Anao ny fitenenana(*)

FANEHOAN-KEVITRA VOARAIKO TAMIN’NY ALALAN’NY  YahooGroups androany 21 febroary 2009. Aseho tsy misy novàna, tsy nanampiana tsy nanalàna.

De: « X.X. » <XXXX@yahoo.com>

Ajouter l’expéditeur dans les contacts À:serasera@yahoogroupes.fr

Any,

Misy ny manohana ary misy koa ny tsy manohana…, ny etsika na ny tsy hetsiky ny andaniny sy ny ankilany… Ny azoko ambara antsika rehetra eto dia democracym-bola izao; ary tsindrio fa efa mandady no misy amin’ny Mscar. Mikipy izay tsy mahita fa mahantra ny vahoka, efa mandady mihintsy aza; izay no tena marina…Tananarive dia tsy Mscar; fa jereo ny any @ faritra rehetra any dia ahita isika fa mahantra io fierenana io! Raha tsy mahavita ny mpitondra dia tsy misy mahamenatra no miala, izay no tena democracy… na iza isolo, na iza andray ny fitondrana; refa tsy mavoa ianao dia manetrE tena aloha miala eh…tsy manana code d’honneur mantsy ny olon’ny Gasikara…omaly aho zao nandre fa niala ny ministre economy japs… »fa mamo eny imason’olona » ..tsy miandry alana akory ny PM sy ny Ministres toa ireny firenena mandroso ireny rehefa tsy mendrika…satria izany no BUSHIDO…ary izany no tena olona nahazo fahalalana.. . fa tsy pseudo diplome et virtual connaissance et avoirs… . Lazaiko anareo, vao tsy ela akory dia Moa va re lavin’izao tontolo izao ny hetsika fanonganana dia ny ohatra vitsy no omeko anareo: Iceland; Thailand; Myanmar; Nepal-Butan; Laos; Cambodia etc…manaiky foana ny communaute internationale rehefa mirafitra ny fitondrana.. .ary ny fanonganana fanjakana dia tsy mifanohitra amin’ny democracy mihintsy raha mahita ny vahoaka fa mijaly izy, IZY izay nametraka anao teo amin’ny vato maro…ZONY no manala anao eo; raha tsy mifanaraka t@ fifanarahana nifidiananana anao no ataonao???? Democracy izany !!! Zako ve na isika raha nifidy anao aho ohatra dia nde ataonao MANDADY mihintsy, ny karama tsy maharitra roa andro akory de lany, ny inflation manangatra; ny insecurite etsy an-daniny; ny activites liberales menacees-voahelinge lina; ny investissements mandalo SAMIFIN et BIANCO et declaration des avoirs sy plus de 50 M Fmg @ Bank..etc..satria izay hono no conditions BM/FMI (tsy mahita izany aho nefa eto GCC countries, raha anao investissement Dubai ianao tsisy anontany mihintsy hoe avy taiza io milliard io…, na republic bannaniere.. .); ny taxes etc…ampadadianao ve aho dia ilaza ianao hoe mitady tsy democrate aho raha hanalana anao eo @ fitondrana.. .fa hoy ianao hoe MANDRASA alo leisy fa ny mandatko mbola tsy lany…ary izahay mbola tsy VOKY, tsy mety kosa izany e!!! tena tsy mety…; miafina ao anaty Etat de droit ianao ve ary manandratra izany ho democracy nefa ny ataonao tsy democracy mihintsy…de mbo rariny ho an’ireto vahoaka maro tsy mahita tenenina…? ?? Mandainga izay mpiasa fanjakana Malagasy ka maharitra plus de 10Jours ny karamany…. sns fa mety manao asa hafa na efa hainao ihany eh biz’na… na corruption dans les service publique angamba… . Amoaka volam-bahoaka ianao tsy manontany akory; hanatrika fivoriam-be eran-tany ianao, fianakaviana iray manontolo no mande ary mihitatra izay tsy izy ny dia au frais ny contribuable. ..; miditra ny entanao tsy mando taxes…na mahazo faveur; mihorina ny orin’asanao- mahazo subvention.. .tsy rariny izany ry zareo ah! De ahoana isika no manaiky ny hoe domiko tapany ity hinanako erany! izay no misy @ Mscar. Nahoana isika no manaiky fa tokony hanaja ny democracy sy ny Etat de droit…nefa ianao efa ampandadiziny sy feheziny @ lafiny rehetra…?? ?aza mody matory fa mirata e!? Aza mijery tavan’olona aloha fa ny REALITY fa tsy VIRTUAL REALITY no ataontsika.. . marary kokoa io farany io mantsy rehefa natao ny fandinihina raha miala tampoka ny casque de simulation de la realite…smile! !!! Azonao andramana izy io fa namoaka io casque io i TOSHIBA… . Mety ilaza ianao hoe izay tonga eo dia ho avy anao koa…tsy olana, mety hisaina ihany angamba izy! Izay ihany no ahy…democracy foana io, ary eken’izao tontolo izao foana io…fa ny mpamendrofendro seza sy ny Leches bottes sitrany ahay vazana mitsako no maro @ Mscarntsika. .. . Siora dia courage…satria mbola mihaina ao @ Monde de la Dualite isika Malagasy, ka mitady foana ny equilibre naha dia misy aza ny mizana mitanila; (ka nefa ny CHAOS anie ka tsara mba hisian’ny harmony ehh….hoy ny Ntaolo izay hoe, hitomany ianao anio fa mbola hitsiky kosa rampitso; sady tsisy koa izany hoe marary an-doha nandra-matiny izany- fa izay nahay niala haingana ihany no tsy voa ny Cancer ny loha aloha-smile: Tandremo sao lasa toa ny Hittler, Tzar; Napoleon…sns nihevitra hifehy ka nafehiny); naha dia efa namorana ny Trinity sy ny Quator aza izao Tontolo izao… ho @ dimension na societe vaovao. rahaja

Filazana avy amin’ny Fitondrana

source: Présidence de la République de Madagascar
21-Feb-2009

Le Président de la République

Sur invitation des « Raiamandreny am-panahy » , le Président de la République, Marc Ravalomanana, a pris part, ce samedi 21 février 2009, à l’Episcopat Antanimena, aux pourparlers dirigés par les 4 Chefs d’Eglise, dirigeants du FFKM (Conseil chrétien des Eglises), en présence de M. Andry Rajoelina et en vue de la recherche d’une solution à la situation politique actuelle.
Selon le communiqué lu par le FFKM à l’issue de cette rencontre, les deux parties se sont convenues  :
– D’arrêter toute forme de provocation, de dénigrement, et de diffusion de fausses nouvelles par le biais de l’Audiovisuel.
– De faire cesser tout acte de pillage et de vandalisme visant des biens des particuliers et de l’Etat
– D’arrêter toute manifestation dans la rue
– De cesser toute forme d’arrestation et de poursuites à caractère politique

Les dirigeants du FFKM ont salué « la volonté et le courage » des deux parties d’avoir bien voulu honorer leur invitation.

Les pourparlers se poursuivront.

Le Secrétariat à la Communication

Fihaonana Andry RAJOELINA sy RAVALOMANANA Marc

Raha saika hisy ny diabe androany, dia naharay taratasy fiantsoana avy amin’ny anarany, nalefan’ny FFKM, ho fampihaonana azy amin’-dRAVALOMANANA Marc, amina toerana tsy an’ny atsy na ny aroa. Androany amin’ny 1 ora (13h) izay fihaonana izay, ary dia nofoanana aloha izao tamin’ny 12 ora 38 minitra izao ny diabe saiky hatao.

Miandry izay tohiny indray izany.

Re siosio koa fa hoe efa any Tsiafahy i RANJIVASON Jean Theodore. Ary iereo reserviste voasambotra nandritra ny tifitifitra tetsty Anosy kosa dia nalefa any Manjakandriana (voalaza fa misy eo amin’ny 39 olona eo izy ireo).

Ary talohan’ny nahatongavany teo ankianja androany dia nisy saika hitoraka tamin’ny cocktail molotov ny fiara nitondra an’i Andry RAJOELINA. Re koa fa hoe mbola nisy tamin’ireo mpikambana tamin’ny delegasion’ny SADC tavela tao amin’ny CARLTON, ary tsy fantatry ny teo anivon’ny tafika sy izay naniraka azy ny fisiany, nahita sy nandrakitra sary ny tifitra natao nandritry ny maraim-ben’ny Zoma teo. Toa hoe efa tafita any amin’izay naniraka azy any ampita any ny sary rehetra.

Mety ho antony fisian’ny fileferana hanaiky fifanantonana teo amin’ny andaniny sy ny ankilany ve izay? Asa!!!!

Vaovao re tetsy sy tero daholo izany ampitaina aminao izany.

Nanao ny fihaonambeny koa ny mpiasan’ny Jirama androany maraina nanomboka tamin’ny 8 ora, ka teny amin’ny Sainte Famille Mahamasina no toerana nifamotoanana. Isan’ny ventin’ny fitakiana navaoky ny maro tao ny resaka karama sy fanalana vazaha.

Nisy naka an-keriny ingahy Ranjivason Jean Theodore

Rehefa nody avy namangy faty teny Nanisana ingahy Ranjivason Jean Theodore mivady ka handeha hamonjy fodiana teny Ambatomainty, dia nisy naka ankeriny tokony ho tamin’ny sivi ora latsaka fahefany. Nisy fiara 4 x 4 mitondra ny laharana 2303wwt double cabine nanaraka azy ireo ireo.  Ka raha nirahan’ingahy Ranjivason hamoha vavahady ny mpiambina azy dia nivoaka tampoka kosa ireo efa-dahy tao anatin’ilay 4 x 4 hifehy ilay mpiambina sy hamoha ny varavara’ny fiaran’ingahy Ranjivason. Ny sasany kosa naka ny findain’ny vadiny. Finday enina no lasan’ireto mpaka an-keriny ireto (telo an’ny mpiambina, roa an’ingahy Ranjivason, iray an’ny vadiny).

Mbola misy ifandraisan’izy ity amin’ny raharaha TGV sy ny diabe androany ve sa raharaha hafa mihitsy?

Mbola tsy fantatra hoe aiza izy izao na iza no naka azy.

(source Radio Viva sy Antsiva)

Directoire militaire!!!

Be  izay andro very izay. Samy milaza sy manao izay tiany hatao na ny andaniny na ny ankilany. Mbola betsaka ny olona manaraka ny hetsika eny amin’ny 13 mai. Nefa koa tsy vitsy ny mpitazana no efa manomboka maneho hevitra eny an-tsisiny eny.

Naka ministera tamin’ny fomba ‘milamina’ ny pro-TGV. Tsy naneho fanoherana nampiasa tifaovana ny mpitandro filaminana. Ny antoandro sy ny harivan’ny Alakamisy 19 febroary izany no niseho.

Niakatra avy any Arivonimamo ny BRDM (Blindés). Tonga ‘nanadio’ -izay moa no nilzana’ny mpitondra sy ny mpomba azy ilay hetsika – ny teny amin’ny faritra Anosy misy ireo ministera efatra vao azo ny omalin’iny ireo tafika marobe ny Zoma vao maraim-be. Nirefodrefotra ny basy tao anaty haizina tao. Niasa ny lance roquetts, hoy ny ankilany, ka nisy ny maty sy ny naratra, ary araka ny feo avy amin’ny pro-TGV dia hoe nisy faty nentina indray tamin’ny camion, tsy fantatra hoe hankaiza. Nisy koa, hono, ny natao sambo-belona ka 50 teo izany.

Nandefa filazana kosa ny mpitandro filaminana fa hoe tsy niys ny naratra sy maty.

Rehefa nanontaniana kosa anefa ireo mponina teny amin’ny manodidina dia nilaza fa hatrany Andavamamba sy teny Ampatsakana no nisy fanenjehana sy poa-basy.

Nadio be nahalasalasa saina ihany ny arabe nanodidina ireo faritra izay vao avy nanaovan’ny pro-TGV hetsika ny omalin’iny. Saingy ny azo marihana fotsiny dia ny tsangambato iray ao amin’ny Fitsarana eo anosy no mitriatra sy mivava. Araka ny pro-TGV dia noho ny fampiasan’ny mpitandro filaminana fitaovana mahery vaika sy ny tifitra ny alin’iny no antony. Nolazain’ilay mpitarika ny reservistes tao amin’ny Radio mihitsy aza fa hoe nisidina ambony mihitsy ireny bac à ordures fitondran’ny camion-n’ny commune ireny tratry ny lance roquette tamin’io fotoana io. ary mbola voateny tao koa fa nisy izany vehivavy antsoina hoe LALA izany niaraka tamin’ireo olona teny an-toerana maty tamin’io fotoana io ka nentin’ny mpitandro filaminana ny fatiny (?), koa ampandrenesina hoy izy ny fianakaviany sao sahirana mitady azy.

Ndeha hiverenana ny teny amin’ny 13 mai sy ny kabary: isan’ny voalaza teny ny antso avo nataon’i Andry Rajoelina amin’ireo manamboninahitra dimy sa enina (tsy tsaroako tsara) izay nihaona tamin’i Ravalomanana. Nanome fotoana azy ireo mba hifanantona izy hatramin’ny Zoma tamin’ny 12 ora alina. Toa namaly anefa ireto farany fa tsy ho avy amin’izany. Raha ny nambaran’ny ’13 mao’ anefa dia hoe rehefa tsy ho avy sy tsy handray ny andraikiny amin’izao raharaha izao ireto farany sy ny fitondrana, dia hisy ny diabe hataony miaraka amin’ny mpanara-dia azy androany Sabotsy 21 febroary. Tsy nolazaiany ny tanjona haleha fa ny nampiomanany ny olona dia ny hoe ‘mintondrà sakafo sy rano fa ho lavitra ny dia’. Diabe ho aiza? Tsy fantatro, fa ny siosio mandeha sy ny vinavinan’ny maro dia ny hoe ‘ho eny Iavoloha matoa lavitra’.

Niantso mpanao gazety koa ingahy Rolland Ratsiraka omaly ka nilaza fa ao anatin’ny telo na efatra andro dia hilamina ny tany sy ny firenena ‘raha vonona ny hitady vaha olana marina’. Isany nambarany tamin’izany ny hoe « tsy probleme politique intsony no misy eto Madagasikara fa problème militaire ». Nilaza izy fa raha hisy ny dinika ho fitadiavana vahaolana, dia aza adino ny tokony hiantsoana ireo antoko manana olonabetsaka manaraka azy, izany hoe ireo nahazo vato betsaka tamin’ny fifidianana.

Naheno izany ny sasany amin’ireo tsy mpirotsaka ankianja, sady mitonona ho tsy momba ny atsy na ny aroa, ka nilaza fa tsara raha raisin’ny miaramila aloha ity firenena ity (ho directoire militaire – hic!) mandra-pahita izay lalan-kivoahana, rehefa tsy hifanaraka ny roa tonta. Tena izay tokoa ve no anosehana ny vahoaka Malagasy ka nampitarazoka izao raharaha izao? Raha izany, iza no ao ambadik’ilay eitreritra hahatongavana amin’izany?  Wait and see!!!!