Goragora

Goragora
Raha misy angamba toerana eritreretina ho tsy sahin’ny sasany itsofohana sy tsy tokony haharenesana halatra na fahaverezan-javatra dia ny tobin’ny miaramila sy ny lapam-panjakana.
Na dia tsy dia nahoraka sy tsy nivoaka an-gazety aza anefa dia nisy tokoa ny fahaverezan-javatra tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra (fanitso 120 tokony hanamboarana ilay
lapa vaovao ao an-toerana no nisy nivarotra teny Isotry tamin’ny volana desambra 2007). Efa nivoaka an-gazety kosa ilay fahaverezana fitafiana sy kiraro ampolony maro an’ny miaramila teny amin’ny BANI Ivato.

Mampanontany tena ny momba ny fanaraha-maso ny fidirana sy fivoahana eny amin’ireny toerana ireny raha izany. Toa manjaka hatrany anatin’izy ireny ny goragora. Mampanahy araka izany na ny ain’ny olona sy ny mpiasa ao amin’izy ireny. Ny jiolahy manao ny ataony mampihorohoro eraky ny tanana miaraka amin’ny fitaovam-piadiana ary tsy mihafihafy mandatsaka aina. Tsy afaka hiaro tena akory manoloana azy ireny ny olon-tsotra.
Hay ka na ny tobin’ny miaramila koa aza, hatramin’ny lapa tokony ho isan’ny tsara ambina sy hentitra indrindra dia mba tongan’ny « mpamangy hafa kely » koa.

Ka jiolahy ara-bakiteny io sa ambony latabatra? Tsy haiko intsony, satria sarotra ny hino fa ho moramora toy izany ny haka zavatra any amin’ireny toerana ireny raha tsy misy mpiara-miombona antoka ao ambadimbadika ao. Firifiry tokoa moa izao ny polisy na miaramila na zandary tratra nanao asa-jiolahy, na nanampy jiolahy amin’ny famatsiana fitaovana azy ireny, hoy ianao. Ny polisy fotsiny no efa misy any amin’ny telopolo any ho any. Ao ny tafiditra amin’ny halatra fiara, ao ny tafiditra trotra izao amin’ny asa famakian-trano sy fanafihana ary vono olona. Mampalahelo!!!!
Fanafodiny ve?  « Ny aza voany ihany zanako ». hihihi

Rotsirotsy

Nandalo iny ny rivo-doza voalohany (FAME). Efa mihaodihaody any kosa  ny faharoa (GULA). Nanimba an’i Besalampy hatrany amin’ny 95% i  FAME. Nitondra orana eran’ny Nosy. Isan’ny nizàka izany sy mbola hizàka izany, tahaka izay efa nizakàny azy nandritry ny taona maro nivadibadika ny etsy anoloan’ny Rotsirotsy, akaikin’ny EPP Andravoahangy. Efa nisy fanamboarana ihany io làlana io saingy asa na ny fomba nanàovana azy no nisy tsy nety, na ny ataon’ny olona monina eny sy ny mpandalo koa no manimba azy, fa jereo anie ny fahasahiranana rehefa tonga ny orana e! Tsy tratry ny sary moa ny fako (tavoahangy plastika, sachets maro isan-karazany, sns…) navoaky ny rano avy any anaty dalle tany. Toerana fipetrahan’ireo mpivarotra amoron-dàlana rehefa tsenan’alarobia sy nay andavanandro koa io toerana io.

Ny sary hitanao eto dia ny rano efa somary nidina, fa rehefa ilay mbola ao anaty orana iny no mandalo eo ianao, dia tsy maintsy manofa Posy, na miandry ny orana hidina vao afaka mandeha. Na ny fiara fitaterana aza dia sahirana tokoa. Toy io ihany koa ny manoloana ny banky BOA izay tsy lavitra eo fa miala kely tokony ho 50 m miankavanana eo amin’ny sary.

sunp0019.jpg

sunp0020.jpg

salon du recrutement

Nifàrana omaly 27 janoary 2008 ny salon du recrutement nokarakarain’ny Exhib’Mada / Orange Madagascar / BFV- SG, rehefa naharitra teo amin’ny efatra andro teo. Teny amin’ny Alliance Française Andavamamba no nisy azy ity. Maro tokoa ireo Malagasy tonga nihazakazaka teny mba hanatitra CV sy hanao « Entretien ».

sunp0015.jpg 

Nahitana ny sokajin-taona rehetra sy ny sokajin’olona rehetra ihany koa (na ny vao mitady asa voalohany , na ireo te-hiova asa mitady zava-baovao). Tsy  ny avy eto Antananarivo ihany izany no tonga teny fa hatramin’ireo avy any amin’ny faritany sendra nandalo ka nahalala ny fisian’ity hetsika ity dia nanararaotra avokoa. Tsy nahagàga araka izany raha holazaiko hoe nahatratra 1 km latsaka kely ny halàvan’ny laharana raha natao laharan-tokana.

sunp0004.jpg 

Efa mahazatra loatra antsika Malagasy mantsy ilay mitangorongorona iny, na dia laharana aza no asaina atao. Nanomboka tao anoloan’ny vavahady Alliance io laharana io,

sunp0001.jpg 

mandalo eo anoloan’ny vavahadin’ny ENS, mitohy manaraka ny sisin-dàlana mankany anaty tanàna any avy eo.

 sunp0018.jpg

Ny tao anatin’ny efitrano no somary tery ka tsy dia tsara loatra ny sary azo (naleoko najanona).

Hita araka izao fa tsy maharaka ny tinady tokoa ny tolotra. Raha nilaza ohatra ny Orange fa mitady olona 200, dia CV-na tanora an’arivony kosa no mifandrombaka.

Maro ireo orinasa tonga tao no naniry ny hitohizan’izy ity. Mieritreritra araka izany ny mpikarakara ny hanao azy ity ho isaky ny enim-bolana raha isan-taona izany teo aloha. Ny avy ao amin’ny Ministera misahana ny Fampananana asa kosa indray dia tonga mba hanara-maso, sao,hono, mantsy misy ny resaka fakàna vola amin’ny mpitady asa, toy ilay tranga ‘BAHAMAS », ka tsy hanaiky mihitsy ry zareo. Faly anefa izy ireo rehefa nahita fa dia tena fanampiana madio ho an’ny tanora Malagasy tokoa no nisy nandritry ny andro vitsy nanaovana ny hetsika.

sunp0005.jpg

sunp0006.jpg

sunp0007.jpg

JIRAMA…Fa misy inona?

JIRAMA, fa misy inona ?

 

Zava-nisy sy mbola iainana hatramin’ny fotoana nanoràtana ny lahatsoratra ity entiko ho anao eto ity. Olana mbola tsy nivaha.

 

Ny 14 desambra 2007 alina dia nisy telo mianadahy (ny roa mpivady, ary ny iray fianakaviako ihany nitsetra ny fahorian’iretsy voalohany), tonga tao an-tokantranoko nila toro-hevitra momba ny zavatra nanjo ireto mpivady( mpivady izay marihako fa tsy mahay taratasy).

Naharay ny  saran’ny lany tamin’ny jiro lany izy ireo ary dia zendana nahita fa lasa  2.500.000 FMG na Ar 500.000 no tsy maintsy haloa. Rehefa nojerena ny faktiora fandoa amin’ny JIRAMA isam-bolana dia niakatra be tsy araka ny tokony ho izy ny voarainy.  Tamin’ity indray mitoraka ity. Nanantona ny Chef d’Agence tao Mahavoky nila toro-hevitra sy fanazavana ary ity renim-pianakaviana nanao an-dranomaso, saingy dia izy indray no nahazo fandrahonana ho niray tsikombakomba tamin’ny mpandray tarehi-mariky ny JIRAMA, ary mbola norahonana fa raha tsy miverina any amin’ilay Agence Mahavoky ny Alatsinainy manaraka io fotoana niresahana io dia hotorian’ilay Chef d’Agence sy hogadrainy. Nilaza ilay ramatoa fa tsy hahaloa velively an’io noho ny fahantrany, nefa dia nasain’ingahy Chef d’Agence mifanaraka any ivelany any miaraka amin’izay nikitika ny compteur fa tsy misy idirany, hono izany… Narary vokatr’izany ilay ramatoa ary dia mbola mitsabo tena hatramin’izao.

Rehefa nanontaniako ny tena fandehan’ny raharaha izy dia nolazain’ilay ramatoa fa izy irery no tao an-trano tamin’ny fotoana nitrangan’ny tantara fa rangahy vadiny lasa niasa, ary tonga naka tarehi-marika tao ny mpiasan’ny JIRAMA iray (izay  tondroiny mazava ao anatin’ny taratasy ny anarany). Nilaza io mpiasa io fa misy tsy mety ny  fitaovana fanisana ny lany (compteur) ao amin’ilay tokantrano ka mila jerena. Dia nosokafany soa aman-tsara ny compteur (nesoriny ny plombs) ary nisy nokitihany tany ambadika tany. « Tsy mahalala velively izay nataony aho », hoy ilay ramatoa, « ary tsy mahafantatra koa na andraikiny na tsia ny mikitika an’io fa dia hoe mpiasan’ny JIRAMA izy ka tsy ho fantany ve izay azony sy tsy azony atao. Tsy nieritreritra na inona nainona izahay raha tsy efa naharay ilay filazana ny vidin’ny lany (facture) ny volana manaraka ilay fikitihana nataony ».

 

Rehefa avy nihaino azy telo mianadahy aho dia  nazavaiko azy ary ny tokony hatao, dia :

1* ny hanangonana ny fandoa rehetra isam-bolana tany aloha tany (photocopies halefa any amin’ny tale jeneralin’ny orinasa JIRAMA),

2* ny filazana ny tsy mampitombina ny filazàna fa niray tsikombakomba tamin’ny fikitihana compteur izy (satria raha hangalatra ihany, hoy aho, dia ny tsy handoàvana vola mihitsy no tanjona fa tsy hoe satria sahirana ny JIRAMA ka andao hampitombointsika ny lany mba hampitombo ny vola haloantsika ary hanarenana ny orinasa JIRAMA hialany amin’ny fatiantoka misy azy),

3* ny tsy tokony hiverenana any Mahavoky 

4* sy ny tonga dia hanoratana mivantana any amin’ny Directteur Général’ny JIRAMA.

 Dia nataony araka izay tokoa. Rehefa tonga àry ny Alatsinainy dia tsy nankany Mahavoky izy mivady fa tonga dia niakatra teny Ambohijatovo nametraka ny fitarainany izay nasaiko nadika amin’ny teny frantsay. Voaray tsara tokoa izy ireo teny, ary nampitandrina azy ireo aza ny teny amin’ny foibe ny tsy tokony hiverenany intsony any Mahavoky; ny tsy hanekeny fifampiraharahàna raha mieritreritra izany ilay (na ireo) nanao ny hadisoana; ny tsy hampidirana an-trano intsony ilay mpiasa nanao ny fikitihana sy ny fanalàna ny compteur. Nampanantena ny hanaraka akaiky ny raharaha noho izany ireo teny amin’ny foibe ary nilaza ny mbola hanao fanadihadiana ihany koa any amin’ilay tokantrano.  Rehefa voapetraka toy izany teny amin’ny foibe àry ny taratasy, dia inona tokoa, hoy ianao, fa dia  inty ilay mpiasa fa nanatona ilay tokantrano no sady nanontany hoe : “Dia tsy misy marimaritra iraisana azo atao ve izany?” Eo ampiandrasana ny tohiny isika, ary hampitaiko aminao eto ihany rehefa misy fivoarana ity raharaha ity. Ny nampalahelo tamin’izy ity dia tao anatin’ny alahelo, haizina sy fandaniana vola hitsaboana tena no niainan’ilay tokantrano ny fetin’ny faran’ny taona sy ny fandraisana taona vaovao. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe:”JIRAMA, fa misy inona marina ao Mahavoky ao e?, Sa efa fomba fanao vaovaon-dry zalahy indray izy ity satria misy mahasahy manome vola be amina millions de FMG mihitsy anie, hono, mba hahazoana jiro sy rano e! Ny compteur anefa tsy maharaka ka dia atao ve izay tetika hakàna ny efa mipetraka any amin’ny hafa?. Toy izay nitranga teny Mahamasina volana vitsy lasa izay ary nahavoarohirohy mpiasa telo, sy ny vao nitranga herinandro teo ho eo angamba teny Sabotsy Namehana rehefa tsy nety nanome tsolotra 25000 FMG an’dry zalahy ny tompon-trano? Indo omeko anao eto ny dika mitovin’ny taratasy nataon’izany tokantrano izany ka nalefa ho an’ny Tale Jeneralin’ny JIRAMA. Niniako nesorina ny anarana sy adiresy mombamomba ilay tokantrano. 

Ahoana no mba fahitànao azy ?

  

                                                Antananarivo, le 15 Décembre 2007

 

Madame XXXXXXXXX

Lot XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXANTANANARIVO à 

Monsieur Berhnard ROHMAN,

DIRECTEUR GENERAL DE LA JIRAMA

        AMBOHIJATOVO

        ANTANANARIVO

    

Objet : Réclamation sur facture

                 Dépôt de plainte

 

REFERENCES : Facture mois de Décembre 2007 CLIENT 01 4538 1425 ;

 

Pièces Jointes : Six dernières factures 2007

 

            Monsieur le DIRECTEUR GENERAL,

  

      Je me permets de vous adresser personnellement la présente requête pour vous faire part des remarques suivantes :

 

1)      Le préposé au relevé de compteur de notre quartier, un certain Manda s’est présenté à notre domicile le 05/11/07 pour procéder, comme à l’accoutumé au relevé de notre compteur ;  il est revenu au mois de Décembre 2007 pour effectuer le relevé suivant et nous a avisé qu’à partir de la nouvelle année, il ne procèdera plus à notre relevé, et que, par ailleurs, nous a fait remarquer que notre compteur présenterait des défaillances techniques.

 

Puis il a descellé les plombs, ouvert ledit compteur, et procédé à quelques manipulations. Je lui ai laissé faire, croyant qu’il en avait les prérogatives, en tant que personnel de la JIRAMA.

 

2)      Or, quelle fut notre surprise en recevant la facture suivante (mois de Décembre) qui avoisinait les CINQ CENT MILLE ARIARY , alors que notre consommation mensuelle balançait entre les seize mille ariary et vingt mille ariary (voir factures des six derniers mois ci-joint)

 

3)      Il est à noter que depuis l’obtention de notre compteur d’électricité, nous n’avions eu de livret de relevé.

 

Après réception de notre dernière facture du mois de Décembre, je me suis rendue au Bureau de l’Agence de Mahavoky le 11/01/07 pour de plus amples renseignements.

Le Chef d’Agence m’a reçue ;  je lui ai exposé notre cas, et lui ai présenté la facture. Il m’a tout de suite demandé pourquoi j’ai trafiqué mon compteur, ce à quoi je lui ai répondu, que ce n’est pas moi, mais le préposé au relevé du compteur, de sa propre initiative, qui y a touché, en arguant que celui-ci présentait des disfonctionnements. Le Chef d’Agence m’a menacé de poursuites judiciaires et même d’emprisonnement, ainsi qu’une injonction de paiement d’amendes de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE ARIARY, pour avoir trafiqué notre compteur, ainsi que le paiement de ladite facture de CINQ CENT MILLE ARIARY, soit au total, TROIS MILLIONS ARIARY, dont le dernier  délai de paiement sera fixé dans trois mois et m’a demandé de me présenter ce jour à la première heure dans son bureau, sinon il enclenchera les poursuites.

Sur ma demande de vérification dudit compteur, il a dépêché trois agents de la JIRAMA pour se rendre à mon domicile pour procéder à l’enlèvement de notre compteur, et cela, sans décharge ni bons d’enlèvement (même si la date de coupure dans ladite facture est le 2/12/2007)

 

Je tiens à vous faire remarquer que,

 

a) si j’avais réellement l’intention de trafiquer mon compteur, (intention qui ne me serait jamais venue à l’idée, sachant pertinemment les risques que j’encourrais) ce serait dans le but de diminuer, mais non d’augmenter ma consommation d’électricité. (Changement de tarif au mois de Décembre.)

 

b) M. Manda aurait avoué à quelques collaborateurs, que c’est lui qui a, de sa propre initiative, procédé à la manipulation dudit compteur, et ce, je ne sais dans quels desseins.

 

c) Je n’ai rien contre l’enlèvement de notre compteur opéré par les trois agents de la JIRAMA, mais ce que je n’admets pas, c’est la manière douteuse dont ils avaient opéré, sans présentation de bons, de documents d’enlèvements ; et en ce moment, je ne sais ce qu’il est advenu de mon compteur (établi en mon nom) ; les compteurs de la JIRAMA étant très recherchés et demandés, et voire même écoulés à des prix exorbitants au marché noir par certains de vos agents, vu le nombre considérables de demandes.

 

            Monsieur le Directeur Général,

           

            La présente requête vous a été personnellement adressée pour vous faire part, des déboires matériels, financiers et surtout moraux que j’endure en ce moment, étant dans l’impossibilité d’honorer le paiement de ma dernière facture (mon revenu annuel n’avoisinant même pas les cinq cent mille ariary), ainsi que les risques de poursuites judiciaires, voire même d’emprisonnementsproférés par le Chef d’Agence.

 

            Par ailleurs, je vous prierai de bien vouloir procéder à une re-vérification, ou même une confrontation entre le Chef d’Agence, le préposé au relevé, M. Manda, et moi-même, pour une demande d’explication, si nécessaire.

 

            Comptant sur votre aimable compréhension, et dans l’attente d’une suite très favorable de votre part,

 

            Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’expression de mes sentiments de profond respect.

Voly hazo an-tsekoly

Ny volana Janoary ka hatramin’ny Febroary toy izao no fanararaotra mamboly hazo. Efa fanaon’ny fikambanana Namana Serasera Dago isan-taona izy io ary dia ho tanterahana ny 09 Febroary izao indray eny Andranovelona. Tanjona ny handrakotra ny tampon’ Ilohavohitra amin’ny karazan-kazo Ravintsara. Natomboka tany an-tampony indrindra izy io ary efa aty ambanimbany ankehitriny ny asa hotanterahana. Sady asa fanavotam-pirenena no fialana voly ihany koa izy io. Any an-tampon’io Ilohavohitra io no misy ny loharano hakana ny rano EAU VIVE ho an’izay tsy mahafantatra. Misy Rova izay koa ao (saingy tsy tongako ny nijery azy tany). Efa mba samy naheno ny hoe iBABAY  sy ILOHAVOHITRA kosa angamba ny maro e!Nasian’ny EAU VIVE trano fandraisana vahiny moa aty ambany ary tena kanto tokoa ny manodidina. Rehefa reraka avy namboly hazo mantsy , dia efa miandry anao ao ny trano azo anaovana kiendiendy (brochette party) sy korana tsotsotra miaraka amin’ny namana, toy  ny dihy, satria misy zava-maneno tonga dia vonona ao.

Fa izay tena tiako hahatongavana amin’ity lahatsoratra ity dia ny hafaliako naheno tao amin’ny vaovao RNM androany (24 Janoary 2008) fa haverina indray any an-tsekoly izao ny resaka fambolena hazo. Efa lamina nisy tany aloha izy io saingy tsy haiko izay nahafoana azy. Ankehitriny anefa dia tapaka izany fa haverina ilay izy. Enga anie tsy ho foana intsony mba tsy ho tanàna ngàzana be toy iny làlana mianandrefana iny no hisy eto amintsika.

NyVaovaontsika

Asa ianao raha toa ahy? Tsy ny teny Malagasy ihany no mahasarotiny ahy mantsy fa hatramin’ny fanajàna ilay hoe Malagasy mihitsy amin’ny maha-olona azy. Ny mahatonga ahy manoratra izany eto dia izao: betsaka loatra hatrizay namakiako gazety izay ny hadisona ataon’ireo mpanoratra anatin’ireny gazety ireny. Dia lasa ny saiko hoe: « Fa angaha dia tsy misy olona mamerina mijery ny tsy mety (tsipelinteny, fahadisoana madinidinika…) ao amin’ireny gazety ireny e? Tsy vitan’izay fa rehefa mba mandefa fanamarihana ianao dia toa tsy asiana dikany sy toa hamaivanina ilay fanamarihana ataonao. Tsy vitsy mantsy izay gazety efa nantsoiko an-tariby sy nandefasako mailaka izay. Anisan’ireny, ary ialako tsiny raha abaribariko eto ny anarana fa angamba izay no hampahatsiaro tena azy ireny sy hanovàny ny fomba fanoratany ary hanaovany ezaka hanatsaràna ny ampitsony: eo ny « MidiMadagasikara », ny « Gazetiko », ary ity « NyVaovaontsika » ity.

Mba andramo anie ny mandefa mailaka amin’ny adiresin’ny gazety « NyVaovaontsika » e! Tsy haiko na ny ahy be fanakianana no sakanana, na ilay adiresy mihitsy no fandrebirebena mpamaky, fa miverina fotsiny any aminao mpandefa ny filazana hoe tsy mandray hafatra io adiresy soratana anaty gazety io.

Tsy firaharahàna ny mpanjifa ve izany sa fanadalàna sa fanaovana tsinontsinona? Antsika no mamaly azy!

Mba nividy an’io gazety iray io aho androany, dia inona no ao anatiny hoy ianareo? Lahatsoratra efa nivoaka tamin’ny Alarobia 01 Aogositra 2007 no mameno ny pejy faha 3 ao anatin’ny namidy androany 08 Janoary 2008. Dia manontany tena aho hoe « Mba inona no anjara andraikitra raisin’ny tompon’ny gazety ho fanarenana ny toy ireny? Satria mantsy efa tafiditra ao anatin’ny vola naloan’ny mpividy ilay pejy diso. Mba hisy ve ho karazana famerenana vola amin’ny fomba ankolaka hataony ka hampitombo ny pejy hatonta ny ampitso izy mba ho tambin’ny tsy nety androany. Asa lahy????

Sa dia hoe « rano raraka tsy azo raofina iny, fa dia efa azo aloha ny vola, dia izay !!! » Sao tsy rariny.