Barazy Antelomita misy mikasa hanapoaka

Barazy isan’ny lehibe eto Antananarivo ary manodina ny famokaran-jiron’ny JIRAMA i Antelomita. Raha sanatria ka vaky izany barazy izany dia ho safotry ny rano ny renivohitr’i Madagasikara. Be no ho faty. Ity vaovao ity dia vaovao avy amin’ny mpitandro filaminana.

Koa entanina araka izany ireo olona rehetra manakaiky iny faritra iny sy ireo amin’ny tanàna na làlana mitondra mankany mba samy ho mailo sy hitsikilo ary hanao andrimaso ny manodidina rehetra.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Vaovao mafana azo nandritra ny fanoratana ny hafatra:

1) Nametra-pialàna, ka nametraka ny taratasy momba izany teny amin’ny Ministeran’ny Atitany i Raharison Miranarivo chef de region Vatovavy Fitovinany

2) Nisy tamin’ireo miaramilan’Iavoloha [garde Présidentielle] no niala an-daharana amin’ny fiarovana ani Marc Ravalomanana. Nahatsapa izy ireo fa nivoana ny baiko nomena azy ireo, dia ny tsy maintsy handraisany ny baiko omen’ireo vahiny izay lazaina fa manampahaizana manokana. Nambaran’ny fanambaràn’izy ireo koa fa raha raikitra ny fifandonana dia TSY MAINTSY MISY ATAO SORONA ireo olon-tsotra manao andrimaso eny Iavoloha. Ireo no tsy ehen’ny sain’izy ireo ka nanosika azy ireo hamerina ny fitaovam-piadiana teny an-tànany tao amin’ny tobin’ny zandary Andoharanofotsy (toby akaiky indrindra azy ireo, raha avy eny Iavoloha).

Omaly raha niroso nanatona ny olony teo amin’ny sampanana ambanin’ny lapa andriamatoa Ravalomanana, dia izy tenany mihitsy no nitondra ny familiana ilay fiara blindé nandroso sy niverina. Fa angaha tsy misy mpamily? Sa antony hafa mihitsy?

Androany moa raha nivoaka nankeo amin’ny olona miaro azy ingahy Ravalomanana dia nilaza fa « tsy misy miala izany eo…miara-maty aminareo eto aho…Andriamanitra no nametraka ahy eto…nifidy malalaka ny vahoaka… » Midika ve izany fa efa ambivitra ny fifandonana sy ny fampiasana hery? Koa raha Andriamanitra tokoa no nametraka, aiza indray no toeran’ilay fiteny hoa « vox populi, vox dei »?

Izany rehetra izany dia mitranga raha efa mba mihevitra ny hiaina anaty filaminana sy fahatoniana ny maro. Rahampitso koa izao dia mizala ny hanao fanambaràna makotroka sy fandraisana fepetra henjana ny eo amin’ny 13 mai.

Adika ho soratra ho anao eto ny hafatra avy amin’ireo Gardes Présidentilees, miantso ny namany hametraka fiadiana (Atao « mise-à-jour » tsikelikely eo eto ity hafatra ity):

Ho an’ireo foloalin-dahy, miaramila, zandary sy pôlisy izay isan’ireo voatendry hiandraikitra ny fiarovana ny présidence izay mbola nijanona nanatanteraka izany adidiny izany teto amin’ny lapam-panjakana Iavoloha kanefa nahatsapa fa nivoana tanteraka amin’ny andraikitray ny baiko nomena anay omaly 14 martsa 2009 dia manao izao fanambaràna izao:

Nomena baiko izahay fa tsy maintsy mandray ny baiko omen’ireo vazaha izay nolazaina taminay fa manam-pahaizana manokana. Nomena baiko izahay fa tsy maintsy miara-miasa amin’ireo olona tsy fantatray ny fiaviany kanefa ampitondraina basy, ampanaovina ny fitafiana miaramila. Nisy tamin’ireo olona ireo anefa no nilaza taminay fa raha misy ny fanafihana ataon’ny tafika any Iavoloha dia tsy maintsy misy atao sorona ireo olona sivily miaro ny fidirana eny amin’ny lapam-panjakana. Omaly tokony ho tamin’ny 6ora hariva, rehefa nidina nanao bain de foule sy niteny tamin’ireo vahoaka teo Iavoloha ny filoham-pirenena dia ireo vazaha sy ireo sivily mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika no niaraka taminy teo ary tsy nanao fanamiana miaramila intsony fa niseho vatana. Noho izany mba tsy haha-tompon’andraikitra anay amin’ny fandatsahan-drà hanaovana sorona ireo sivily izay tsy manan-tsiny nefa te-hiaro ny filoham-panjakana dia voatery izahay handao izany andraikitra izany ka namonjy ny toby misy anay avy. Manamafy aminareo izay mbola tavela ao Iavoloha mba hamonjy ireo tobinareo tsirairay avy satria ireo mpibaiko antsika sasany aza efa tsy ao intsony. Ho porofon’izany dia ireo fitaovam-piadiana teo am-pelatananay dia naterinay tao amin’ny tobin’ny zandary Andoharanofotsy izay akaiky anay indrindra.

Natao teto Antananarivo, androany 15 martsa 2009 . Manasonia ireo gardes présidentielle ireo.

Ka raha ireo zavatra voalaza ireo no dinihana sy heverina fa tena efa « sangy mihoatra ny loha » no atao. Ary tsy vokatry ny fo ny fifonana natao tamin’ny vahoaka Malagasy. Hevitro izaho manokana io, satria raha nisy fiantsoana hanao fotoam-pivavahana lehibe tetsy amin’ny 13 mai androany, dia mba nanao toy izany koa ny teny Iavoloha? Nefa avy eo dia ireo nampitaina aminao ireo no vaovao voaray. Koa Aiza marina no misy Andriamanitra amin’ireo ankolafiny roa ireto?