Tsy mahatsiaro tena

Ety am-piandohàna dia ialàko tsiny raha niniako tsy notakonana ny laharan’ilay fiara. Amin’izay angamba mba ho hainy ny hiaro ny sasany. Ny sary haseho anao anio mantsy dia tena maneho tsy firaharahiana ny hafa. Indrindra indrindra fa ny ain’ny mpandeha an-tongotra mandalo ilay toerana. Efa nisy fotoana nitenenako ny mpiandry io BRIDGE Hotel Restaurant eo ambany kelin’ny tetezana Behoririka io  fa dia he! he! he!. Rehefa tsy ny an’ny tompon’ny Hotely no apetraka eo, dia ny an’ny mpanjifany angamba. Tsy fantatro, fa ilay fiara BMW no tena voamariko matetika. Indrisy moa fa dia tsy iny fiara iny no tratry ny fakàna sary androany. Ity minibus tratrako ity izao dia ao anaty fiolahana be izao no napetraka. Ny mpandeha an-tongotra mihafihafy midina anaty arabe. Ny fiara koa anefa rehefa tsy te-hifampikasoka amin’izay mifanena aminy dia tsy maintsy mitazona hatrany ny ankavian-dàlana. Jereo tsara fa tsy misy azon’ny olona hisisihana akory eo anelanelan’ny rindrina sy ilay fiara. Toy io foana no mitranga isan’andro. Tsy andro tsy alina an! Rehefa tiany apetraka eo ny azy, na amin’ny firy na amin’ny firy, dia ataony. Ny fahitako ilay lahatsoratr’i Fcandy milaza ny « RIMORIMO » no nahasarika ahy koa haka io sary io. Loza mitatao ho an’ny mpiara-belona ny olona tsy mahatsiaro tena fa maty tapaka toy itony.

sunp0002.jpg

sunp0003.jpg

Farafaharatsiny rehefa tsy  maintsy apetraka eo ihany ilay fiara dia mba asiana elanelany amin’ny rindrina. Amin’izay ny olona tsy voatery hidina any anaty làlan’ny fiara. Ho voasoroka koa ny loza amin’izay.

Ary ny mahagaga koa dia hitan’ny polisy isan’andro eo io tranga io fa dia toa lalovana fotsiny. Tsy haiko na mba efa nisy fitenenana natao azy ireo na tsia, fa efa aman-taonany mantsy izao no nahitako, izaho manokana, ity tarehin-javatra ity.