho ao am-pon’ny mahalala.

Miakatra ny maripàna

Araka ny re teny amin’ny MAGRO androany dia hiakatra eny amin’ny kianjan’Ambohijatovo ny ‘légalistes’  (‘ara-dalàna’) manomboka rahampitso. Ny mpitandro filaminana koa anefa efa nilaza fa vonona hiatrika izay mety ho fihoaram-pefy ataon’ireo mpaneho hevitra.

Miakatrakatra indray ny tosi-dra ara-politika.

Dia ho hita eo indray izay ho entin’ny ampitso ho an’ny Malagasy amin’ity resaka mokon-dohan’ny mpanao politika sy ny resaka ady seza tsy mety milamina ity.

Fanampim-baovao farany androany 1-09-2009 : Raha i TABERA sy LECACHEUR nilaza (miaraka amin’ny satroka penjy nanaovan’izy ireo) teny amin’ny MAGRO fa hiaraka ireo firehana telo hidina a-dalambe androany 1-09-2009, dia nilaza kosa indray i RAKOTOVAHINY Emmanuel sy Ange ANDRIANARISOA fa tsy nisy mihitsy fiaraha-midinika momba izany ary tsy mbola vonona ho amin’izany izy ireo.

Nomination des membres du gouvernement suivant le decret N°2009/11/61

Noho ny hamehana dia mety hisy diso tsipelina ny anarana , saingy ezahantsika hahitsy miandalana eny ihany

Vice-President de la Transition = RAJEMISON RAKOTOMAHARO

Président du Congrès de la Transition = Jacques Sylla

Vice-Premier Ministre chargé de l’intérieur= Manorohanta Cecile

VPM chargé des SantéPubliques = Pr. Alain Teandrazanarivelo

VPM chargé des Affaires étrangères = Ny Hasina Andriamanjato

Secretaire d’état chargé de l’enseignement technique/formation professionelle = Toto Raharimalala  Marie Lydia

Fanatanjahantena = Virapin Ramamonjisoa

Elevage = Maharante Jean de Dieu

Agriculture = Jaona Mamitiana Joscelyno

Environnement Eaux et Forêt = Colonel Randriamitantsoa Calixte

Jeunesse/Loisirs = Serge Ranaivo

Finance/budget = Hery Rajaonarimampianina

Meteo/travaux publics = Razafimandimby Eric

Communication = Nathalie Rabe

Peche/ressource halieutique = Alain Andriamiseza

Forces Armées = Colonel  Noel Rakotonandrasana

Justice/garde des sceaux = Christine Razanamahasoa

Energie = Rodolphe Ramanantsoa

Amenagement/décentralisation = Hajo Randrianarivelo

Enseignement Supérieur/Recherche Scientifique = Tongavelo Athanase

Transport = Rolland Ranjatoelina

Tourisme = Irene Andréas

Eau = Nirhy Lanto Andriamahazo

Population/Affaires sociales = Nadine Ramaroson

Enseignement secondaire= Julien Andriamanazato

Culture/Patrimoine = Gilbert Raharizatovo

Postes/telecommunication/NTIC = Augustin Andriamananoro

Commerce = Rakotonirina Jean Claude

Economie/industrie = Richard Fienena

Sécurité intérieure = Organès Rakotomihantarizaka

Secretaire d’état à la Gendarmerie = Général  Ravelomanana Claude

Araka ny fanolorana natao ,izao tamin’ny roa ora sy sasany izao,  dia betsaka tamin’ireo olon’ny fironana samihafa no tafiditra ao anatin’ity governemantan’ny fisokafana ity. Anisan’ireo tsy tafaverina ao intsony kosa ny minisitry ny vola teo aloha RAZAFIMAHALEO Benja. Isan’izay nahazo toerna ao kosa Alain ANDRIAMISEZA

Gouvernement d’Union Nationale no iantsoana ity governemanta vaovao ity. Governemanta Repoblikana

Etsy andanin’izany dia milaza ny hamoaka ny azy ihany koa amin’ity anio ity ny avy eo amin’ny MAGRO. Na Ratsiraka na ny mouvance Ravalomanana dia samy nitsipaka sy nadà avokoa ny fiarahany miasa amin’ireo mpikambana tao aminy teo aloha ka lasa ao anatin’ity governemanta vaovao ity.

Ny governemantan’iza izany no tena hifehy? Wait and see.

Governemanta vaovaon’ingahy Roindefo

Governemanta no nandrasan’ny maro omaly halina tamin’ny 8 ora, avy eny Mahazoarivo, ka dia tena mbola manta tokoa angamba fa tsy tafavoaka tamin’io fotoana voatondro io ilay izy.

Nilaza moa ingahy Roindefo fa avy niresaka tamin’Atoa Andry Rajoelina ka hoe anio amin’ny 11 ora indray no hovakiana ny anaran’ireo Minisitra rehetra (voalaza ho avy amin’ny fironana rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena), noho ny sasany amin’izy ireo mbola any ampita sy any amin’ny faritany.

Efa naneho ny fahavononany hanampy sy handray anjara amin’io Tetezamita io koa ny OTRIKAFO, na dia nasiany fepetra ihany aza izay firotsahany handray anjara izay.

Dia miandry fa Gasy indray izany e!

Fifidianana ho filoham-pirenena Malagasy

Tapaka taorian’ny fivoriamben’ny antoko AME izany fa dia ny filoha nasionalin’ity antoko ity (Clément Ravalisaona.) no arotsak’izy ireo hofidiana amin’ny fifidiana ho filoham-pirenena Malagasy ho avy eo.

Tsy olana ho an’ity antoko ity koa ny hitondran’i Andry Rajoelina ny Tetezamita

« Fianakaviana pôlitika eto Madagasikara »

Fikambanana isan’izay manana fotokevitra maharesy lahatra ahy tokoa raha ity fikambanana lazain’i Solonavalona Andriamihaja ity. Tsy nolazainy moa ny anaran’ny fikambanana ka dia hajaiko izay safidiny izay. Mino aho fa mbola havoakany eto amin’ny aterineto ihany ny amin’izay. Inoako koa fa tsy hahasarotiny azy ny hamoahako etoana ny lahatsoratra nosoratany, sy izay mbola ho tohiny (andrasako toy ny miandry zaza ho teraka). Na ora roa aza no itondran’io fikambanana io fanazavana momba ny tantara sy ny fizotry ny fiainam-pirenena hatramin’ny taloha sy mandraka ankehitriny rehefa ao amin’ny fampielezam-peo, dia tsy mba mahamonamonaina ahy ny manaraka azy. Nanovozako zavatra betsaka sy nanokatra maso bebe kokoa.

Mazotoa daholo mamaky.

Fianakaviana politika eto Madagasikara
Mardi 1 Septembre 2009 12h05mn 28s
De: « solonavalona andriamihaja »

À: (adiresin’olon-tsotra sy haino amanjery marobe no teto fa nesoriko)

Fianakaviana politika eto Madagasikara

Nafana indray ny ady hevitra eto amin’ny Kianja Serasera taorian’ny Dinika politika tany Maputo (Maputo I sy Maputo II).

Misafotofoto ny famoahana hevitra eo amin’ny politika, maro no manakiana, ary marina izany fa tsy manaraka fitsipika, tsy manana fitsipi-pitondrante na ny mpanao politika maro eto Madagasikara (io ilay lazaina hoe tsy manana « éthique » ireo mpanao politika sasany) : porofon’izany ny fisian’ny antoko politika miisa hatramin’ny 180.

Heveriko fa ny antony dia tsy mazava loatra amin’ny sasany ny toerana misy azy satria ny vokatry ny fanadihadiana ataon’ny tsirairay dia miankina amin’ny toerana politika misy azy izay mivoy fotokevitra iray ary miaro ny vontoatin’io fotokevitra io.

Indro àry misy hevitra vitsivitsy momba ny politika, ny fanaovana politika sy ny fitsipika mifehy an’izany.

Heveriko fa azo iaingana ireo ahitana mangirana bebe kokoa amin’ny famahana ny krizy eto amintsika izao ary azo iaingan’ny tsirairay hanazavany sy hanomezany ary hanohanany ny vaha olana atolony..

1 Fotokevitra

Ny fanaovana politika dia mitaky fananana fotokevitra iray iorenan’ny asa sy hetsika rehetra atao amin’ny fanaovana io politika io. Rehefa fantatra ny fotokevitra dia faritana ny tanjona hotratrarina amin’ny asa na hetsika iray, avy eo misafidy izay paika sy lalana entina hanatanterahana an’io asa na hetsika io.

Ny olona tsy manana fotokevitra politika mazava dia tsy afaka hanao politika amin’ny fomba madio sy mahomby.

Tsy miankina velively amin’ny taona ny fanaovana politika toy ny voalazan’ny sasany teto amin’ny Kianja Serasera : ny tanora indrindra raha tsy ampy traikefa ary tsy manana fotokevitra dia tsy ahomby eo amin’ny politika. Ny antitra koa anefa rehefa tsy manana fotokevitra politika mazava dia manararaotra manao hevi-petsy ary mahatonga ny tanora sasany hilaza fa ireo no goaika antitra amin’ny fanaovana politika maloto.

Ny fotokevitra politika dia ianarana ao amin’ny antoko politika (antoko politika voasedra sy manara-penitra no lazaiko eto) na ianarana sy ibeazana ao anaty fianakaviana efa niaina sy manana tantara eo amin’ny fanaovana politika.

2 Fianakaviana politika

Tsy mitovy amin’ny any Eoropa na USA, firenena manana rafitra politika efa taloha ela, efa mandroso ara-toekarena koa ny fanaovana politika aty amin’ny firenena mahantra vao niala avy ao amin’ny fanjanahantany toa isika : tsy mitovy ny tanjona fototra tian-kotratrarina ary izany no manavaka ny fianakaviana politika miavaka tsara eto Madagasikara.

Hita eo amin’ny tantara ny fiavahan’ireo fianakaviana ireo ary izany no antony iaingako amin’ny tantara (tantara politika eto Madagasikara) eto amin’ity fanadihadiana ity.

Ny taona 1945-46, taorian’ny fahavitan’ny Ady Lehibe II no iaingako (na efa fantapantatra aza izany tamin’ny andron’ny fanjanahantany) : tonga dia miavaka tsara ireo fianakaviana roa ireo teto Madagasikara (ary jereo tsara fa mitovy amin’izany no nitranga tany Afrika sy Azia, ohatra tany Indochine taloha tamin’ny 1945-46) :

– Ny fianakaviana iray dia manana fotokevitra mitaky ny Fahaleovantena sy Fiandrianam- pirenena (governemanta, parlemanta, vola, tafika tantanan’ny Malagasy). Eo amin’ny tantaran’i Madagasikara dia ny Fianakaviana politika notarihin’ny MDRM io tamin’ny 1945-46 ; MDRM = 75-80%-n’ny latsabato tamin’ny 1945-46 ;

– Ny fianakaviana faharoa dia tsy mitaky ny Fahaleovantena fa hiankina amin’ny Frantsay no tanjony. Eo amin’ny tantara dia ny Fianakaviana politika notarihin’ny PADESM io tamin’ny 1945-46.

Ireo fianakaviana 2 lehibe ireo no mbola misy ankehitriny eto Madagasikara, taona 2009 ary io no manazava ny ady hevitra misaritaka eto amin’ny kianja amin’izao fotoana izao.

N.B. : Na maro mihoatra ny 180 aza ny milaza azy ho Antoko politika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao dia azo sokajiana ao anatin’ireo fianakaviana politika roa ireo izy rehetra.

Nohon’ny toetr’andro dia miova kely ny anarana fiantsoana ireo fianakaviana ireo ankehitriny (fa ny fotokevitra ijoroany TSY MIOVA amin’ny tany am-piandohana tamin’ny 1945-46) :

– Ny fianakaviana voalohany dia antsoina hoe : TIA TANINDRAZANA TSY MIANKIN-DOHA (satria tsy tia hiankin-doha amin’ny firenena vahiny toy ny Frantsay na Amerikanna na Canadianna na Alemana na amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena Banque Mondiale, FMI, . . .) ;

– Ny fianakaviana faharoa dia antsoina hoe : MIANKIN-DOHA (satria miankin-doha amin’ny firenena vahiny toy ny Frantsay, Amerikanna, Canadianna na Alemana ary miankin-doha amin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena Banque Mondiale, FMI, . . .).

3 Famahana ny krizy politika : scénario « teatra klasika »

Mahavariana dia mahavariana ny zava-nitranga teto Madagasikara nanomboka tamin’ny 1958-60 mandrak’ankehitriny : toy ny « teatra klasika » (tantara an-tsehatra) misy fizaràna 3, manaraka « scénario » klasika :

– Tsy miova ny mpiantsehatra (ny mpandray anjara) : ny Fanjakana andaniny, ny vahoaka ankilany ;

– Tsy miova ny « scénario » ;

– Tsy miova ny fiafaran’ny tantara (tsy miova ny vokatra).

Toy izao ny fisehon’ny teatra :

Fizaràna I : Mijoro ny Fanjakana Miankin-doha fehezin’ny Frantsay.

Fizaràna II : Tsy eken’ny mponina ny fitondran’ny Fanjakana jadona (tsy misy fahalalahana demokratika) , tsy miaro ny tombontsoan’ny vahoaka maro an’isa (tsy misy fandrosoana na eo amin’ny sosialy na eo amin’ny toekarena na eo amin’ny kolontsaina) satria fehezin’ny vahiny (fehezin’ny Frantsay). Nipoaka ny Tolom-bahoaka, rava ilay Fanjakana jadona Miankin-doha.

Fizaràna III : Nitsangana ny Tetezamita : voahodin’ny Frantsay io avy eo satria avy ao anatiny nisy olona voavolavolan’ny Frantsay mialoha nanodina ny tolona (matetika olom-bitsy avy ao amin’ny fianakaviana politika PADESM, tena voavidy volabe). Izao no hita : afaka nandrava ny Tolom-bahoaka fa tsy afaka nanangana Fanjakana, resy ny Tolom-bahoaka. Mijoro ny Fanjakana vaovao « Miankin-doha », manana kolontsaina PADESM. Tapitra ny tantara.

Velona indray ny tantara vaovao manaraka ny « scénario » maty paika : Fizaràna I, Fizaràna II, Fizaràna III.

4 Krizy politika 2009 sy Maputo

Ahoana ny hamahana ny Krizy 2009 ?

Azonao atao ny mijery, ho fampitahana sy fandalinana ny « Teatra 1972 » : Inona no zava-misy eo am-piandohana ? Iza avy ny mpandray anjara teo am-piandohana ? Inona no takian’ny Tolom-bahoaka ? Nanao ahoana ny fipoahan’ny Tolom-bahoaka ? Nanao ahoana ny Tetezamita ? Iza avy ireo mpandray anjara tao ? Ahoana ny fomba nanodinan’ny Frantsay ny Tolom-bahoaka hivadika ho any amin’ny tombontsoany ? Nanao ahoana ny fiafaran’ny tantara ?

Jereo koa ny « Teatra 1991-92 », ary koa ny « Teatra 2001-2002 ».

Hanao ahoana ny « Teatra 2009 » ?

Ajanoko eto ny lahatsoratra sy fanadihadiako, amin’ny manaraka aho manome ny fomba fijerinay (satria anaty fikambanana aho fa tsy hevitro samirery akory no entiko eto eto amin’ny Forum Serasera fa hevitra avy amina tarika mpanao fanadihadiana ahitana manampahaizana vitsivitsy eo amin’ny sehatra politika, toekarena, sosialy, siansa, kolontsaina, . . .), fomba fijery hamahana ny olana politika eto amin’ny Firenena.

Solonavalona Andriamihaja

Amin’ny manaraka indray