Gidragidra be androany 04 martsa 2009

Nangidihidy ny tanako ka dia tsy maintsy nanoratra sy nandeha nitady fitaovana indray hakàna sary ho anareo mpamaky. Fa nisy inona tokoa ary e? Tsenan’Andravoahangy rehefa Alarobia. Tsy zava-baovao amin’ny maro intsony araka izany ny mahita fitohanan’ny fifamoivoizana amin’iny faritra iny. Niasa toy ny andavanandro araka izany ny mpiasa, ny mpivarotra nivarotra. Samy nanao ny nataony izany e! Mbola sondriana teo ampototry ny solosaina fampiasana andavanandro iny aho no indreto ny mpiara-miasa niditra tampoka tao amin’ny birao ary samy namonjy ny lavarangana avokoa. Misy lavarangana mitodika any amin’ny arabe mantsy ny rihana faharoa misy ny birao.

Fa misy inona ary e?

Olona manao dia maika sy hazakazaka madinika no tsinjo avy ety ambony, nanaraka izany dia indreny fiara vitsivitsy nitodi-doha niverina ho any Andravoahangy, raha toa ka ny ho an’ny afovoan-tanàna no anton-diany. Lasa laharan-droa vetivety teo ny fiara miverina ho any Andravoahangy. Tsy naharitra ny tena ka dia lasa koa mba nidina nanangom-baovao. Tokony ho tamin’ny 10 ora teo ny andro tamin’io. Nandeha nijery ifotony ny raharaha ny tena, ka namonjy nidina tany Behoririka. Tonga teny akaikin’ny rano maimbo (Lac de Behoririka). Olona maromaro no nivorivory teo ambony sy ambanin’ny tetezana

sunp0255

hatreny ambany eny, ary tery ambony amin’ny làlana mankany Soarano sy Analakely kosa ireo Emmo/Nat (miaramila ahitana Zandary, polisy, tafika). Ireto olona avy ety ambany manakaiky ny rano maimbo no mihantsy iretsy miaramila manoloana azy. Misy eo amin’ny 200 m mahery eo ny elanelana manasaraka ny roa tonta. Avy eo nivadika ho tora-bato izany….

Niverina nankany amin’ny birao aho nanafatra fakàn-tsary sy naka akanjo. Naka ny zanako tany ampianarany aloha (eo ampitan’ny birao ihany ny sekoly), ka rehefa avy nanatitra azy tany an-trano (tsy lavitra fa ao ambadika ao koa) dia lasa amin’izay handeha hanangona ny zava-misy sy handrakitra izany an-tsary. Efa amin’ny 1 ora sy fahefany ny andro raha naka ny sary voalohany teo Behoririka aho. Avy eo kosa nanohy ny diako nankany Antaninandro manda-pahatonga tany akaikin’ny College de France sy ny “Planète” (Hotely eny Ambohijatovo mifanolo-bodirindrina amin’ny College de Fr.). Nangina be ny tsy nahenoana feo-na fiara ny làlana rehetra nolalovako, saingy feno olona mifanaretsaka kosa. Eny rehetra eny ihany koa anefa dia ahitana miaramila sy zandary mitam-basy sy baomba mandatsa-dranomaso. Tany foana sy malalaka sisa ny teny Analakely raha nalaiko sary avy ety amin’ny làlana midina ho any Ambohijatovo.

sunp0258

Miaramila vitsivitsy sy ny fiarabe mpitatitra azy ireo no tsinjonao eny. Nanempotra ny fofona baomba mandatsa-dranomaso raha vao tafakatra kely teo amin’ny Eglizy Katolika Faravohitra fotsiny. Mitampim-bava sy orona daholo izay olona mifanena amiko. Ao ireo sakodiavatra mitady izay lalan-kaleha hamonjena fodiana, satria feno sakana ny làlana (na io ataon’ny mpihetsiketsika, na io ataon’ny mpitandro filaminana).

Rehefa tonga teny Ambohijatovo dia namonjy avy hatrany ny toerana misy ny Emmo/nat sy ny mpaka sary namana no natao. Teo anoloan’ny College de France sy ny tery ampitany manamorona ny tambohon’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena.

sunp_0262

sunp0264

Teo no nisy ny sakana iray nataon’ny Emmo/Nat, ary ny sasany tety ambodi-fiakarana miverina mankany Faravohitra (eo ambanin’ny fiangonana Advantista Mandrosoa).

sunp0263

Ireto teo ampototry ny fiakarana dia toe ry zareo avy ao amin’ny RM1 raha ny fahitako azy. Efa taty aoriana kely vao nisy Emmo/Nat nanatevin-daharana azy ireo…

Raha mijoro fotsiny mijery sy tsy nanao na inona na inona afa-tsy ny niandry no nataon’ny Emmo/Nat, ireo tanora entanin-kafanam-po diso tafahoatra tery ampita kosa dia tsy nitsahatra ny nanao fihantsiana sy nitora-bato. Ary tsy vato kely fa tena mafonja an! Tsy fantatro hoe taiza no nahitan’ireo andian-jatovo ireto kodiarana ho dorana fa nisy roa tamin’izany no nampirehetin’izy ireo ary nalefany nikodiadia nakeny amin’ireto mpitandro filaminana…

sunp0271

Ny tany, hono, tsy ilaozan’adala ka nisy tamin’ireto andian-jatovo ireto no niditra tany anelanelan’ireo tranohazo marobe fivarotam-boky eo Ambohijatovo, ary dia tonga metatra vitsivitsy teny akaikin’ny mpitandro filaminana mihitsy manipy ny vatony. Tsy very anjara tamin’izany koa izahay mpaka sary sy mpanao gazety. Tsy nisy tohina kosa anefa na izany aza…

Mifanampy moa ny mpitandro filaminana sy ny mpanao gazety teto tamin’ny fanoroana ny fiavian’ny tora-bato sy ny fisian’ny olona tany anelanelan-trano tany. Raikitra ny fandefasana tifitra baomba mandatsa-dranomaso nankao anatin’ny faritry ny tranohazo tao, ary koa ny fandrahonana ireo andian-jatovo tsy hanohy hietraketraka.

sunp0272

Nefa toa herim-po very maina izany. Toa izy ireo indray aza no be vava ka manao hoe

Raha izay feom-basy letsy efa mahazatra anay a! Raha lehilahy dia tifiro » , sady atondrotr’izy ireo mankany amin’ny mpitandro filaminana ny vodiny [azafady fa mivantana be iny].

Rehefa hita fa naneho fahasahiana saiky hanantona ny mpitandro filaminana ireo antokon’ny mpitora-bato avy tery akaikin’ny fiatoan’ny taxibe avy any Ankatso, dia nanomboka ny fandefasana tsy ankiato ny baomba mandatsa-dranomaso. Nahazo ny anjarany tamin’izany koa ireo sampany avy aty amin’ny fiakarana mankany Ambatonakanga (FJKM) …

Elaela ny fifanatrehana teo ary farany dia niroso nanatona ireto andian-jatovo ireto ny Emmo/Nat no sady nandefa baomba mandatsa-dranomaso hatrany. Voatosika nihazo ny Tunnel Ambanidia ny antokon’olona nanoloana ny tobin-dasantsy eo ambanin’ny tranoben’ny Minitseran’ny Mponina.

sunp0280

Ary ireo avy ato ankavanana amin’ny fiakarana mankany Ambatonakanga koa dia voatosika nihemotra lavitra tery ambony tery.

sunp0276

Toraka izay koa ny avy ao amin’ny toby fiantsonan’ny taxibe mankany Ambohipo, Mandroseza sns …iny.

Tena nampihaiky volana ahy, ary nahazendana ny mpitandro filaminana koa ny fahasahian’ireto andian’olona ireto, satria raha voatosika ny tety amin’ny arabe, dia nisy kosa tamin’ireto olona ireto tafiditra tao anatin’ny kianjan’Ambohijatovo. Raha variana amin’ireo olona marobe nanoloana azy ny mpitandro filaminana, dia nisy olona kosa nivoaka teny ambaravarankelin’ny trano iray teo akaikin’ny toby famatsiana solika teo, ka niteny tamiko fa misy manomana cocktail Molotov ao an-jaridaina. Avo toerana moa ry zareo ka tsy nahagaga raha tsinjony tsara daholo izay nitranga tao an-kianja. Rehefa ren’ireo mpitandro filaminana izany dia efa niomana hiatrika izay koa ry zareo. Niezaka naka sary an’ireo telolahy nandady nitondra ilay tavoahangy feno lasantsy aho, saingy tsy nahasehaka loatra ilay fakantsary sinoa tety amiko ka dia ny vodi-poteau niafenan-dry zalahy no tratra farany.

sunp0281

Ry zalahy amin’izay mandady amin’iny sisin’ny fefin’ny zaridaina iny mba hanatona ireo mpitandro filaminana, ka rehefa nahita ny lohako nitsofoka tamin’ireo lavaka boribory amin’ny fefy mba haka sary azy ireo, dia iny koa ry zalahy no lasa nihemotra…

Toy ireny manao sarin’ady ireny no fihevitr’ireto andianolona ireto ny zava-mitranga. Tsy mitsahatra koa ny tora-bato mandritra izany rehetra izany.

Fa izay zavatra tena hitako ho nanahirana tokoa an’ireto mpitandro filaminana ireto dia ny fidiran’ireto andian’olona ireto tany an-tananan’olona, ary avy any ry zalahy no mitoraka vato na tavoahangy sy izay rehetra azo atsipy. Avy any ambadiky ny trano, ka manelanelana azy ireo amin’ireto miaramila amin’izany ny tafon-tranon’olona nidirany. Avy any ambadika any no misy manipy seau plastika sy daba vy voasesika zavatra nampirehetina, ary natsipy ho aty amin’ireo mpitandro filaminana.

sunp0282

Teo amin’ny sampanana mankany Ambatonakanga sy Antaninarenina izany no niseho. Hitoraka grenady an-dry zalahy ny mpitandro filaminana, toa sahirana ihany, satria tanànan’olona no ao, ary tsy fantatra izay mety hitontonan’ilay zavatra.

Fa ny tena nampalahelo dia ny fanimban-javatra.

sunp0290

sunp0277

Ankoatra ny fanimbàna ny tohotoho-bato teo akaiky teo mba hahazoana vato hitorahana ny mpitandro filaminana, dia nisy fiara niantsona tery amin’ny fiakarana ho anyAmbatonakanga iny (Peugeot 404). Tapitra novakian-dry zalahy ny fitaratry ny fiara mba hahazoany manala ny tsindry hisatra taminy. Avy eo dia nasosany nidina tamin’iny fidinana iny ilay fiara mba ho ety amin’ny mpitandro filaminana. Soa ihany fa nisy vato namily tampoka ny kodiarana, ka tany amin’ny rindrina amin’ilay trano avo teo antenantenam-piakarana teo ilay fiara no nifatratra. Goavana ny fahavoazana hita amin’ilay fiara…

sunp0285

Ireo faritra avo rehetra nanodidina an’Ambohijatovo dia saiky feno olona avokoa.

sunp0278

Ary ny lalàna rehetra miditra mamnkao Analakely dia nisy sakan’ny miaramila avokoa ary tsy azo nodinganina. Hatramin’ny fotoana nanoràtana ny hafatra ( 5 ora hariva sy sasany) dia mbola re foana ny poa-basy tety amin’ny faritra Andravoahangy. Tonga hatraty ambony tafon’ny lakozianay ny pitika baomba mandatsa-dranomaso. Nandositra eraky ny elakelan-trano ry zalahy, hatrany amin’iny mankany amin’ny ACCEM sy miakatra any amin’ny tranon’i RAIMBOAY any Mandialaza iny, ary dia ampolony indray no saiky hiditra tato an-tanana. Iray no efa tato anaty tokotany ka rehefa noroahana nivoaka nefa tsy nety, dia voatery notorahana kapila avy tany amin’ny terasse… Tezitra tamiko ny mpiara-manofa tato an-tanàna fa hoe sao anànan-dry zalahy kakày, hono, ny tanàna. Ka mba leo koa aho aloha e! Tsy te-hahita toy ilay tamin’ny 27 janoary intsony.

Saiky hadinoko, fa nisy teratany vahiny miteny anglisy be enina, tsy fantatro izay fihaviany fa lazain’ny namana mpaka sary sasany fa SudAf, nalain’ny mpanao gazety namana iray sary (fotsy be ry zalahy ireto teratany vahiny, ary izy ireo, hoy ny Tv Plus androany, no tena mibaiko) . Nezahana  nalaina ny fitaovana fakàna sary teny amin’ilay ranamana mpanao gazety, ary rehefa ela nifandroritana sy nifamaliana teo dia afaka nanohy ny asany ihany ilay namana. Heno mihitsy tao anatin’ny horonantsary tamin’ny fahitalavitra io hariva io ny baiko nomen’ilay mpitarika gasy hoe

alaivo ‘lay sary, alaivo fotsiny lay cam

  . Nolazain’ny EMMO/NAT fa hoe touriste moa ireto vahiny ireto, ka dia gaga sy sorena ny mpaka sary sy mpanao gazety rehetrahoe, fa rehefa vahiny izany dia afaka manitsaka zone rouge (ny 13 mai zay efa feno miaramila hatramin’ny vao mangiran-dratsy, ka tamin’ny valo ora maraina dia tsy nisy afa-tsy ireo fiara hivoaka ny faritra sisa no afaka nandeha, fa izay nihevitra ny handalo na hivezivezy tao dia tsy afaka nanao izany), fa rehefa Malagasy miezaka manao ny asany amin’ny fanaovan-gazety dia TSIA. Niteraka fahasorenana sy fifanazavana lavabe teo amin’ny andaniny sy ny ankilany izay, ary dia niseho mazava tsara tao main’ny fahitalavitra MaTV io hariva io. FA KOSA… FA KOSA… Nalain’ity olona tsy miteny Malagasy ity sary ilay ranamana mpanao gazety ( iniana tsy lazaina eto aloha ny gazety iasan’ilay ranamana anio!). Tsy fantatra hoe sary hatao inona. Saingy eto izany dia efa miomana sahady ireo namana rehetra mpaka sary sy mpanao gazety fa raha sanatria misy mahazo izay ranamana izay, dia efa fantatsika ny fiavian’ny olana. Fiaran’ny miaramila mitondra ny laharana T 1935 moa no tonga naka ireto teratany vahiny enina ireto niala ny kianjan’ny 13 mai.

Nisy moa ny fisamborana na teny amin’ny Petite Vitesse Isotry, na teny Ambohijatovo sns…

sunp0287

Fa raha ny tetika nentin’ireo mpitandro filaminana nitsimpona ny mpitora-bato (izay tsy nampoizin’ireto farany velively) no lazaina dia toy izao. Rehefa nifanao fangala-piery ela teo ny roa tonta, ary tsy nahita haleha intsony ireo mpitoraka sasany, dia mody mandeha mora toy ireny olona tsy nanao na inona na inona ireny. Miroso miadana manatona ireo sakana miaramila. Rehefa tonga eo amin’ny sakana kosa anefa,dia raikitra ny fisavana tànana, ka izay rehetra maloto tànana, toa feno biriky, na vovo-bato, dia tsy afa-bela fa raisim-potsiny eo.

Fa teny an-dàlana nody dia tsinjoko fa tena mbola tomefy olona teo anoloan’ny Luxor Behoririka, ary efananomboka niakatra nanatona azy ireo koa ny EMMO/NAT avy any ambany any.

sunp0293

Ilaozana kely aloha ny eny Ambohijatovo, fa ndeha hotsiahivina kely ny teny Antanimena (C.E.G): niditra nanao barofo tao ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanakorontana ny mpianatra rehetra tao sy nanao herisetra tamin’ireo mpanabe. Nisy mihitsy aza ny olona tao amin’ity toeram-pampianarana ity no naboridan’ireo mpanakorontana, Kiakiaka sy tomany no nanakoako avy tao amin’ity C.E.G ity raha ny tatitra voaray, satria mbola tao daholo ireo mpianatra marainatamin’ity sekoly ity. Soa ihany fa tsy isan’ireo mpianatra maraina ny zanako androany.

Fa raha toy izao kosa aloha no lazaina hoe tolona, dia hoy aho heo SIMBA TANTERAKA ARY TOKONY HOVANA ANY ANATY RAKIBOLANA NY HEVITRY NY TENY HOE “TOLONA”, ka asiana dikany iray faharoa hoe “FANDROBANA SY FANAOVANA AN-KERINY NY HAFA”. Miala tsiny raha masiaka fiteny fa raha ny zavatra hita androany, dia tsy voafehy mihitsy ireo olona nihetsika nanerana an’Antananarivo.

Fa nihaino Antsiva aho io hariva io (6ora sy 53 mn). Raha mbola miteny tsara manazava hevitra iny ingahy Ismael Razafinarivo, tonga dia ny feo avy amin’ny Radio Mada no niditra tampoka nanindry ilay onjam-peon’ny Antsiva (antso an-telefona fanakianana ranofotsiny ny hetsika ary fiantsoana ny fanjakana handray andraikitra no tao), ka nahatonga ireo tao amin’ farany hanapaka haingana ny onjam-peo. Nilaza moa ireo olona sendra tafaresaka tamiko fa isak’izay mamadika sy mitady onjam-peo ianao, dia ny Radio Mada no azonao…

Feno mpitandro filaminana eran’ny tanànan’Antananarivo. Asa izay mbola hitranga anio halina

8 no niditra hopitaly, miaramila ny iray, lehilahy lehibe jamba ny iray izay isan’ireo naratran’ny tora-bato. Roa tamin’ireo kosa ratra vokatry ny tifitra. Tatitra avy amin’ny HJRA nampitain’ny MaTV ireo.

Fa nasehon’ny TvPlus kosa fa nisy iray maty androany nandritra iny fifandonana iny. Mpivaro-boanjo mandehandeha no asany ary Haja no anarany, araka ny fanazavan’ny dadatoany. Roa ireo voatifitra teo amin’ny kibony ary nipotsaka ny tsinainy. Isan’izany ity maty ity. Hatreto kosa anefa dia tsy nahazoana fanamarinana na bala tena izy na tsia no nahavoa ireto olona ireto.

Hatramin’ny 7 ora hariva teo dia mbola mihidy eny amin’ny Hotely Le Hintsy ny solontenan’ny roa tonta sy ireo mpanelanelana manao fivoriana. Tsy hisy moa ny famintinana ho an’ny mpanao gazety amin’ity anio ity raha ny hafatra voaray nampitondraina mpiasa iray ao amin’ity Hotely ity.

Mbola niantso tamin’ny alalan’ny finday sy nalefan’ny TvPlus izao hariva izao ny antso nataon’i Andry Rajoelina nilazany fa mbola mitohy ny hetsika sy fiezahana hirotsaka ao amin’ny 13 mai rahampitso (amin’ny 8 ora sy 30 mn alina izao aty Madagasikara)