Cyclone IVAN – Ireo takaitra

(jereo koa ny sarin’ny fandalovan’i IVAN teto Antananarivo  etsy amin’ny rohy SARIN’I AVYLAVITRA More Photos)
Ny zavatra tena mampihetsi-po ahy taty farany teo izao dia ireo olona teny Ambohimanarina. Trano gasy efa tena antitra be no nirodana omaly alina. Olona efa ho roapolo latsaka no voalaza fa nonina tao. Reny bevohoka iray no tany ambany indrindra. Nihotsaka io trano io tamin’io alina io tokony ho tamin’ny 8 ora alina. Soa fa tena nahafinaritra ny fifanomezan-tanana teo amin’ny samy Malagasy, ka ny fokonolona ihany aza dia efa nahafaka ireo olona tototra sy tra-doza tao, talohan’ny nahatongavan’ny pompiers avy any Tsaralalana. Ny nanatitra ny naratra nankeny amin’ny hopitaly sisa no nataon’ireto farany (rafotsibe iray nianjeran’ny beton, tongotra lavarangana sy zazakely iray nipitika avy tao amin’ilay trano no hitako ho tena vizana) , ary ny nanala izay poti-javatra mety ahiana mbola hitondra loza. Afa-jaza ilay vehivavy bevohoka tao ambany rihana
Niserana vao maraina teny Analakely sy Petites vitesses aho, ary dia nahita fa na ny andrin-jiro JIRAMA teo afovoan’ny avenue aza dia nazeran’i Ivan, ny fefy manodidina ny zaridaina sy ny rano eo Behoririka dia niongotra amin’ny ampahany maro. Ny ranon’Ikopa koa efa hivoaka ny làlany noho ny tsy fahazakàny intsony ny débit avy any Tsiazompaniry izay lasa impito na imbalo avo heny amin’ny tokony ho izy.
Ireny olona rava trano sy tsy manan-kialofana ireny no mba tiako hotsinjovina manokana amin’izao fotoam-pahavaratra izao, ary anaovako antso avo amin’ny tsara sitra-po izay afaka manao izany. Raha mba afaka mantsy aho nitondra ankoatry ny fankaherezana sy ny safosafoko, dia ho nataoko izany. Hitako mantsy fa na manao aza ny fanjakana, dia na tsy maharaka ny fandehan’ny fitrangan-javatra intsony (debordé et dépassé, angamba no azo ilazàna azy) Tato anatin’ny andro vitsy izao dia trano maromaro no nirodana ho an’Antananarivo fotsiny (Ambatoroka, Ambohimanarina, Soavimasoandro, sns… tsy ho tadidiko daholo).
Raha misy afaka manampy toy izany izy ireny dia tolorana fisaorana sy fankasitrahana indrindra. Marina fa efa manana ny fiandry ihany ny BNGRC sy ny Ministera isan-tokony (na fitaovana, na fanafody, na trano lay…), fa amiko, raha mba mitsangana koa isika hitondra izay azo entina, dia efa fampitrakàna ny lohan’ireo natanondriky ny loza sy antambo sahady izany, ary ho ohatra koa ho an’ny hafa. Angamba mba hanao tache d’huile ka hihitatra toy ny sima misioka avy eo. Miala tsiny fa toy ny diso lasa fientanam-po loatra ny zavatra lazaiko.