Tratra ny mpampihorohoro Malagasy

Asa raha mbola hisy hilaza indray aorian’ity vaovao ampitaiko ity fa hoe mamafy lainga ny gazety_adaladala. Aza ny maha-adaladala ny gazety anefa no jerena fa ny ezaka ataony hampita ny vaovao ho anao.

Tratra omaly alina tamin’nya valo ny ampahany tamin’ireo mpampihorohoro sy mpametraka zava-mipoaka eran’Antananarivo. Miisa valo izy ireo ary saiky avy amin’ny vondron’orinasa TIKO sy MBS avokoa (agent de sécurité, mpiasa) afa-tsy ny mpamily taxi tafiditra amin’ity tantara ity. Toa isan’ireo voasambotra koa ilay iraika lahy teny amin’ny Leader Price.

Eo am-pikirakirana ny vaovao rehetra sy manao ny fandaminana farany aho dia havoaka ho anao eto ny andinindininy rehetra aorian’ny amin’ny enina na fito ora hariva eo. Fa izao aloha mbola lafo loatra ny vidin’ny connexion.

Ny azo ambara fotsiny aloha dia sehatra goavana ilay izy satria misy fifandraisana amina vazaha any ampita (efa azo hatramin’ny laharan-tarobiany FIXE sy Portable ORANGE ao Frantsa ao) sy manao fomba fiasa miaramila (tsy mifanonona anarana fa mampiasa pseudo, toy irany anaty film de geurre ireny). Tratra niaraka tamin’izy ireo ny zava-mipoaka saika hamonoana olona teo amin’ny La GASTRO PIZZA ANALAKELY indray alina iny. Rehefa nibaboka moa ry zalahy dia nilaza fa milamina loatra, hono, eto Antananarivo ka mila akorontana mba hahafahan’ny firenena any ivelany miditra an-tsehatra.

Ampitampitao ary ny vaovao fa aorian’ny amin’ny fito ora eo dia hararako ho anao eto ny andinindininy.

Izay maharitra vadin’andriana eeee!!!!

*************************xxxxxxxx************************

FANAZAVANA FANAMPINY LAVALAVA (amin’ny 7 ora mahery kely izao eto Dago)

4h, nahazo alalana tamin’ny procureur ny zandary
5h niroso tamin’ny fanaovana perquisition ka tamin’izany no nahatratrarana ireto zavatra manaraka ireto:

2 boteilles incendiaires
1 pistolet de fabrication artisanale
sy ireo zava-mipoaka

Nisesy avy eo ny fisamborana sy fisavana.

Voalaza ho isan’ny antony nanosika azy ireo hirotsaka amin’izao asa fampihorohoroana izao ny fahaverezan’ny fihinanany. Ankoatr’ilay hoe milamina loatra ny eto Antananarivo ka tsy ahafahan’ny miaramila vahiny miditra an-tsehatra.

Vazaha iray sy Malagasy any ampita no mpamatsy vola sy mpanome ny baiko amin’izany.
Efa misy moa ny fiaraha-miasa amin’ny INTERPOL momba azy ireo.

Raha ny elanelan-taonan’ireto vondron’olona (miisa 8) mpampihorohoro voasambotra ireto dia 17 taona no zandriny indrindra ary efapolo taona mahery ny zokiny indrindra ka:

1 livreur TIKO
3 mpiambina ny MBS
2 mpiasan’ny MBS
1 mpanamboatra radio (dépanneur matériels électroniques)
1 taximan mpitatitra ny ekipa

Mbola misy koa ny olona hosamborina ankoatra ireto tratra ireto.

Efa nanambàra moa Andriamatoa ORGANES fa hisy àry tsy maintsy hisy ny fisamborana.
Ary dia izao hitantsika izao tokoa ny nahasamborana ireto olona ireto.

Tsy azo nalaina sary moa ireto voasambotra ireto noho ny ‘présomption d’innocence’ mbola mitoetra satria tsy mbola tonga hatreny amin’ny fitsarana ny raharaha.

Toerana maro teto Antananarivo no nolazain’izy ireo sy nekeny fa tafiditra tao anatin’ny lasibatra efa nomanina mba hahatonga izay korontana sy faty olona izay aryho antony hiantsoana ireo tafika vahiny efa nodradradradraina hatramin’izay (SADC, CASQUES BLEUES…), ka isan’ireny lasibatra ireny ny LA GASTRO PIZZA. Nolazain’ny Zandary nanao ny fisamborana fa efa fantatra daholo hatramin’ny lohandohany rehetra, sy ny tena lehibeny, saingy noho ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana sy ho tohin’ny fisamborana, dia tsy hisy aloha ny fanomezana ny anaran’izy ireo ary tsy nolazaina koa ny toerana samihafa nanaovana fisavana sy nahatratràrana ireo zava-mipoaka, sao lasa mitsoaka ireo mbola tokony hotratrarina sy hosavaina.

Nandritry ny fanadihadiana ireo voasambotra no nilazan’izy ireo fa ny antony tsy nanapoahana ny LA GASTRO PIZZA Analakely, dia noho ny hamaroan’ny olona teo tamin’iny omaly alina iny.
Toerana isan’ireo falehan’ny maro mpivoaka alina tokoa ny eo sy ny manodidina azy.
Izany hoe mbola mba niserana tao anatin’ireto olona ireto ihany ny teo-tsaina Malagasy mitsinjo ny aina. Nanapa-kevitra ary izy ireo ny hikisaka hanao izany eny amin’ny manodidina an’i Behoririka. Nandritra izany rehetra izany anefa dia efa azo daholo ny mombamomba ny hetsika tian’ izy ireo hatao sy ny mombamomba azy, ary efa nisy ny mpitsongo dia nanaraka azy ka niafara tamin’ilay fisamborana. Tamin’ireny fisavana sy fisamborana ireny no nahatratrarana ny porofo (toy ny zava-mipoaka sy ny fanamboarana azy, ny vola be vao avy noraisina tamin’ireo vazaha sy Malagasy avy any ampita ka natakalo tao amin’ny MADA CHANGE, sy ny vola be 8.000.000 FMG mbola tsara pirina tany amin’ny tokantranon’ny iray tamin’izy valo tratra ireto.

Naseho tamin’ny mpanao gazety daholo ireo fitaovana tratra mba hanalàna ilay ahiahy hoe ny fitaovana tratra (na lazaina fa noforonin’ny mpitandro filaminana) tatsy ihany no nafindra sy nolazaina fa tratra taroa, mba handotoana ny hafa. Nanamarika anefa ny Zandary fa matihanina amin’ny asany izy ireo ary tsy manaiky hatao fitaovana pôlitika araka ny fieritreritry ny sasany azy.

100_1428

Navoaka teo daholo araka izany ny zavatra rehetra hita sy tratra hatramin’izay (Leader Price Tanjombato, Ankorondrano , sns…)

Raha tsiahivina manokana ilay tetsy Ankorondrano, dia tena Andriamanitra tsy tia ratsy fa teo amin’ilay toerana ampitan’ny fiangonana Jesosy Mamonjy, fipetrahan’ny fiaraben’ny mpitandro filaminana, sady fametrahako Scooter rehefa manaraka ireny fiarabe ireny, no nisy nametraka ilay zava-mipoaka sarona teny amin’io toerana io.
Soa fa tsy nahavanona ilay izy, ary mba manana manam-pahaizana koa ny tafika Malagasy nanao ny desamorçage Izany hoe ny mpitandro filaminana mihitsy izany no tena nokendrena sy saiky hanaovana fanehoan-kery.

Etsy andanin’izany rehetra izany dia mbola kolokoloina etsy amin’ny MAGRO ihany ny filazana fa tsy maintsy averina Ravalomanana.

Raha mikorontana ny tany, raha voatondro molotra i MAdagasikara, an’iza ny andraikitra, ary iza no hamerina ny lazany?

Andraikitro, andraikitrao (na eto an-tanindrazana , na Diaspora) ny mamerina ny hasina maha-Malagasy

*****************xxxxxxxxxxxxxxx********************

Fanampiny an-tsary kosa manomboka eto. Ratsy be aloha ilay izy fa tamin’ny télé no nezahana nalaina an!

100_1462

100_1478

Nanaitra ny maro io maraina io – famonoan-tena sa…?

Boom! Pratatrasss!!! Kdoooo!!!

Hatairana ny an’ireo olona rehetra teo amin’ny faritry ny tetezana Behoririka androany vao maraina be. Tokony ho tamin’ny 7 ora teo ho eo, raha nizotra avy aty Andravoahangy hihazo an’i 67Ha ny taxibe 126 iray, no nisy zavatra (olona) nitontona mafy tamin’ny ilany havian’ny fiara. Tsy nahalala na inona na inona ny mpamily satria taty aoriandriana kokoa no nisy an’izay zavatra izay, ary ny olona no niteny taminy ny amin’ny tokony hijanonany.

Rehefa nijanona izy ka nojerena ny manodidina, dia lehilahy iray niezaka ny hanarina ny lohany, efa nitsirara teo amin’ny arabe, mivoa-drà namonto ny làlana, no hita. Tsy nahajery ny vehivavy, araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso, ary ny mpandeha koa saiky tsy hisy hiala tao anaty fiara fa hoe hiandry ny fanamarinana ny trangan-javatra, sao sanatria misy fivadihan-javatra mety hahavoarohy ny mpamily sy ny mpanampy azy. Nefa tsy maintsy nidina daholo ihany ny mpandeha rehetra noho ny mpanao fanamarihana (constat) ela loatra, ary ny olona koa tsy maintsy hamonjy asa aman-draharaha (efa nisy rahateo pôlisy niasa teo amin’ny manodidina nahita ny fandehan-javatra rehetra). Mbola niaina aloha, hono, ilay ranamana tamin’ny fotoana nitondrana azy any amin’ny hôpitaly, saingy lazain’ireo nanatrika fa kely ny fanantenana ny mbola hahavelomany. Avoavo ihany aloha raha ny tetezan’i Behoririka e!

100_1396

Rehefa nanadihady tamin’ireo mpivelona sy mpitady vola eo amin’ny faitra nitrangan’ny loza aho dia nilaza ny mpivarotra mofo akondro iray eo amin’ny tohotohobato fa efa hatry ny omaly ilay zalahy iny no efa tsinjon’ny olona nivezivezy teo sy latsa-dranomaso foana (noho ny olam-piainana angamba), saingy androany izany no andro nofidiany hanatanterahana ny safidiny (famonoan-tena).
100_1398
Misy amin’ireo olona teo koa anefa no niteny fa toa tsy hay be ihany izay tena nitranga fa mety ho nipetraka tamin’ireny vy arofanina ireny izy no nivena sy very ‘équilibre’ ka latsaka avy any ambony any satria ny lamosiny no tsinjon’izy ireo teny ampianjerana.
100_1399

Toa safidy manadala ihany, ho an’ny fianakaviany, anefa ilay izy satria ny olona miomana hanao fety, ary ny azy ireo kosa fiomanana hiatrika ny andro manjombona. Demokrasia koa angamba izany, ka dia samy manao izay tiany, hoy ny hadrohadron’ireo roalahy tafaresaka tamiko teo ambony tetezana io maraina io.

Ambohijatovo: Nirefotra indray ny lacrymogène

Tafiditra teo Ambohijatovo ny mpomba an-dRavalomanana omaly. Nazava ny amin’iny satria nahazo taratasy fahazoan-dàlana ara-dalàna avy amin’ny mpiadidy ny tanàna ry zareo.

Rehefa nandeha nody anefa dia nisy ny fifandranitana teny an-dàlana, izay niafara tamin’ny fifampikasihan-tànana. Niteraka ratra ho an’ny andaniny sy ny ankilany izany iny omaly iny.

Re tamin’ny haino aman-jery isankarazany ny harivan’iny [sy araka ny fanentanan’ireo mpitarika teny an-kianja ihany koa] fa hijanona eo Ambohijatovo ny hetsika ataon’izy ireo hatramin’ny Sabotsy 13 jona.

Dia tonga teny tokoa àry ny olona, nefa efa teny an-toerana ihany koa ny mpitandro filaminana anaty Fiarabe niambina ny faritra.

100_1175

Efa nomena ny Ministeran’ny Kolontsaina hikarakaràna hetsika ho an’ny ankizy ho fitsenana ny fetin’ny fahaleovantena mantsy ny kianja Ambohijatovo manomboka eto ka tsy misy fahazoan-dàalana hafa azon’ny mpiadidy navoaka intsony mandritra ity volan’ny ankizy ity.  Aorian’io indray vao azo atao ny fifampidinihana amin’ireo izay mila manao hetsika eo.

Tonga maraina teny ny mpitarika (Randrianatoandro) ka nitaona izay tratrany teo hamonjy an’Ankorondrano (MAGRO) satria tsy azo atao ny miditra hanao amboletra tao anaty kianja. Niaiky izy fa taratasy lany andro no teny aminy. Ary izay mijanona eo tsy manaraka azy dia tsy olony fa mpanakorontana.

Fotoana elaela taty aorian’io koa dia tonga teny i ‘Satrobory’ ary nifampiraharaha tamin’ny kolonely iray.

reverend Ndrianalijaona 'Satrobory' mifanazava amin'ny mpitandro filaminana

reverend Ndrianalijaona 'Satrobory' mifanazava amin'ny mpitandro filaminana

Nitondra taratasy ingahy io nasehony ny mpitandro filaminana. Dika mitovy (photocopie fa tsy ny tena izy). Rehefa nojerena tsara anefa ny taratasy dia efa lany andro, satria voasoratra mazava tao, ary voatsipika mena fa natao ho an’ny andron’ny 11 jona ihany ny fahazoan-dàlana nangatahana.

100_1177

Nitsotra tamin’ireo olona nanatona nihaino azy ingahy Reverend ary niaiky ampahibemaso fa azy ireo (mpitarika) ny hadisoana. ‘Tsy nitandrina izahay’, hoy izy. Ary dia nentaniny ireo olona efa nitangorona teo mba hamonjy an’i MAGRO.

100_1180

Nampanantena moa ny mpitandro filaminana fa tsy hikitika ireto vahoaka ireto raha am-pilaminana sy tsy manelingelina ny filaminan’ny hafa ny zavatra ataony. Nilazàn’izy ireo àry i Reverend mba hitondra ny olony hiala ny faritra. Nanaiky ity farany. Saingy ireto olona niangaviana hamonjy an’Ankorondrano kosa no tsy nety nandeha avy hatrany fa hoe ‘aleo aloha ho betsaka kokoa ny olona vao miainga’.

Lasa ingahy Reverend, ary ireto olona tavela kosa rehefa nahavory maromaro ho namany, dia nanomboka nihogahoga sy nihantsy mpitandro filaminana.

100_1182

Rehefa nandeha ny minitra sy ny segondra dia efa nanomboka voahodidina ihany ny mpitandro filaminana (na dia tsy tena voafefy tanteraka aza). Nahitàna olona nivorivory teo anoloan’ny tsangambato MDRM, teo amin’ny arrêt bus avy any amin’ny tunel, tery ambony akaikin’ny TELECEL taloha.  Izany hoe raha mitambatra ireo dia ho voahodidina eo ambavahadin’ny kianja Ambohijatovo ireo mpitandro filaminana sy ny fiarabeny.

Niroso àry ny mpitandro filaminana nanatona ireo andian’olona nivorivory teo anoloan’ny faritra nitobian’izy ireo, ary rehefa nitohy ny hogahoga sy ny fihantsiana, niharo teny ratsy sy ompa, hatramin’ny fitorahana BIG BOSS, dia nirefotra koa ny baomba mandatsa-dranomaso voalohany teo Ambohijatovo.

Nanomboka ny fandosirana. Tsy nisy kosa anefa ny fanenjehana aloha hatreo.

Noho ny baomba lacrymogène iray nidona tamin’ny taribin-jiro JIRAMA dia nivily làlana ka namaky fitaratr’olona teo akaikin’ny College de France. Tafiditra tany anaty trano araka izany ny baomba ary dia tao no nijolofotra.

100_1191

Voatery niantso ny mpamonjy voina avy ao Tsaralalàna araka izany ry zareo mpitandro filaminana mba hijery ny zava-misy sy hanao vonjy aina raha sanatria…

100_1199

100_1205

….

Ndeha ilaozantsika Ambohijatovo fa hikisaka kely amin’ny manodidina azy amin’izay isika ary ho tonga hatrany Faravohitra Antaninandro Ankadifotsy Ambatomitsangana.

Rehefa naparitaka àry ireo olona tsy nety nanaraka avy hatrany an’ingahy ‘Satrobory’, dia niakatra nankany Faravohitra ny sampany iray. Ity sampana ity no nametraka sakana (barrage) eraky ny arabe hatrany Antaninandro,  Ankadifotsy Ambatomitsangana. Tonga hatrany Antanimena. Avy eo rehefa tonga ny mpitandro filaminana nanàla ny sàkana sy hanenjika azy ireo, dia nanao tari-dositra nankany Ankorondrano ry zalahy. Teto izany vao nisy ny fanenjehana , na fanosehana (fa tsy fisamborana) Izaho moa dia teny aorian’ny fiaraben’ny mpitandro filaminana teny foana nandritra izany rehetra izany.

100_1214

100_1215

Nopotehin-dry zareo  daholo na sarona dalle, na sisin-jaridaina nolalovana, na ny rond point teo Antaninandro mba hahafahana manao sakana tamin’ireo toerana nolalovana.

Tsaroako etoana ny tenin’ilay mafana fo iray teny Ankorondrano (tety amin’ny sisiny io ary maro no nandre azy) fa tsy maintsy ataony izay tsy hahavanona ny Fetin’ny 26 jona.

Androany, raha niresaka tamin’ireo mpitandro filaminana teny Ambohijatovo aho, dia izao no teny nampitain-dry zareo: ‘Fetin’ny Foloalindahy ny 26 jona, koa iaraha-mahita eo izay sahy higafy an’izay, fa dia hataonay mahamay. Andramo moa hahitàna azy’.

Dia lasa ny saina. Fitiavan-tanindrazana manao ahoana re no mibaiko ny tsirairay e? Entanin’Ankorondrano tsy hanangana sainam-pirenena ny Malagasy rehetra amin’ny 26 jona. Fa maninona? Fa nahoana?

Ny ‘vidéo’ momba ny fiaikena nataon’i ‘Satrobory’ dia mbola eo an-dalam-pampidirana azy ao amin’ny Youtube aho ka ampidiriko eto ihany rehefa vita.

Vaovao azo farany: Nanapa-kevitra tsy hanohy intsony ny dinika etsy amin’ny Carlton ny solontenan’ny HAT

ITAOSY: Tapaka ny lalana eny

Toa hoe noho ny fantson’ny JIRAMA nanao lalam-poza, dia nihotsaka ny làlana eo ampivoahana indrindra ny tetezana avy any Itaosy (eo Ampasika). Lavaka mitanatana no hita eo. Tonga nikarakara izany ny tao amin’ny Ministeran’ny Asa vaventy, niaraka tamin’ny fitaovana mavesatra sy mpiasa vitsivitsy.

Niteraka fahasahiranana lehibe ho an’ny mponina teny amin’ny manodidina izy ity satria na ny bisikilety sy ny moto aza dia sahirana tokoa mitady izay hizorana. Ny olona aza moa mila tsy hahita izay hizorany.

Mampanantena fiverenana malaky sy anaty fotona fohy anefa ny ao amin’ny Ministera.

Soa ihany fa anisan’ireo làlala nahazo ilay famatsiam-bola be tamin’ity herinandro ity izy io.

Mandra-piandry an’izay dia aleo iainantsika an-tsary ny fahasahiranana nisy teny an-toerana.

100_1166

100_1169

100_1171

100_1172

Namono tena ve David Carradine?

Tany amin’ny hotely iray tao Bangkok no hita nihantona ny vata-mangatsiakan’i David Carradine.

Hanao tournage tamin’ilay horonan-tsarimihetsika « Stretch » no nahatongavany tany Thailand. 72 taona izy izao maty izao, raha efa tany amin’ny faha 5 taonany no nolazainy fa efa nanandramany namono tena [ fa ity vao tena tafita lery an!]. Ny sarimihetsika ahitana ireny haiady Kung Fu ireny no tena nitondra azy tamin’ny lazany.

Niboridana ny razana tamin’ny fotoana nahitana azy, araka ny tatitra, ary hatreto dia tsy voaporofo ny fisian’olon-kafa niaraka taminy tao an’efitranony.

Raha misokatra ny fanadihadiana momba ny fahafatesany, dia efa any amin’ny hopitaly atao autopsie kosa ny razana ankehitriny.

Fantatra ihany koa moa fa mpandray zava-mahadomelina mahery vaika ranamana, toy ny LSD sy ny Cocaine ankoatry ny resaka toaka.

Z-Blog

[mg] Manohana ny Global Voices Advocacy (tetikasa GVO) aho amin’ny Blogging for a cause karakaraina miaraka amin’ny Zemanta. Ny Global Voices Advocacy izay sehatra iray ahafahanao manana fahalalahana. Ry namako, manaova toa ahy koa. Fido ny GlobalVoices Advocacy.

[Eng] I’d like to support Global Voices Advocacy ( a GVO project) wiith Zemanta Blogging  For A Cause.

Dear Friends, do like me, support GlobalVoices Advocacy and you’ll have your part of freedom.

 

 

Fanohanana ny Global Voices Advocacy [Blogging for a cause]

Ny Blogging for a cause dia ezaka ifanohanan’ny Zemanta sy ny Social Innovation GreenHouse. Misy hazakazaka famoriam-bola atao amin’izany ary isan’ny mandray anjara amin’izany  Global Voices Advocacy.

Ny Global Voices Advocacy dia sehatra iray ahafahan’ny fahalalahanao miseho masoandro. Na fanehoan-kevitra izany, na fampitana vaovao. Rehefa mety ho fahalalahana ka hitanao fa tsy manimba ny hafa.

Toy ireo hafa rehetra efa nitondra ny anjara fanohanana amin’ny fifidiana (vote), dia mitondra ny ahy aho androany. Ary manetana anareo koa hifidy ny Global Voices Advocacy

[mg]Manohana ny Global Voices Advocacy (tetikasa GVO) amin’ny Blogging for a cause karakaraina miaraka amin’ny Zemanta aho. Ny Global Voices Advocacy izay sehatra iray ahafahanao manana fahalalahana. Ry namako, manaova toa ahy koa. Fido ny GlobalVoices Advocacy.

[Eng] I’d like to support Global Voices Advocacy ( a GVO project) with Zemanta Blogging  For A Cause.

Dear Friends, do like me, support GlobalVoices Advocacy and you’ll have your part of freedom.

Mamo niantso pôlisy

Alatsinainin’ny Pentekôty. Fety ny andro. Faty kosa no tadiavin’ny sasany, raha ny fahitàna ny nataon’ity lehilahy iray nitondra môto ity no zohiana.

100_1024

Raha noheverinay ho ny kodiarandroa nentiny no nisy fahasimbana ka nanery azy hijanona teo anaty làlana iraisana, dia nitarazoka ela loatra tsy araka izay tany an’eritreritry ny maro ny fitokonan-dranamana teo amin’ny arabe.

Tsy naharitra ny tena nanatona nijery, ka hay efa mamo ingahirainy io. Nahazo arahaba narahin-tsiky avy aminy daholo ny fiara nandalo sy nibedy azy teo.

100_1021

Tsy nihevitra ny hiala teo izy, na dia teo aza ny menomenona sy ny hatezeran’ny mpampiasa làlana hafa voaelingelina noho ny nataony, raha tsy ny mpitandro filaminana mihitsy no tonga nanàla azy teo amin’ny nisy azy.

100_1027

Niangaviana ranamana ny hamindra ny fitaovany ho ery ampitan’ny arabe. Nitsotra tamin’ny pôlisy izy fa mamo ka tsy ho afaka hamily ilay môto intsony aloha.

100_1028

Nampian’ilay pôlisy izy namindra toerana ny fitaovany. Ka rehefa vita izany dia nomeny ‘dona kely’ ingahy pôlisy nandrindra ny fifamoivoizana teo.

Izany tokoa no tena ara-bakiteny ny hoe ‘Mamo niantso pôlisy’ hanisaka môto. hihihi

Ny Fety ho vita ihany, fa ny filaharana fiara hitondra mody koa mbola fety be manaraka ny arabe

100_1032