Voly hazo an-tsekoly

Ny volana Janoary ka hatramin’ny Febroary toy izao no fanararaotra mamboly hazo. Efa fanaon’ny fikambanana Namana Serasera Dago isan-taona izy io ary dia ho tanterahana ny 09 Febroary izao indray eny Andranovelona. Tanjona ny handrakotra ny tampon’ Ilohavohitra amin’ny karazan-kazo Ravintsara. Natomboka tany an-tampony indrindra izy io ary efa aty ambanimbany ankehitriny ny asa hotanterahana. Sady asa fanavotam-pirenena no fialana voly ihany koa izy io. Any an-tampon’io Ilohavohitra io no misy ny loharano hakana ny rano EAU VIVE ho an’izay tsy mahafantatra. Misy Rova izay koa ao (saingy tsy tongako ny nijery azy tany). Efa mba samy naheno ny hoe iBABAY  sy ILOHAVOHITRA kosa angamba ny maro e!Nasian’ny EAU VIVE trano fandraisana vahiny moa aty ambany ary tena kanto tokoa ny manodidina. Rehefa reraka avy namboly hazo mantsy , dia efa miandry anao ao ny trano azo anaovana kiendiendy (brochette party) sy korana tsotsotra miaraka amin’ny namana, toy  ny dihy, satria misy zava-maneno tonga dia vonona ao.

Fa izay tena tiako hahatongavana amin’ity lahatsoratra ity dia ny hafaliako naheno tao amin’ny vaovao RNM androany (24 Janoary 2008) fa haverina indray any an-tsekoly izao ny resaka fambolena hazo. Efa lamina nisy tany aloha izy io saingy tsy haiko izay nahafoana azy. Ankehitriny anefa dia tapaka izany fa haverina ilay izy. Enga anie tsy ho foana intsony mba tsy ho tanàna ngàzana be toy iny làlana mianandrefana iny no hisy eto amintsika.