CD ‘ilay sabotsy mihoson-drà’

Zavatra tena nahazendana ahy androany ity entiko aminareo ity.

Efa andro vitsvitsy izay no nahitako olona mivarotra ireny CD momba ny zava-doza nitranga teny Ambohitsorohitra ireny. Tsy dia nahataitra ahy loatra ny fisiany, indrindra noho ny fahalalako fa piraty naka ny sarin’ny TV Plus no nanao azy. Misy koa sary avy amin’ny France24.

Efa tonga hatrany amin’ny faritany sy ny faritra rehetra ivelan’Antananarivo ireny CD ireny, tsy ela akory fa andro iray na roa taorian’iny zava-nitranga iny.

Fa tamin’ity androany ity, dia niditra ny trano niaraka tamin’y iray tamin’ireny CD ireny ny mpanampiko. Tsy manana fitaovana hamakiana azy hono izy any an-trano ka nentiny taty mba hojerena ilay izy. Dia rafitra nijery teo ny sasantsasany taminay tato an-trano.

Mialoha ny tena sary dia misy tononkalo mialoha ny zavatra rehetra, avy eo dia ireo sary avy amin’ny fahitalavitra TV Plus sns…no manaraka.

Akory ny hatairana rehefa hifaramparana ilay lahatsary nataon’ity ‘mpangalatra’ ity fa misy vitsivitsy tamin’ireo sary nentiny namaranana azy no sary nalaiko. Nisy ny efa nasiako copyright, kanefa nisy koa ireo tsy mbola voapetaka copyright dia efa voasinton’ « ireo/ilay mpangalatra ».  Tsy nisy henatra kely akory fa dia naseho hatramin’ny copyright eo amin’ireo sary. Farafaharatsiny rehefa tsy te ho  « wain » hoy ny fitenin-jatovo izay, dia mody notakonana ny anaran’ny tompon’ny sary.

Angamba mety ho isan’izay mpamaky ny gazetyavylavitra.wordpress.com ianao ‘mpangalatra’ sary io. Ary mety ho ‘fan’ mihitsy aza. Fa mba asio hajany kely ihany ny fanaovan-javatra, tsy zavatra mora ny nahazoan’ny sasany ireny sary ireny, nefa dia ianao no hitavana ny vidin’ny hasasaran’ny sasanyamin’ny vola Ar 1000 isaky ny CD. Mihevitra angamba ianao fa hoe anaty sahotaka izao ka sarotra ho an’izay tompon’ireny sary ireny ny hitondra ny raharaha eny anivon’ny OMDA? Fa angaha moa izy ity ka ho sahotaka mandrakizay no hiainana e? Ndeha ho eritreretintsika hoe hanao fanadihadiana ny TV Plus. Rehefa miakatra tsikelikely avy aty ambany (ireo mpivarotra manamorona ny tsenan’Analakely) ny raharaha, dia hihevitra ve ianaofa tsy ho tratra?

Dieny mbola tsy misy ny arakaraka r’inao, dia atsaharo miaraka amin’ny vava. Mampalahelo ihany mantsy amin’izao fotoana sarotra izao ny hihevitra anao any am-ponja. Sy ny hoe raofina ny fitaovam-piasana.

Misaotra anao ‘mpangalatra’ io na dia izany aza nanome laza ny anarana.