Rotsirotsy

Nandalo iny ny rivo-doza voalohany (FAME). Efa mihaodihaody any kosa  ny faharoa (GULA). Nanimba an’i Besalampy hatrany amin’ny 95% i  FAME. Nitondra orana eran’ny Nosy. Isan’ny nizàka izany sy mbola hizàka izany, tahaka izay efa nizakàny azy nandritry ny taona maro nivadibadika ny etsy anoloan’ny Rotsirotsy, akaikin’ny EPP Andravoahangy. Efa nisy fanamboarana ihany io làlana io saingy asa na ny fomba nanàovana azy no nisy tsy nety, na ny ataon’ny olona monina eny sy ny mpandalo koa no manimba azy, fa jereo anie ny fahasahiranana rehefa tonga ny orana e! Tsy tratry ny sary moa ny fako (tavoahangy plastika, sachets maro isan-karazany, sns…) navoaky ny rano avy any anaty dalle tany. Toerana fipetrahan’ireo mpivarotra amoron-dàlana rehefa tsenan’alarobia sy nay andavanandro koa io toerana io.

Ny sary hitanao eto dia ny rano efa somary nidina, fa rehefa ilay mbola ao anaty orana iny no mandalo eo ianao, dia tsy maintsy manofa Posy, na miandry ny orana hidina vao afaka mandeha. Na ny fiara fitaterana aza dia sahirana tokoa. Toy io ihany koa ny manoloana ny banky BOA izay tsy lavitra eo fa miala kely tokony ho 50 m miankavanana eo amin’ny sary.

sunp0019.jpg

sunp0020.jpg