Fahaleovantenan’i #Madagasikara (#madagascar #indépendance)

Ety am-piandohana dia ialako tsiny raha mey hisavoritaka kely ity fanehoan-kevitra itynoho izy natao maimaika be. Ratsy be mantsy ny fifandraisana eto amin’ny aterineto amin’izao fotoana anoratako izao ka nahatonga ahy niantso an-telefaona ny #moov mihitsy ( Bande Passante 7.801 Kbps (0.975 Ko/sec) )

Fahaleovantena no anton-dresaka eto.

Nankalaza ny 26 Jona faha-4 taorian’ny krizy 2009 isika, andro vitsy lasa izay. Tato anatin’izao Tetezamita izao, tetezamita niriana hifarana haingana, ary efa nisy aza tany aloha ny famoahana datin’androm-pifidianana nataon’ireo mitàna ny fahefana. Toy ny vanim-potoana fety samihafa dia safononoka ao anaty lanonana ny olona rehefa manakaiky io andro io isan-taona. Nefa tsy mbola teraka Ambatobevohokoa hatramin’izao, satria ny vahiny no nibaiko. Tsy nanana Fahalovantena sy fiandrianam-pirenena isika izany!

Nandritra ny volana Mey koa anefa dia nafampàna ny hetsika politika isankarazany, satria teo no natao ny fitakiana rehetra avy tamin’izao karazana sendika sy fikambanana samihafa izao. SEMPAMA, SECES, sns… Nahazo aina teo ny fanoherana, fa nidonaka ary mbola midona-tsetroka kosa ny mpitondra amin’ny fiatrehana izany fitakiana rehetra izany. Fomba efa nahazatra hatramin’izay izany fanararaotana vanim-potoana hanoherana izany, ary fotoana efa voakajy hatrany hatrany. Tsy sahy mandray andraikitra araka izay tandrify azy n y mitàna ny fahefaàna. Tsy mbola manana Fahaleovantena izany isika fa mbola ny vahiny ihany no mibaiko.

Milaza ho tsy mankasitraka izao fitondràna izao ny sasany nefa tsy miala ao ihany, dia milaza fa tsy tomponandrakitra amin’izay tsy fandehanan’ny firenena, nefa ny sonianao mbola miasa ao ihany. Milaza ho tsy hivory rha tsy raharaha tea manohintohina ny fiainam-pirenena. Mbola endrik’olona tsy manana Falaeovantena ihany koa izay, satria mbola tavan’olona sy tombontsoan’antoko no mibaiko.

Fahaleovantena no ankalazaina ka anentananao ny olona tsy hanangan-tsaina noho ny tombontsoanao manokana na ny tombontsan’antoko? nefa ianao mbola mitazona ny toeranao ao anatin’ilay ministera ohatra, dia fanitsakitsahana tanteraka an’ilay vahoaka lazainao fa tompoinao izany r’ingahy a, ary midika koa izany fa itsahanao ny hasin’ny firenena. Adidy anie no atao ao fa tsy zo nomena anao akory e ! Dia faly mitsentsitra fotsiny ny volam-bahoaka ao sady milaza ho tia ny firenena ihany. Izany hoe mbola eo ambanin’ny tombontsoa politikan’ny mpanao politika sy ankolafy tsirairay ny firenena. Milaza ho tsy tia vary mohaka ry lerony, nefa mahalany masiso iray vilany. Mba menatra ry zalahy a! Olon-dehibe ianareo fa tsy ankizy intsony, sa izany no vokatry ny fitaizana nandritra ny fanjanahantany fahiny, izay mbola ezahan’ny maro aminareo mpanao politika tazonina amin’izao fotoana? Tena mbola tsy misaina ny hananana Fahaleovantena.

Rehefa mieritreritra Firenena ianao dia mahita sary an-tsaina ny sainany, tafika ao aminy, ny lalàna mifehy azy, ny sisntany,  fa tsy tsangan’olona velively no jerena ka hoe rehefa tsy mitovy hevitra ara-politika, na mifanolana dia ny fanajàna ny fankalazana ny fetim-pirenena no hatao tsinontsinona. Fetin’ny tafika ihany koa io.

Nisy fotoana rehefa mety amin’ny mpanao politika ny manonona ny momba tafika, dia antsoiny handray fitondràna, nefa nony injay mba tonga ny andro natao ho azy, hankalazany ny fetiytoy io andro 26 Jona io, dia lasa fako aman’ahitra no fahitàn’ny mpanao politika sasany an’izany tafika izany. Koa raha tsy ilay fetin’ny Fahaleovantena no notroninao, dia tokony ho nanome voninahitra ny tafika kosa ianao. Satria aoriana, rah ianao no ho eo, dia tsarovy fa ny taifka ho tafika foana, fa ianao mandalo miserana. Mifanaraka amin’ny toerana ara-politika raisin-dry zareo no tiany koa hametrahana ny tafika araka ny eritreretiny. Raiso ny tranga CAPSAT sy BANI, iza amin’ireo no naninona, ary iza no nanao ny mety? Antsika rehetra no mamaly an’izay. Araka ny lazain’i Honoré de Balzac hoe :

"Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse, puis l’histoire secrète où sont les véritables causes des événements". Raha adika malalaka dia hoe Misy tantara roa samihafa, dia izay ambara amin’ny fomba ofisialy, miharo lainga, sy izay ea marna iniana tsy avoaka.

Hoy rafa joss any amin’ny Serasera Yahoogroupes any :

“Mba nisy fihetsehana tamin’ny andron’ny VVS (nopotehena), MDRM (nisy nazera velona avy teny ambony avion mihintsy aza ny Malagasy) . Mba nandeha nifidy koa fa fangalaram-bato ny valiny. Ankehitriny aza dia tsy misy voafidimbahoaka na iray aza ny ao anaty Andriampanjakana rehetra, ny ben’ny faritra/tanana ; ary raha sahisahy mihetsika dia tongavan’ny miaramila be baoty sy ny basiny (marihiko kely fa ny miaramila ao dia nampianarina hiaro ny "fitondrana" fa tsy ny vahoaka sy ny firenena akory : vokatrin’ny politika antisubvertive avy amin’ny frantsay izany).”

Ho fikatsahana Fahaleovantena daholo no anton’izany.

Nosimbain’ny mpitondra ny foto-pisainana Malagasy tia fihavanana, novolena ao anatn’ny rehetra ny fifampiandaniana sy fifanenjehana. Hoy indrindra i Rary, mbola ao amin’ny vondrona voalazako etsy ambony :

«Ity fisian’ny tsy rariny eo amin’ny mpitondra (fitsaràna), dia manova, manaratsy ny toetsain’ny vahoaka, azo atao hoe ny sain’ny firenena iray manontolo mihintsy no simba. Ampian’ny fanapotehina ny fiveloman’ny gasy (orinasa nikatona, fandriampahalemana tsy misy…) dia mitombo avo heny ny fahoriana, ankasitrahana ny tsy rariny, miseho ny fialonana, ny halatra, ny risoriso., ireo toetra manapotika ny fanahy, ka tsy ny fitombon’ny fiangonana izay mitombo araka ny fahantrana mitombo eo amin’ny malagasy, no ahitana olana, fa toa lasa manaiky ny zava-misy ny kristiana, miandrandra ny fiainana any ankoatra maharitra !!! fa ny fiainana eto an-tany dia fandalovana !!!

Ny SADC no mampiantso dia faly sy mibitaka fa naharay fanasana na ny mpitondra sy ny ankolafy hafa: hay tokoa moa, azafady fa saika adinoko, ny SADC sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena no efa mitantana an’i #Madagasikara sy mametraka ny lalàna eto. Efa fotoana elaela ihany izao. Efa nifirana mantsy ny Lalampanorenana sy ny fiandrianam-pirenena Malagasy. Dia ireo fianakaviambe iraisam-pirenena efa toy ny sokina nananika vatolampy. Efa tapitra teo an-tampony ny làlana azony naleha, ary efa tokony hamarana ny fitsangantsanganany, kanefa dia mbola isika ihany no misisika miantso azy hikaroka làlana hidinany eny sy hitady làlana ho antsika. Tsy mbola hanana Fahaleovantena isika satria mbola ny vahiny no hibaiko.

An’iza i Madagasikara? An’i RATSIRAKA Didier Ignace, RAVALOMANANA Marc, ZAFY ALBERT sa Andry RAJOELINA ? Ahy sy ianao, antsika rehetra. Mpindrana daholo ireo, mba tsy hitenenako hoe ‘mpisandoka’ fahefana raha sanatria ka mihevitra fa hoe azy ny kadaistra manontolon’ity firenena ity. Iretsy lehibe, toa misarisarin-jaza fomba sy fisaina, sa ity tanora sadasada manan-tsoratra? Amiko ireo rehetra ireo dia samy tsy misy tia ny firenena, samy miseho azy ho bàbany avokoa. Mila olom-baovao ny firenena. Tsy ilainy intsony ireo nantsoina amin’ny maha-raiamandreny azy mba ho mpanelanelana, hay nivadika ho mpikatsaka fitondràna mbola mitetika mafy izay fomba rehetra azo atao hiverenana eo amin’ny fitantanana, na ireto roa nahatonga ny olana iainantsika ankehitriny.

Fiaraha-mitantana hono, Oadray! Fomba fiteny ny hoe ‘Raha te-hahazo anjara sakafo, aza miady amin’ny mpandao-bary’, sy ny hoe ‘Raha te-hahalehibe zaza, mihavàna amin’ny mpamosavy’. Saingy kosa raha ny hevitro dia hafa ny hoe ‘mihavana’ sy ny hoe ‘manambady’. Ny zavatra misy mantsy amin’izao dia (fiaraha-mitantana) fifanambadian’ny mpifamosavy no hitako ery ambony ery amin’ny fitantanana an’i Madagasikara.

Izao ka hatramin’izay ho fahafahana na tsy fahafahan-dRakotogasy sy Rabegasy hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena Malagasy avy no ny vahiny no handinika sy hanapaka azy. Any anaty gazety no ahitanao hoa firenena vahiny 4 manaiky fa 3 mandà. Dia hilaza ve ianao fa manana Fahaleovantena? Ntsssss, aza mampihomehy eee!

Fehezina amin’izay ve? Mety tsy ho voafehiko sady satry foana hanohy hanoratra, fa ity misy tsetsatsetsa tsy aritro. Betsaka sy maro ny Malagasy nianatra, betsaka araka izany ny be diplaoma, be baoritra hoy ny fiteny, fa hatreto dia antontan-taratasy mamendrofendro sy mandranitra vahoaka no betsaka nivoaka, taim-bava sy fifampihantsiana no betsaka nafafy, fa izay tena mba vaha-olana nentin’ireny tampom-pahaizana ireny, tsy mbola nisy tena niantraika tamin’ny vahoaka. Mandehana anie mitaraina e (mangataka mihitsy ho an’ny sasany, efa mahazatra loatra koa moa io, satria izay no toa fampianarana an-kolaka nasesika ao an-tsain’ny maro), fa raha hanoanana no teneninao, dia mofo no omena anao avy hatrany, tsy arahana fepetra hisorohana izy mety ho hanoanana amin’ny ho avy. Tranga ankapobeny io lazaiko io fa sao misy haningantsingana hilaza tranga manokana indray an. Moa va tsy izany no hevitr’ireo filazana ombieny ombieny momba ny resaka fanampiana avy any ivelany eee, fankatoavana eeee, sy ny maro tsy tanisaina! Dia milaza isika fa nahazo Fahaleovantena (#independance), an-taratasy angamba dia ekeko, fa raha ara-tsaina sy ara-pitaovana ary ny hoenti-manana dia ‘lavitry ny afo ny kitay’. Anaram-petaka sy anaran-tsy very ihany ny hoe Fahaleovantena, fa nofy antoadro no tena marina iainana eto, rediredin’adala ihany ilay hoe mahaleo tena sy tsy mandohalika, fa ny tena marina dia mandady amin’ny kibo mihitsy sy efa tafiditryny vovoka hatrany anaty vava sy vavorony ny tsirairay, mitalaho havia sy havanana ny mpitondra mba hisy mpijery sy mpanolotolotra. Tsy ny harena anefa no tsy misy, fa ny saina no mifotetaka. Raha milaza fa kere ve ohatra ny any atsimo, dia telethon fanangonana vola sy sakafo ve no tokony hahavaha olana? Ekena fa hahavita izay ho vitany izany, saingy ny fijerena ny lavitr’ezaka, toy ny fanomezana azy ny masomboly, ny tany hovoleny, ny mba hitazonana azy hitoetra amin’ny toerana nomena azy ka hamokatra ny hohahiny sy ho azony hamidy koa raha ilaina, izany no hitako fa tanjona hahatonga azy hanana Fahaleovantena, ara-tsakafo, ara-tsaina, ara….tsy fantatro koa.

Ho an’ny maso mijery, ary maro no miombona amin’izay fomba fijery izay, dia ny rafitra teo aloha ihany no miverina amin’izao fotoana, ary toa miha-ratsy lavitra aza, satria manjaka ny kiantranoantrano, ny finamànana ary ny resa-pianakaviana. Miseho lany ny aferafera isankarazany sy ny fanampenam-.bava an’izay sahy milaza ny fantany (amin’ny fomba samihafa) . Indrindra anie fa rehefa resaka aferafera mahatafiditra ny mpitondra sy ny fianakaviany. Dia manana ny Fahaleovantena ve ny mpanadihady?

Izao dia hoe tratra indray ny volamena am-polony kilao saika halefa an-tsokosoko hampandalovina tany Kenya. Voalaza fa misy rahalahin’olo-malaza eto amin’ny firenena tafiditra ao anatin’io afera io, misy mpitantana rantsa-mangaika amin’ireo fitondràna izao, misy an’itsy sy iroa samy manana ny toerana ambony ao anatin’izao Tetezamita izao. Enga anie tsy hihena an-toerana ny lanjan’ny entana tratra, fa ny teo aloha aza tsy fantatra izay tena niafarany marina sy ny nalehany. Ary enga anie hatao fanta-bahoaka ny momba ny fanadihadiana mikasika an’ilay karana sy ny mpiray tsikombakomba aminy rehetra ao anatin’ity raharaham-bolamena ity. Hanana ny Fahaleovantenany tokoa ve ny fitsarana? Fahaleovantena mantsy eto no resaka.

Koa satria miainga avy any amin’ny mpitondra ny ohatra, dia aza gaga raha rafitra sampona sy tsy mandeha ilàlana no sady manao bingo milatro no hitantsika ankehitriny, misalovana hatrany ny an’ny sasany. Raha misalovana fotsiny moa ka haninona, fa tena maka mihitsy ny anjara-masoandron’ny sasany e. Dia mbola hilaza ve ianao vahoaka Malagasy mamaky ahy io fa hoe manana Fahaleovantena amin’izay zavatra ataonao, sy hitan’ny masonao?

Miainga avy amin’izay hitan’ny masonao ataon’ny mpitondra no manova, manaratsy sy mamotika tsikelikely ihany koa ny sain’ny vahoaka entina . Aza gaga àry amin’izao fotoana raha toa ka tsy an’ny fiara ny arabe, ary tsy an’ny mpandeha an-tongotra ny sisin-dàlana, satria vanim-potoanan’ny TSY MISY BEDY izao iainantsika izao. Ny lehibe tsy sahy miteny ny kely fa matahotra ny hahazo ompa ratsy, ny kely tsy manaja ny lehibe satria sendra ny lehibe tsy aman-tsaina. Izay ilay izy.

Ekeko fa misy ‘ihany’ ny fahalalahana maneho hevitra, amin’izay endrika ijereko azy, saingy mbola mampahatahotra ihany, aleo dia tsorina.

Dia aza faly mifanàsa vangy ety anaty sehatry ny aterineto sy tambajotra samihafa ety fotsiny koa moa fa mba mirotsaha an-tsehatra mitondra izay mba azonao atao e. Izany no hitondra ho amin’ny fanavaozana, sy ny Fahaleovantena, fa tsy hanao sàka “Miao, Miao Miao” lava eo, na hanao toy ny alika “Oao , Oao” isaky ny tezitra sy tsy faly. Satria samy manana adidy. Mba ialao koa ilay foto-pisainana tia manimba manao hoe “Tsy an’i Dada na i Neny”. Sahia manao dingana oooooooh

Fa aleo aloha hatsahatra eo ny siakan-tatatra fa aleo nareo mba ampideraina sary fankalazana ny fetin’ny tafika e. Fetin’ny tafika hoy aho an,  sao dia misy hilaza eo hoe fetin’ny Fahaleovantena.

(noho ny antony avy amin’ny #moov dia tsy tafakatra amin’ity anio ity daholo ny sary, fa sombiny ihany ireo manaraka eto ho haingon’ity vavan’ny maty an-drano ity)

sarintanin’i Madagasika eo am-piandrasana ny tena Fahaleovantenany

Ilay fiaramanidina kely lazaina fa an’ny tafika, angamba handeha haka ilay Fahaleovantena verintsika

Helicopters, mbola an’ny tafika ihany. Jejojejo miseho vahoaka

Teo ambonin’i Mahamasina

Antananarivo #m2506 / 26 Jona (J-1)

Nivoaka kely nijerijery ny zava-misy tmain’ity harivarivan’ny 25 Jona 2012 ity ka izao no tsikaritra:

1* feno olona eny rehetra eny. Midika tokoa va re izany fa fety ny andro. Angamba, saingy ho ahy izay mpandeha amin’ireny arabe irny saika isan’andro vaky (Analakely, Behoririka, Ambondrona, Soarano, sy ny manodidina) dia niampy kely noho ny isan’andro no fahitako azy. Izany hoe niova, saingy tsy dia be loatra

2* Tery kokoa noho ny andavanandro araka izany ny àlna, na ho an’ny mpandeha an-tongotra, na ho an’ny mpamily toa anay. Satria dia zara raha misy faritra mitovy refy amin’ny fiara avelan’ireo mpivarotra mba hizorana.

3* Mbola voaporofo indray androany ny fanamparam-.pahefana ataon’ireo manana ny basy sy ny ‘lalàna’ any aminy.

Dia mbola hisy indray aloha ny tsy ho faly hamaky ny lahatsoratra fanakianana o ity fa dia ‘Akory atao eeee!’ izy no hita teny, ary dia tantarin’ny maso nahita.

Ndeha ny sary amin’izay no hampitenenintsika, ary arahana fanazavana kely manaraka azy tsirairay eny

Ny arabe midina etsy amin’ny farity Behoririka ity hitanao an-tsary ity. Jereo tsara ny faritra izoran’ny fiara.

Ilay arabe teo ihany saingy rhefa lasa izay fiara nandalo teo amin’ny faritra

Tsy hiala lavitra isika fa eo ambony kely eo fotsiny. Azonao jerena eto amin’ny sary ny elanelana misy ny sisin-dàlana amin’ny andaniny roa sy io mpivarotra mitorevaka anaty arabe io, ary iry mitsangana ery aoriana

Fiolahan-dàlana eo ambony eo ihany ity (Behoririka). Hiverenantsika ity faritra ity rehefa somary maizina ny andro

Mbola ilay fiolahana etsy ambony ihany, fa ny tiana haseho dia ny fahasahian’ity ramatoa mivarotra eo anatin’ny arabe, ary iretsy ampita izay mahatonga ny mpandeha an-tongotra hidina koa any anaty arabe

Ireo mpivarotra etsy ampitan’ilay ramatoa eo amin’ny sary etsy ambony, ary tena ao anaty fiolahana tanteraka

10 metatra miala ilay fiolahana tetsy aloha, raha hitodi-toha ho any amin’ny tsena Pochard

Mbola azo lazaina ho misy asany ve itony karazana mpitandro filaminana itony sa ‘espece en voie de disparition’ ? Ny karama anefa natao midangana, ny asa tanterahana tsy mandeha amin’izay andrasana, …Ntsss tsy alehany!

Ireo arendrina miandry mpividy eny an-.tsenan’Analakely

Hitodi-doha hiverina any Behoririka amin’izay indray isika

Mazava loatra fa tahaka ny amin’ny andro mazava, dia mbola mitoetra hatrany koa ny fitohanan’ny fifamoivoizana

Fa teto no tena nisehoan’ny tsy nampoizina. Nisy ity fiara nitondra mpitandro filaminana ity nisosososo avy any amin’izay niaviany tany. Tsy misy laharana izy io. Olona teo amin’ny 4 na 5 teo no tsikaritra tao anatiny. Nododosany daholo ny rehetra teo alohany. Ary raha voadonany aza ilay olona teo akaikin’ny fiolahana voalaza ery ambony, dia azo antoka fa tsy maintsy namoy ny ainy. Rehefa hitany fa nitohana tsy afaka nandeha intsony izy teo amin’ilay fiolahana dia ilay taxibe laharana 4885 TAJ teo alohany no nanalany ny fony.

Tsy tahotra tsy henatra fa raha vantany vao azony natao ny nilahatra tamin’ity taxibe dia ny fandrahonana sy ny vazavaza, ary ny fitakiana taratasy no nataon’ilay iray teo akaikin’ny mpamily. Azy tokoa moa ny fahefana, ary toa nanaiky nilefitra mora foana koa ity mpamily nanoloana ireto TOMPON’NY FAHEFANA ka dia nanome izay notakiany. Vao azony ny taratasy dia iny indray ity fiara fa niezaka ny handodona ireo teo alohany, nefa anie ka tsy afaka ny ho lasa lavitra akory e. Tsy maintsy nanaraka ny dian’ireo teo alohany mandra-pahatonga tery Antanimena ambany. Efa vesaran’ny fanomanana ny rahampitso va re sa inona no mampiasa saina e? Efa lasa ny taratasy vao tonga saina ny mpamily ilay taxibe fa na dia ny anaran’ireto naka ny taratasy, na ny laharan’ilay fiara aza tsy misy fantatra akory.

Eto dia fanontaniana no apetraka AN’IZA NY ANDRAIKITRA amin’ny fisian’ny fitohanana sy ny gaboraraka? Amiko dia tafiditra amin’izany daholo na ingahy Edgard RAZAFINDRAVAHY mitantana an’Antananrivo Renivohitra, ny ny POLISY mandray karama be nefa tsy alehany mameno ny tanàna, na ny mpitondra fanjakana tarihan’ingahy Andry Rajoelina toa faly MIJERY FOTSINY satria matahotra ny ho very seza raha sanatria hanakorantana ireto mpandika lalàna mameno tanàna ireto.

Mirary fety milamina sy anaty fiadanana ho an’ny rehetra amin’izao fahatongavan’ny fahatsiarvana ny 26 Jona izao. Niniako tsy tenina ny hoe #fahaleovantea (#Independance) satra toa mbola be loatra ny marika ahitako fa tsy tena mbola mahaleo tena ny taniko, dia i #Madagasikara  (#Madagascar)

++++++++++++++

Bilaogy miresaka fahaleovantena tsara mba topazanao maso koa ny ato izay ny namana Mamisoa no mitantana azy

Un projet de WWF Madagasar a recu le Prix de Belgique de l’énergie et de l’environnement

WWF Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental

Le projet de surveillance aérienne des aires protégées est primé
Antananarivo, 7 Juin 2012 – Le projet de surveillance aérienne des aires protégées, initié par WWF Madagascar et Aviation sans Frontières Belgique a reçu l’un des douze prix belges de l’énergie et de l’environnement, le 6 juin 2012 à Bruxelles, Belgique.
Ce projet qui a à la fois, une portée humanitaire et environnementale, consiste en la surveillance des aires protégées dans le Sud malgache dont, entre autres, de PK32-Ranobe, d’Amoron’ny Onilahy ainsi que les parcs nationaux de Mikea et Tsimanampetsotse. La surveillance aérienne des zones protégées permet d’obtenir une image claire de la déforestation : les emplacements précis, la taille des zones défrichées, te taux de défrichement. Des informations aussi précises aident à mieux comprendre les causes de la déforestation, à mieux orienter les patrouilles terrestres dans leurs rondes de contrôles et permet aux agriculteurs eux-mêmes de mieux évaluer les impacts des défrichements.
Cette année, la surveillance aérienne dans le parc national Mikea a, par exemple, permis d’évaluer l’étendue des parcelles défrichées, 22 en 2011 et 44, actuellement. C’est aussi à travers ce système de surveillance aérienne que nous avons pu déterminer des succès comme c’est le cas d’Ankodida, aire protégée où l’a déforestation a fortement régressé.
Collaboration avec les communautés
Au-delà de la surveillance des ces aires protégées, « ce projet permet d’informer les villageois sur l’évolution des forêts qui les entourent et desquelles ils bénéficient des services écologiques. Ceci est particulièrement important pour les zones communautaires protégées, qui sont gérés par les communautés elles-mêmes. Nous priorisons des séances de travail avec ces paysans et ces agriculteurs, afin de bien les expliquer le sens des images aériennes prises lors de survols », explique Simon Rafanomezantsoa, Coordonnateur du Programme terrestre de WWF à Madagascar.
Xavier Vincke, responsable du projet de surveillance aérienne au WWF conclue : «Pour réduire la déforestation dans et autour des aires protégées, tous les acteurs concernés doivent travailler ensemble. Nous pouvons encore mieux faire en nous donnant la main et en travaillant de concert avec les villageois. Ce système nous permettra de développer ensemble un outil qui peut être utilisé à l’échelle nationale pour aider les agriculteurs à faire face au phénomène des cultures sur brûlis »
Ainsi, au-delà des priorités de la conservation, ce projet se veut aussi englober une dimension humaine et de développement durable, car les forêts bien surveillées profitent aux villages et aux communautés.
Depuis 2006, le « Prix belge de l’Energie et de l’Environnement » a récompensé plus de 1000 belges – citoyens, entreprises, institutions, associations, écoles, administrations… – qui, à titre individuel ou à travers leurs organismes, contribuent de manière exceptionnelle à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale, régionale et nationale. L’association "Aviation sans frontières", partenaire de WWF à travers ce projet primé, siège à Bruxelles. Elle compte près de 30 ans de travail humanitaire et est récompensée pour son premier projet environnemental.
De ce projet à la fois environnemental et humanitaire, nous avons pu collecter plusieurs photographies révélatrices et impressionnantes qui témoignent de l’état de la déforestation et qui servent à expliquer aux habitants les conséquences de ce défrichage : par exemple, des coulées de boue dans le fleuve ou un impact négatif sur la pêche. Ces photographies ont été présentées à la Foire Internationale de Madagascar, du 31 juin et 3 mai 2012, au cours d’une exposition sur la surveillance aérienne des aires protégées dans le Sud de Madagascar.

 

WWF Madagascar &
West Indian Ocean
Programme Office

B.P. 738
(101) Antananarivo
Madagascar Tel: +261 20 22 348 85
+261 20 22 304 20
+261 34 49 888 05/06
+261 34 49 888 03/04
Fax: +261 20 22 348 88
wwfrep@moov.mg
http://www.panda.org

Izay niseho androany teto #Madagascar #m0206 kianja #13Mai

Filohan’ny Antoko Avotra Ho An’ny Firenena nitarika ny hetsika androany teny an-kianja

Vahoaka nilamina raha ny teny am-piandohana no tazana teo amin’ny akaikin’ny fefin’ny Hotel de Ville. Somary mbola vitsy ny olona tamin’izay fotoana izay. Tsy nijanona teo nefa ireto olona vitsy ireto fa nentin’ireo mpitarika avy ao amin’ny Antko Avotra ho an’ny Firenena ho eny amin’ny Tsangambato RALAIMONGO.

Rehefa tonga teny amin’ny tsangambato Ralaimongo dia nanomboka ny fandraisam-pitenenana nanoloana ireo olona nanaraka azy. Nitombo miandalana ny isan’ireo mpanotrona.

Tsy nitsahatra ny nihodinkodina sy nivezivezy ty koa anefa ny fiaran’ny EMMO, ary nandritra ireny fihodinana ireny no efa nijereny ny làlana sy ny paika rehetra hirotsahana an-tsehatra

Tampoka teo tokoa ary dia nisangodina somary nanisy elanelana ny fiara roa voalohany ny EMMO, ary nirotsaka tampoka hisambotra ireo nilanja ny megaphone sy haka ny sora-baventy nahantona tamin’ny sisin’ny zaridaina teo akaiky teo. Nahay niala anefa iretompiteny sy mpitarika ary ny mpilanja fitaovana, ka natsipiny tnay anaty fefy ilay megaphone. Tsy nisy ny fisamboarana olna tamin’io fotoana io, fanirodorodo nihanika ny fefin’ny zaridaina, toy ireny NINJA amin’ny horonantsary ireny ny GSIS naka ilay megaphone sy nanala ny sora-baventy. Nilamina indray taorian’io.

Minitra vitsy taorian’izay dia niverina indray ireo mpitarika ary nilaza tamin’ireo vahoaka fa tsy hihemotra intsony ary na ho faty eo amin’io kianja io aza dia tsy hiala. Hoy indrindra mantsy ny teny tamin’izay hoe: Raha tonga hisamboatra ahy ry zareo dia aza sakanana fa omeo làlana, Aleo maty ho fanavotana ny firenena, toy izay maty ho amin-javatra hafa.

Tafiditra tao anatin’ny fitakiana avokoa moa na ny resaka fanofakafana ireo haino aman-jery nakatona, na ny tranga Free FM, na ny fifidianana.

Nanome 36 ora ho an’ny mpitondra sy ny tafika ireto mpitarika mba handraisany ny andrikitra manandrify izao hetsika izao, fa raha tsy izany hoy izy ireo dia ny vahoaka no handray ny andraikiny, ka ampian-tafika, tsy ampiana tafika. Nanao antso ihany koa izy ireo ny amin’ny hisian’ny fitokonana faobe manomboka ny Alatsinainy izao raha toa tsy misy izay fandraisana andraikitra izay. Ho hatraiza ny tohiny? Eo mahita izy…

Ho hatevenina arakaraka ny vaovao ity lahatsoratra ity, fa ndeha aloha ianao ho entiko hijery ireo sary nalaina teny an-toerana hatramin’ny 2 ora tolakandro teo. Ato no misy azy

Fa ho an’ireo maika dia ireo ny sombiny.

Ambohijatovo #m1905, vakio hoe Madagasikara 19 May

Ho tohin’ny tantara lavabe nampifanolana ny #FreeFM amin’ny Fitondrana Tetezamita tarihan’Atoa #Rajoelina Andry Nirina, dia nanatanteraka famoriam-bahoaka teny Ambohijatovo i #LalatianaRAKOTONDRAZAFY sy #FidelRAZARAPIERA tamin’ny Sabotsy 19 May 2012 lasa teo (azonao arahana ao amin’ny Twitter amin’ny tenifototra #m1905 ny amin’izany). Nilaza ny hirotsaka hiaraka taminy ny avy amin’ny Ankolafy ZAFY Albert, sy ny sendikan’ny mpanao gazety (niala an-daharana tamin’ny fotoana farany ity sendika ity). Nilaza ny hiandry ireo mpitarika teny an-toerana koa moa ny jeneraly Ravalomanana, saingy mandra-pahatapitry ny fofona lacrymogene dia tsy hita tava teny mihitsy izy.

Teo akaikin’ny tsangambato #MDRM

Raha tamin’ny 9 ora maraina no efa tsinjo fa tsara petraka teny ireo fiara maro an’ny mpitandro filaminana, nanoloana ny vavahadin’ny kianja (-n’ny demaokrasia), tery ampita tsy lavitra teo kosa efa nisy olona vitsivitsy nanomboka nitangorona.

Mihamatevina hatrany ny isan’ny olona

Faritra maromaro nanodidina ny kianja no nametrahana ny mpitandro filaminana (Instat Anosy, Gare Soarano, Tonelina Ambanidia, Station Essence Jovenna Ambohijatovo, Ministeran’ny mponina…),ankoatra ireo mandeha mivezivezy amin’ny fiara mbola raitra sy matanjaka.

Ireo mpitandro filaminana napetraka teny akaikin’ny Station Jovenna Ambohijatovo

Nitombo miandalana ny olona. na dia tsy mbola hita aza ireo mpitarika ny hetsika hatramin’ny tamin’ny mitatao vovonana.

Ny tena nahazendana ahy dia ny nahita Malagasy iray nitondra vazaha efatra mianaka, handeha hilalao ao anaty kianja, hono, ary rehefa nanontaniako teo am-bavahady ilay ranamana Malagasy, dia izaho indray no tratry ny fanontaniana hoe :

Fa misy inona fa tsy arako?

Dia Gaga elah!

Tsy mahay afa-tsy teny Anglisy moa ireto mpivady nitondra an-janany (izy roavavy kely mba nahazo teny frantsay ihany), ka dia voatery ny tena nanazava taminy tamin’ny teny Anglisy ny zava-mitranga sy mety hitranga. Ary aleo nandefa azy ho any Tsimbazaza.

Hiverenantsika ny tena ventin-kanina.

Manomboka feno olona koa ny midina mankany #Analakely

Oayyyy eee! Mpiantsena daholo ve ireto?

Rehefa ela niandrasana teo ny olona maro izay efa nihamarobe tokoa, dia nanomboka tsindrian-daona. Nisy delegasiona voalohany nanatona ny lehiben’ny mpitandro filaminana mba hifampiraharaha. Valiny: tsia, tsy azo idirana ny tanàna fa any an-kafa, na magro manao hetsika

ireo saika hifampiraharaha tamin’ny EMMO

Nanomboka teo koa no efa nisy ny nanandrana nitarika ny olona hisahotaka, saingy tsy nandaitra fa voatosiky ny mpitandro filaminana, sy resy lahatr’ireo delegasiona voalohany, mba hihemotra hiandry ny mpitarika,  alohan’ny hanaovana dingana hafa.

Efa nanomboka feno ny teo anoloan’ny fiakarana ho any Antaninarenina, Ambatonakanga sy ny manodidina ny tsangambato MDRM, ary ny sisiny amin’ny fiandrasana taxibe 119. Toy izany koa ireo lalana miakatra miverina mankany Ambondrona sy ny tohotohobato Tavao, ary ireo havoana sy tranokely misy terasse manodidina lavitra eny

Na terrasse, na tamboho, nitazanana avokoa

Miantrana ny fiara, nefa mitombo koa ny olona

Mandram-piandry ny mpitarika sy izay hiseho ary dia mba afaka niala voly ihany ny mpanatrika taty amin’ny lohalaharana, satria dia nisy an’ilay ramatoa iray sahy nihantsy ireo mpitandro filaminana sy manipy vato tany amin’ny fiara, eny fa hatramin’ny mitsilany eo amin’ny arabe mihitsy aza, mba hanakana ny fiaran’ny EMMO tsy hiroso. Voatery mihitsy moa ireo mpitandro filaminana nibata sy nanipy azy ho eny amin’ny sisin’ny tsangambato.

Andao raha sahy…Oay, diso fa Tifiro raha sahy no nolazainy

Nodradradrain’ity ramatoa ity fa maty noho ny entona mandatsa-dranomaso nalefan’ny mpitandro filaminana ny zanany, koa raha sahy ireto mitana ny basy eny an-tanany, dia aoka koa hitifitra azy. Vitany mihitsy ny nitety tsirairay ireo fiara niantsona teo. "Hiady amin’adala tokoa ve moa" hoy ny sasany. Saingy adala noho ny inona tokoa moa izy? Ary raha isika no teo amin’izay toerana lazainy sy tantarainy izay. Marihana fa somary nandrairay kely ramatoa ka vao mainka koa nampiakatra ny hafanam-pony sy ny fahasahiany izany.

Mivoaha izay mafy e!

"Itsaho raha sahy fa ny zanako aza efa matin-tenisany tamin’ny lacrymogene"

Nolanjaina toy ny entana ary nahilika tery amin’ny sisiny, rehefa nitsilany nibahan-dàlana ny fiara tsy hiainga. Fahasahiana re izany!

Teo ampiandrasana hatrany ny mpitarika dia nisy tovolahy iray ihany koa, nijoro nanatrika ireo mpitandro filaminana, nifatotra scotch ny vavany, ary voafehy nihodidina toy izany ihany koa ny tànany roa, nipetaka tamin’ny vatany.

dia gaga elah!

Ary ny seho hafakely farany, alohan’ny tena nafàna, dia ilay rangahy iray mpampianatra nidradradradra ny alahelony nankeny amin’ireo mpitandro filaminana ihany koa. Hoy izy:

"Efa ho retraité aho"  "30 ans de service, ary tsy mpikambana amin’izay SEMPAMA any, nefa kosa dia aoka lazaiko an’laisany miaramila sy zandary tsy misy ilana azy ireo, apetraho ny basy dia andao hifandahatra. Misy mpianatro ialahy isany no hitako eto, tao anatin’ny firy taona monja dia mandray in-telo avo heny amin’ny karama raisko, nefa aho ity efa fotoana vitsy sisa dia hitsahatra. Mba misaina, aza dia faly ataon’ny olona fitaovana, ary avenir manao ahoana moa no tadiavin’laisany ho an’ny taranak’laisany ‘reo?"

zaho efa hiato, nefa 1/3 amin’ny raisin’ialahy isany no mba karama rasiko

Tsy diso anjara tamin’izany seho rehetra izany ireo roalahy solontenan’ny SADC eto #Madagascar. Tsy vitan’ny nanatrika ny fampisehoana tetsy ambony izy ireo, fa sady naka sary no nandefa izany sy niresaka nivantana tamin’ny findainy avy. Raha mba niezaka nanokatra ny vavany mba hampiresaka azy moa ireo mpanao gazety sy mpaka sary teny an-toerana, dia tsy nety niteny mihitsy ry zareo fa ny hany naverimberiny dia ny hoe

No comment

ry zalahy SADC izany, sady mizahatany no manao "ady idy"

Toy ireny mpizahatany ireny moa no bikan-dry zalahy amin’izany fotoana izany.

Eto isika dia hiditra amin’ny fotoana nahatongavan’ny ‘sono mobile’. Teo akaikin’ny Agha Khan no nipetraka ny fiara, ary nangatahan’ny olona hakarina any aloha (Ambohijatovo), saingy tsy nihetsika teo kosa mandra-pahatongan’i Fidel Razarapiera.Ny hiakan’ny olona teny an-toerana moa dia niantso ny hoe:

aiza ianareo, sa ho alainay any?

Rehefa tonga teny an-toerana i Fidel (14h 20 teo ho eo) dia nirohotra nitsena azy sy nitondra azy ho eny amin’ny sono mobile ny olona. Rehefa nandray fitenenana nanoloana ny vahoaka ranamana, dia ny nampitony ny olona no nataony satria tsy ho afaka hiditra ao anaty kianja. Tsy nanaiky izany anefa ireo olona marobe fa ny hiditra ihany no tao an-doha. Izay marihana etoana fa nisy antokon’olona efa tsinjo nialoha ihany fa nivonona ny hanao zavatra hafa no tanjony.

Tsy nahatohitra ny antsoantson’ny olona, raha tsorina dia hoe tsy naharesy lahatra sy tsy nahafehy ny olna marobe nihaino azy ranamana, ka nisy tamin’ireo olona tety ambony, nanakaiky ny vavahady College de France Ambohijatovo, no nihetsika nanao dia maika niharo hazakazaka madinika hiakatra ho eny amin’ny faritra manodidina ny mpitandro filaminana.

Ento aho ry tongotro

Vao nahita ireo olona marobe nirohotra niakatra ireo EMMO teo amin’ny vavahady dia sady nampaneno mafy ny anjomaran’ny fiarany, no mba nisy niteny tamin’ny fanamafisam-peo avy ao anatin’ireto 4 x 4 vaovao (nefa dia marihako fa ny 1 metatra miala ny fiara ihany no afaka naheno izany, satria tsy hainy angamba ny mampiasa ilay fitaovana).

Nirefotra amin’izay ny entona mandatsa-dranomaso voalohany nanomboka teto, ary raikitra ny Ento aho ry tongotro

Booom, booom Atsaharo ny hira dia mba mitomania amin’izay

Vetivety dia tsy hita izay nisy an’i Fidel, fa ny sono mobile sy ny mpikirakira azy kosa no tratra tany Ambodifilao tany. Hatramin’ny fotoana anoratana dia mbola voatàna any amin’ny mpitandro filaminana i Rado, teknisiana ao amin’ny FreeFM (toa tokony ho androany 22/05 no niakatra teny amin’ny fampanoavana). Efa nambara ihany koa fa hokarohana sy hosamborina izy mianadahy nanentana ny olona hidina an-dalambe, satria nisy ny fanimban-javatra hoy ny mpitandro filaminana.

teo alohan’ny tsangambato #Ralaimongo

ny fakom-baoritra nodoran’ireo mpanao fihetsiketsehana

Soa fa misy ny miaramila hanala sakana

Ny zavatra iray isan’ny nahatsikaiky dia ny fitangoronan’ny mpaka sary sy ny mpanao gazety nanaoloana ny varavarana fidirana ao amin’ny Hotel Le Glacier. Samy nanontany tena ny rehetra nahita ireo lehibe mpitarika ny EMMO niditra tao fa hoe

ao ve ry Lalatiana sy Fidel, ka hosamborina? Sa inona no mitranga eto?

Tsara ny lany sefo isany a!

Tsy nahitana valiny io raha tsy fotoana ela taty aoriana. Tsy inona ilay izy fa hay niditra hisakafo tao ireo lehibe ireo. (Nefa ny an’ireo mpanatanteraka tery an-kianja dia mofo dipaina sy fromage La Vache Qui Rit, niampy EAU VIVE).

Eo am-piandrasana ny hetsika hitranga rahampitso, famoriam-bahoaka, mbola eo amin’io kianja io ihany, iantsoan’ny Profesora Rajaonarivelo Paul , dia ndeha isika hijery sary mikasika ny #m1905 tamin’ny Sabotsy ao amin’ny Fickr momba izany.

 

Fanambaran’ny SADC 11 MAi 2012

DECLARATION DE LA TROIKA DE LA SADC
11 MAI 2012

Le Comité Ministériel de l’Organe (CMO) Troïka de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) (ci-après dénommé la Troïka) félicite l’achèvement de la mission d’évaluation de l’Organisation des Nations Unies pour voir le niveau de préparation de Madagascar à organiser des élections libres et équitables. À cet égard la SADC souhaite exprimer sa gratitude pour l’excellent travail accompli par l’équipe de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
L’achèvement de cette étape est la dernière d’une litanie d’exemples de réussites-clés au cours des 8 derniers mois pour amener Madagascar plus près de la normalité constitutionnelle, y compris:

1) La signature et l’adoption de la Feuille de Route de la SADC pour mettre fin à la crise à Madagascar et la signature du Cadre de mise en œuvre par 10 des 11 acteurs politiques.
2) La nomination d’un Premier Ministre de consensus parmi les Mouvances d’opposition et la formation d’un gouvernement de consensus représentant toutes les parties prenantes sur une base équitable.
3) La mise en place d’un Parlement de consensus et la nomination du président du Congrès de la Transition parmi l’opposition
4) La mise en place de la CENIT
5) L’adoption de la loi d’amnistie

Notant ce qui précède, la Troïka reste toutefois profondément préoccupée car, s’il y a eu beaucoup de progrès pour assurer l’application progressive de la Feuille de Route, il reste d’importants défis politiques qui nécessitent une solution urgente avant que Madagascar ne puisse organiser des élections libres et équitables. Cela inclut:

Au cours des derniers mois, la cohabitation a été insuffisante entre les parties prenantes dans les institutions de la transition i.e. : le Président de la Transition, le Premier Ministre de consensus, le gouvernement de consensus et le Parlement de consensus, ainsi qu’avec les dirigeants des deux Chambres.

La Troïka implore donc les chefs de file dans le pays de faire preuve du leadership politique nécessaire pour mettre fin à l’impasse actuelle et trouver une solution dans l’intérêt de la nation Malagasy. Cela implique que les parties prenantes travaillent ensemble et agissent avec intégrité en tant que gouvernement transitoire d’union en tenant compte des intérêts de tous les Malgaches, et non en prenant des décisions isolées par pur intérêt politique.

La Troïka exhorte en outre que la loi d’amnistie adoptée par le Parlement, ainsi que tous les autres articles en instance (qui n’ont pas encore été mis en œuvre) comme stipulé dans la Feuille de Route doivent être appliquées urgemment. A cet égard, la Troïka note que la question de l’amnistie est inextricablement liée à certains des articles en instance non encore appliquées telles que l’article 20, car la question de la souveraineté doit être prise en compte.

De même, la Troïka est préoccupée par le climat politique de ces derniers jours avec les grèves et de manifestations d’étudiants. Alors que nous éprouvons de l’empathie avec certaines des questions soulevées, ainsi que l’impatience des masses étant donné qu’il y a eu plus de 3 années d’instabilité accrue, la Troïka lance un appel aux dirigeants et aux participants de ces manifestations ainsi qu’à la société civile à être disciplinée et de s’abstenir de continuer sur la trajectoire actuelle. La Troïka fait, en outre, appel aux dirigeants du gouvernement transitoire de montrer de la retenue nécessaire lors des échanges avec les étudiants, les grévistes et la société civile.

La Troïka pense que les actions mentionnées ci-dessus aboutiront une dégradation continue de la situation, déstabilisant le processus de la Feuille de Route.

La Troïka est également troublée par quelques-unes des mesures prises récemment par certains des signataires et parties prenantes à la Feuille de route, affirmant que la Feuille de Route a échoué, ce qui a encore aggravé la crise susmentionnée.

La Troïka note en outre une tendance inquiétante de certains acteurs et signataires de la Feuille de route qui ont seulement apporté un soutien partiel au processus, lorsque cela convient à leur personne et aux intérêts de leur parti politique. La Troïka rappelle que les parties prenantes et les signataires de la Feuille de Route ont une obligation morale politique, en tant que dirigeants envoyés par leurs circonscriptions et le peuple Malgache en général, à mettre en œuvre la Feuille de Route dans son intégralité.

La Troïka demeure convaincue que la Feuille de Route est encore la seule voie légitime vers la normalité constitutionnelle et que les retards et les difficultés rencontrés actuellement et dans le passé sont liés aux intérêts personnels et des partis de certains des dirigeants des Mouvances et des parties prenantes, plutôt qu’à la Feuille de Route elle-même. Troïka est fermement d’avis que les défis peuvent être surmontés grâce à un compromis politique mûr et un consensus mutuel.

Considérant ce qui précède, la Troïka met en garde toutes les parties prenantes qu’elle prendra les clauses de pénalité nécessaires tel que stipulées dans la Feuille de Route contre toute partie prenante qui continue d’entraver l’application de la Feuille de Route.

Nous rappelons de nouveau aux parties prenantes qu’elles doivent agir non seulement en termes de la lettre de la Feuille de Route, mais plus important encore suivant l’esprit de la Feuille de Route. Cela inclut les principes de l’inclusivité, l’impartialité, l’intégrité, la crédibilité, de consensus et le plus important, le compromis.

La Troïka toutes les parties prenantes à être disciplinés, patients et à faire preuve du leadership politique nécessaire en ces temps difficiles. La Troïka espère que le Président de la Transition, le Premier ministre, le gouvernement transitoire d’union, le Parlement de la Transition et tous les autres dirigeants des institutions de transition ainsi que les principaux dirigeants de Mouvances prennent rapidement l’entière responsabilité de s’assurer que Madagascar est en mesure d’organiser des élections libres et équitables dès que possible. Cela implique d’aider à instaurer un environnement politique plus positif et favorable ainsi que d’assurer la mise en œuvre rapide du plan technique pour des élections libres, justes et crédibles, tel que stipulé par l’équipe de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

La Troïka constate que Madagascar est à un carrefour critique et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les progrès réalisés. La Troïka insiste en outre que, comme le leadership déployé, toutes les parties prenantes ont une responsabilité non seulement envers leur propre circonscription, mais au regard de l’avenir de la nation malgache dans son ensemble. Leurs actions et inactions futures se traduira dans leur pays soit par un progrès vers la voie de la prospérité ou par une spirale vers le bas sur la voie de la pauvreté.

En conclusion, la Troïka de la SADC implore donc les dirigeants des Mouvances, les intervenants et les signataires ainsi que tous les autres dirigeants de la société civile d’être décisifs, courageux et audacieux, ce implique parfois de prendre des décisions impopulaires mais qui seront dans les meilleurs intérêts de la nation malgache dans son ensemble et non pour le seul intérêt de leurs partis politiques.

En allant de l’avant, la Troïka en appelle urgemment à la communauté internationale de fournir l’assistance technique et les soutiens nécessaire en termes de compétence pour veiller à ce que Madagascar tienne des élections libres, justes, crédibles et impartiales dans les meilleurs délais.

À cet égard, la Troïka de la SADC va convoquer d’urgence des réunions de toutes les institutions multilatérales concernées (SADC, UA, UE) et des participants internationaux, qui ont, jusqu’à ce jour, donné leur plein appui à la Feuille de Route, pour que Madagascar s’accorde à propos d’une date pour de la tenue d’élections libres, justes et crédibles.

Publié par le Bureau de Liaison de la SADC

 

3 May, Andron’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety

Tsy tompon’ny lalàna aho no sady tsy nianatra manokana momba izany rahateo. Saingy kosa mba te-hisitraka ny zo HALALAKA HITENY SY HANEHO HEVITRA, HAHAZO VAOVAO sy HIZARA VAOVAO.

loharanon’ny sary : Google

Andron’ny fahalalahan’ny asa fanaovana gazety ny 3 Mai ho avy rahampitso. Ny gazety izay natao hampahafantatra ny daholobe ny zava-mitranga any ambadika tsy hitany any, sy izay mety hiantraika amin’ny fiainany. Satria zoko, zonao ary zon’ny olom-pirenena tsirairay ny hahazo izany vaovao izany. Araka izany dia mpitaiza   ny gazety, mpitaiza ahy, mpitaiza ny kely, mpitaiza ny lehibe, mpitaiza ny mpitondra sy ny entina.

Raha ny fandaharana farany dia faha 84 amin’ny firenena 179 eran’izao tontolo izao no misy an’i Madagasikara amin’io resaka io. Tobin’onjam-peo 80 teo no efa nakatona hatreo amin’ny Oktobra 2010.

Tsy natao hanasoaso mpitondra foana koa, sahala amin’izay ataon’ny onjam-peo sasany eto Madagasikara amin’izao fotoana anefa, fa afaka maka ny toeran’ny tsindrin’entam-pahefana ihany koa, mba ho aro sy ho fefy amin’izay tsy mety hita fa ataon’ny mpitondra. Na izany aza anefa dia tokony hisy porofo sy zavatra mivaingana izay rehetra itondràna fanakianana.

Raha sanatria araka izany ka misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ilay kianina sy ny manakiana, dia fahendrena ny mifanatona aloha, amin’ny alalan’ny fifampiantsoana.

Zavatra tsy vaovao amin’ny rehetra ny olana mahazo ny onjam-peo FREE FM 104.2 amin’izao fotoana. Ekena fa maherihery fiteny ireo mpanao gazety roa misahana ny fandaharana ‘Anao ny Fitenenana‘ ao amin’izany onjam-peo izany. (Lalatiana Rakotondrazafy – Fidel Razarapiera) Saingy ny mampiavaka ny fanakianana ataon’izy ireo, ary inoako fa antony mahabe mpihaino azy, dia ny filazan’izy mianadahy ireo fa ananany porofo daholo izay zavatra ambarany sy anakianany ny tsy mety hitany. Sahin’izy ireo mihitsy aza tamin’izany ny mangataka fihaonana mivantana amin’ny Filohan’ny Tetezamita Andry Nirina RAJOELINA, sy izay olona tratry ny kiana, mba hifanazava amin’izay resaka tsy milamina sy zavatra tsy mety lazainy ao amin’ny onjam-peo. Efa imbetsaka no nanaovan’izy mianadahy an’izay antso hifampitafatafa izay, saingy…..

Tsy izay anefa no nitranga. Tsy nisy ny famaliana ny antso matetika nataon’izy mianadahy tamin’ny mpitondra mba hifanatrika mivantana aminy sy hiady hevitra momba ireny teboka tsy mampilamina ireny, fa fiantsoana ho eny amin’ny sampana mpikaroka ny heloka bevava teny Fiadanana no nahazo azy ireo, ary herinandro taty aoriana dia nafindra indray ho eny amin’ny Zandary eny Betongolo.

Tamin’ity androany 2 May 2012 ity, dia efa ny tolakandro tamin’ny 3 ora sy sasany tany ho any no nanombohan’ny fanadihadiana azy mianadahy teny, ary tsy mbola mifarana amin’izao amin’ny 9 ora alina mahery amoahana ny lahatsoratra izao. Nanamarika moa ny mpanao gazety mpiara-miasa amin’izy mianadahy ireto, fa i Fidel Razarapiera dia tsy salama ary manaraka fitsaboana sy mitsindrona. Tsy horesahantsika betsaka ny fanamarihana momba izay hitan’ireo namana eny an-toerana mikasika ny fomba fizotry ny fitazonana sy fanadihadiana azy mianadahy, toy ny hoe fanesorana ny kirarony, sy ny zavatra teny aminy sns…

Fa izay mba nahazendana ny mpanoratra fotsiny dia ity: Raha nisy tokoa zavatra diso tamin’izay voalazan’izy ireo, inona no tsy namalian’ireo mpitory azy mianadahy ny antso nataony, dia nifanatri-tava sy nifampidera porofo, ary nitondra ny fanazavana sahaza? Sa tafiditra amin’ny antsoina hoe fandemena sy fampitandremana ny hafa tsy hanaraka ny diany no tiana hahatongavana?

Raha ireo rehetra ireo no jerena dia teny tsotra sisa no azo ambara alohan’ny hamaranana ity lahatsoratra ity: TSARA FIATOMBOKA NY FIOMANANA HANKALAZA NY ANDRO MANERANTANY HO AN’NY FAHALALAHAN’NY ASA FANAOVANA GAZETY na ny Liberté de la presse. Ity no tatitra ho an’izao taona 2012 miandoha izao, manerantany, avy amin’ny REPORTERS SANS FRONTIERES:

Ny RSF izay manana solontena eto Madagascar, fa dia ho hita eo hoe hatraiza no hidirany amin’ity raharaha ity. Hatreto mantsy aloha dia tsy naheno aho hoe inona no zavatra efa nataony mikasika ity raharaha ity. Tsy haiko rahateo amin’ny antsipirihany koa moa ny fomba fiasany, na efa misy midona vao mihetsika, na miaro mialoha ny dona tsy hiantraika. Rahja hisy ny fampidirana am-ponja mpanao gazety dia izy mianadahy ireto izany no hisantatra azy amin’ity taona 2012 ity, hiditra ao anatin’ny boky firaketan’ny Tetezamita(tra).

Teny farany: Nisy tany aloha tany ny sarintsarim-piraisankinan’ny mpanao gazety Malagasy fony nisy ny namana voasambotra, dia ho hita eo indray izay lazaina amin’ity indray  mandeha ity raha mbola hiverina izay sarintsarinà firaisankina izay! Tsy aleo tokoa ve moa misy sarintsariny toy izay tsy misy mihitsy? Sa ahoana hoy ianareo?

Misy fampiantsoana ho fanamarihana io Andro ho an’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety io rahampitso eny amin’ny Ivon-gazety Malagasy, ahoana re no mba ho fizotrany e?

Fanavaozam-baovao: (00h :05) Re fa voatana any amin’ny zandary, 48 ora izy mianadahy

03 Mai 2012 : Navotsotra androany tolakandro izy mianadahy, ary nanao lahateny nanoloana ireo olona marobe niandry azy teny amin’ny foiben’ny Free FM teny Ankorondrano

Fandefasana olona hiasa any #Liban #Saudia Arabia #Koweit

Niniana najanona ho amin’ny teny vahiny ny anaran’ireo firenena natao ery amin’ny lohateny satria tiako koa mba ho hitan’ireo any an-toerana hoe misy mahafantatra ary tsy miafina ny zavatra ataony, na tsy ho fantany aza izay voasoratro eto

Ny tiana hahatongavana amin’ity lahatsoratra ity dia tsotra. Tsy navoaka mba hampivarahontsana fotsiny sanatria izay lahatsary (video) ho hitanao eto, fa kosa mba hahatonga anao hieritreritra fa tsy zava-mora ny hiandry ireo havana sy tapaka, na namana, manapa-kevitra ny handositra ny fahantrana eo amin’ny taniny ka handeha hitady ravin’ahitra any amin’ireo firenena voalaza ery ambony ireo.

Rehefa tsy takaitra mandra-maty no mety ho azonao any, vokatry ny daroka, sy fanondrahana rano mangotraka (santionany fotsiny ireo), dia ny henjana indrindra no farafidy azo eritreretina: ny  fahafatesana.

Fantaro fa ry zareo any ampita, toy ny atsy Indonezia ohatra, dia efa manana foiben-toerana arifomba hanofanana ireo olona heverina fa handeha ho amin’izany lalan-jotra izany. Nefa ny antsika eto Madagasikara va re mba misy an’izay fanofanana miaraka amin’ny fitaovana sy efitrano arifomba izay e?

Na dia eo aza anefa ny fiofanana narahan’ireo vehivavy (mety ho lehilahy koa) indoneziana ireo alohan’ny niaingany ho any Arabia Saodita, na Liban, dia tsy fiarovana amin’ny herisetra mety hanjoa azy ireo ireny rehetra ireny, indrindra fa rehefa sendra n y mpampiasa olon-doza, olon-tsy vanona, tahaka izay hita anatin’ireo lahatsary ireo.

Nisy ireo vahiny nitondra fanehoan-kevitra tamin’izy ity, no nanoratra toy izao:


  •  Teddy Picker The reason is Indonesia is one of some countries which have high corruption rate, it often makes the money for education ‘lost’. Beside education is still expensive for some people. The other matter some Arabian see the worker as their slave. They’re not!
    Dikanteny malalaka nofintinina:.ny olana iray koa dia andevo no fijerin’ireo Arabo sasany ny mpiasany

  • Teddy Picker In addition: From Arabian Prophetic tradition. Having sex without married isn’t allowed except with slave. It’s the reason to ‘attack’ the female workers so it often makes the Arabian wife attack (for real) them. But attack/killing ppl is Haram in Islam.

    Dikanteny malalaka nofintinina: …Voarara ny fanaovana firaisana amim-behivavy tsy vadin’ny tena (Fanamarihana: tsy mpanampy na andevo) afa-tsy amin’ny andevo irery ihany (mpanampy na mpiasa an-trano, izay andevo no fijerin-dry zareo azy). Izany no antony amelezana ireo mpiasa vavy izay matetika dia ny vadin’ilay lehilahy mpampiasa no manao ny habibiana amin’izy ireny….

Nefa moa na misy aza ny toy izany, dia misy foana koa ny mbola mandeha amin-tahotra. Ndeha hataontsika hoe mety tsy mbola nahita ny lahatsary izy ka tsy omen-tsiny. Fa ianao kosa efa nahita, ka zarao ny vaovao.

Tsy tiako ho lava loatra ny resako, fa fanontaniana iray na roa no entiko hamehezana azy:

1* TAORIAN’NY NAMOAHANA IRETO LAHATSARY IRETO, IZA NO MBOLA SAHY HANDEHA HO ANY?

2* TAORIAN’NY NAHITANA IRETO LAHATSARY IRETO, IZA NO MBOLA SAHY HITENY SY HAMPORISIKA NY HAFA HANDEHA HO ANY?

lahatsoratra mifandraika

Membres du Conseil Supérieur (CST) et du Congrès de la Transition (CT), Madagascar

les voici, par ordre alphabétique

CT

ABDALLAH M’Chindra
AH LINE Chan Cathérine
AL ARAKIA SALIM
ALIDY Ben Moustapha
ALY Ousseni
AMABLE ANDRE
Amido
ANDO PARSON
ANDRIAMAHEFASOA Etenne
ANDRIAMALALA Mamisoa Freddy
ANDRIAMANALINARIVOI Raymond Jocelyn
ANDRIAMANAMPY Andrianarijaona
ANDRIAMANANJARA Haingotiana
ANDRIAMANJAKA Franky
ANDRIAMANONGA Angélot Fabrice Rasidy
ANDRIAMBELOMANATSIMIATO R. Rado
ANDRIAMBELOSOA Barijaona
ANDRIAMBOLOLONA Barison C.
ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James P.
ANDRIAMIHAJA Paul Bert
ANDRIAMIZAKA Jean Dominique
ANDRIAMORATSIRESY Sandros Alfred
ANDRIANAMBININA Eddie Edouard
ANDRIANANDRAINA Rameliarison Luc Dol
ANDRIANARY Mandimbisoa
ANDRIANASOLO Ted Von Them
ANDRIANASOLOARIJAONA Chrline
ANDRIANJAKA Raoulson
ANDRIANTAHIRILALAO Jacques
ANDRIATSIZEHENA Benja Urbain
ANDRIAVELONANDRO Enselme
ASSANY Nirina Lysiandre
ASSIATA
BAKOLIARISOA Emily Vonimboahirana
BEANDAZA Eloi
BEANJARA Paul
BENESSY
BENOÏT Benjamin Jules
BENON Guy
BEVANONA Maurice
BEZA Seramila Marcel
CHAN-HONG Jean Claude
CLODE ALBERTINE Rosalie
CYPRIEN
DAHAL Tiandraza
DAMY
DONAZY
DOX Zabofigera
ELIANE Lydie
EONGOMBELO Marcel
FELICIEN Milson
FIFY Michel
FIGARO Francine Noela
FIHEREZAVINANY
FOLOZARA Andriamisy Josia Honoré
GAGAY Bonnot
GASSARD Affick
RAKOTOBEZANAHARY Gaston
Général ANDRIAFENO
GERMAIN
HAJANIAINA Jaonary
HAJARISAONA Elima
HANITRINIAINA Mamy Armand
HELSON Brisson Erafa dit Jubé
HENRI Jean Michel
MAMPIORY Honoré Xavier
HOUSSEN IBRAHIM
HOZIDINE Ho Sing
IANDRO Robertson
JAOMILA Pelthin
JAONARISON Razafitiana Auguste
JAONASY Louis
JEAN PIERRE
JEAN YVES
JULIENNE
KATHY
LAHOSSA Anne Marie Edwige
LAIZOMA Etienne
LAMARRE Roger Claude
LAURENT PARFAIT Fontaine
LAZAFENO
LEDIMY Jean Joachim
LEMALADE Eric
NOBLE Pierre
LIMBISOA
MAC TONG Ki Jean Yves
RAHARIMALALA Lydia
MAHARAMBY Ndalana Espérant
MAHATAFA Armand
MAKA Alphonse
MAMIZAFY Abel
MAMODEHOUSSENE Irsade
MANA Parfait
MANAJARA Fidison
MANANJARA Ruffine Aurelie
MANASOA Donat Tang
MANITRA
MANJAKAVELO Tsitampihe
MANJARIMANANA Benoït Augustin
MAOLIDY
MAOLIDY
MARA Ludovic Edouard
MARC Richard Tiana
MARIJAONA
MAROLLEAU Hery Alberto
MAROTSAHA
MASO José Michel
MASY Goulamaly
MAURISSON Randrianarivony
MBADE Jeanine
MIANDRISOA Sambany
MIHA
MILIZARA
MITHA Moustafa
MOHAMED Issouf
MONG FOCK Charles Hervé
Monsieur ANDRIAMANOHY Henri Héctor
MPODY Paul
NAZIM Claude
NDAHINY Grégoire
NDRIANA Berthe
NIRINA Lamboarivelo Rakoto Joseph
NJAKA Tharsile
NOELSON Régis
NOELY
NOSIVOLA Lydia
PAIPO RANDRIANAFERA
RABARISON Joseph Aimé
RABARISON Yvette
RABARY Thierry Risman
RABESAIKY Guilaume
RABESON Clairin Noninako
RABIALAHY Jean Paul
RABOBASON Bernard
RADERA Didier
RADY Tombotsoa
RAFAHATELO I
RAFARALAHIMAHEFA Emmanuel I.
RAFARAMANDIMBY Boana Jean P.
RAFIDIARISOA Victorine
RAFIDIMANANTSOA Verotiana
RA-FREDERIC
RAHALAHIFALIHAKO Navajot Eugène
RAHANTANIRINA Lalao
RAHANTAVOLOLOMAMPIONONA Sandra Béatrice
RAHARIJAONA
RAHARIMAMPIONONA
RAHARINAIVO ANDRIANATOANDRO
RAHARINIAINA Christine Odette
RAHARISON
RAHARISON Roger Fidèle
RAHAROARILALA Tinoka Roberto
RAHERIMALALA Georges Honoré dit LAMY
RAHERISOA Vololona Victorine
RAJA Franck
RAJAOBELINA Lova Herizo
RAJAOHARINAIVO Claude
RAJAONARISON Lisinirina Sylvia
RAJAONSON Mamy
RAJAOVINELINA Jean Martin
RAJAOZAMANY Jean Claude
RAJARISON Georges
RAJERISON Jean Louis
RAJOELINA Andriam-Harimanana Seth
RAJOELINA Aro Tafohasina H.
RAJOMALAHY Samuel
RAKOTO AAndrianiaina John
RAKOTOALINORO Handoniaina Rijasoa
RAKOTOANTOANINA Nirina
RAKOTOARISOA Falihery
RAKOTOARISON
RAKOTOARISON Jonah Dominique
RAKOTOARIVELO Mamy
RAKOTOARIVO Norbert
RAKOTOARIVONY Francisque
RAKOTOBE Andrianaly
RAKOTOMALALA A. Frédéric
RAKOTOMALALA Doit Donné
RAKOTOMAMONJY Daudet
RAKOTOMANDIMBINDRAIBE Mamisoa
RAKOTOMANDIMBY Désiré
RAKOTOMANGA Lantoarivola
RAKOTOMIANDRISOA Jean Erneste
RAKOTONANDRASANA Gilbert
RAKOTONDRAIBE Jean
RAKOTONDRASOA Joseph
RAKOTONIAINA Alain
RAKOTONIAINA Jean Gringo Will
RAKOTONIAINA Roland Dominique
RAKOTONINDRAINY Edmond
RAKOTONIRINA Andriatsitoaina Jean Nono H.
RAKOTONIRINA Francis Emile
RAKOTORAHALAHY Manga Louis
RAKOTOVAO Emmanuel
RAKOTOZANDRY Raymond
RALAIARISON Justin
RALAIARIZAKA Yves
RALAIMAMPISAINARINONY Manoela
RALAINIRINA Marcel
RALAISEHENO Guy Maxime
RALALANIRINA Eléonore
RALAMBOMANANA Liva Hery Lalao
RALAMBOSON Naoël
RALIJAONA Florin
RAMAHEFASON Barbin
RAMAMIMAMPIONONA Gérard Noël
RAMAMONJISOA Rakotonirina
RAMANANDRAISOA Paulette
RAMANANIRINA Eulalie
RAMANANIRINA Wilfried
RAMANANTSOA Todison
RAMANANTSOA Tsimisotry
RAMARIJAONA Nantenaina Victor
RAMAROSANDRATANA Guy
RAMAROSON Laurent P.
RAMAROSON Lovatiana Gontare
RAMBOHANGISON Félix
RAMILINA
RANAIVO Alain Andrianairina
RANAIVO Serge
RANAIVOSON Andrianavalona
RANAIVOSON Voahangy Christine
RANDIMBY Ruffine
RANDRENJOHANY François
RANDRIA Joseph
RANDRIAMAHEFA Charles
RANDRIAMAMIARIZAFY Ignace
RANDRIAMAMPIANINA Ramilison
RANDRIAMAMPITOVY Jean Daniel
RANDRIAMANANA Jean de Dieu
RANDRIAMANANTSOA Octave
RANDRIAMANGA Réné
RANDRIAMANJARA Andriniaina
RANDRIAMASIARIJAONA Harinelina
RANDRIAMIARISOA Edmond Aimé
RANDRIAMIFIDY Johny
RANDRIAMINTANTSOA Paul Auguste
RANDRIAMORASATA Charles Aimé
RANDRIANAIVO Nirina Eric
RANDRIANAIVOARIVONY Jeannot
RANDRIANAMBININA Alphonse
RANDRIANANDRASANA Auguste Philippe
RANDRIANANDRASANA Masy
RANDRIANANDRASANA Mamy
RANDRIANANDRASANA Patrice
RANDRIANANTENAINA Olivier José
RANDRIANARIVELO Pierre
RANDRIANASOLO Jean Nicolas
RANDRIANASOLO Pascal
RANDRIANASOLO Volatiana Pauline
RANDRIANASOLONDRABE Eric
RANDRIANJANAKA Jugeless Ula
RANDRIANOELINA Hanitra
RANDRIARIMALALA Patrick
RANDRIARIMANGA Jocelin
RAPATSALAHY Naharison
PARISON Hilarion
RASALAMA Léon
RASAMOELINA Brigitte
RASATA Telson Mahefa Jean Paul Eric
RASATASON Laza Andrianjafy
RASIDIMANANA Patrice
RASOAMALALA Odette Brenda
RASOAMANJARIMAMPIONONA Hélène
RASOAMIARAMANANA Caroline
RASOANAIVO Armand
RASOANIRINA Hantamalala Alexis F.
RASOANOROMALALA Horace
RASOARIMALALA Marie Joséphine
RASOAVA Herimalala Mireille
RASOAZANANOATRA Marie Claudette
RASOLOFO Adolphe
RASOLOARINAIVO Andriamamonjy Lanto
RASOLOFONDRAMANANJATOVO Berto
RASOLOMAMPIONONA Danny William
RASOLOMANANA Noëline Miriame
RASOLONJANAHARY Jean Albert
RASOLONJANAHARY Sely Tiana
RATALATA Georges
RATIANJANAHARY Martin Velomana
RATOLOJANAHARY Andrianasy Lucien
RATOVONANDRASANA Hantanirina Irène
RATSIMANARY Jean Bosco Nirina
RATSIMANDRESY Arthur
RATSIMBARISON Georges Clément
RATSIMBAZAFY François d’Assise
RATSIMBAZAFY Joseph Michel
RATSIMBAZAFY Pierette Hantarivelo
RATSIVAHINISOLO Andrianiony
RAVALISON Paulin
RAVANOMANANA Jean Emeri
RAVELOARISON Jean Claude
RAVELOJAONA Louis
RAVELOJAONA Manda Herilaza
RAVELOMANANJARA Albert
RAVELONANOSY Mamitiana
RAVELOSON Constant
RAVELOSON Fanjanirina H.
RAVELOSON Thierry F.
RAVO Dimasy Relique Josselin
RAVOLOLOFANJA Aurelie
RAZAFIANDRIAMBELO Harinony Ihajamanana
RAZAFIARISOA Jacqueline V. L. A.
RAZAFIMAHALEO Mamy
RAZAFIMAHEFA Marcellin
RAZAFIMANANTANY Faniry
RAZAFIMANDIMBY Fréderic
RAZAFIMBAHOAKA Amelie
RAZAFIMBELO Arinosy Jacques
RAZAFIMPANIRY Victorine
RAZAFINDRABARY Narison Seth J. R.
RAZAFINDRAINIBE Jean Claude
RAZAFINDRAKOTO Ambinintsoa
RAZAFINDRAKOTO Harifanja Françette
RAZAFINDRAKOTO Mamy H.
RAZAFINDRAKOTOASIMBOLA
RAZAFINDRALAMBO Vola Dieudonné
RAZAFINDRAMOSA Achille Aimé
RAZAFINDRANADA Régis
RAZAFINDRANARY Razafimbola
RAZAFINTSEHENO Ravao Harimizà
RAZAKANIRINA Edwige Lucie
RAZANABOLOLONA Lucie
RAZANAKOLONA Marthe
RAZANAKOTO Marcellin
RAZANAMINO Lisiniaina
RAZANATASY Charline
RAZOARIMIHAJA Solofonantenaina
REHOTROZO André
REMAHITA Désiré
RENE Andriatompoina
ROSTAND André
RUFFIN GEorges Bonaventure
SABITY Aly
SABOTSY Lee Emile Clark
SAKRA Mohamady
SAMBO Paul
SAMIHARY Floriot
SAMSON Goulzar Andrianjaka
SAZALAHY Tsianihy
SEBANY Mohamed
SELY Joel
SHAABAN Léon
SOJASMIN Lahinambinina
SOSOHANY Hermaune Romialdi
SYLBERMAN
TABO Moreli Aristide
TIANDRAZA Réné de Mon Espoir
TIVERNEE Mathilde
TOLIA Bernard
TOMBORAVO Jaomifidy Clovis
TOVONKERY Jean Noël
TSANDRESA Marius
TSARASOA Mahatamy
TSIANJOTSO Didier Léandre
TSIEBO Mahaleo Richard Victor
TSIVAKA Sylvien Raharison
TSIVOULAGNE Maximin
VAHINY Roger
VANOVASON Jean Adrien
VOIZY Blandine Rasoamanary
VOLAHY Gaston Edouard
VONINAHITSY Jean Eugène
ZAFILAHY Rakotomandimby Stanislas
ZAFINDRAZAKARIASY Marson Hyacinthe
ZAFITSARA Elysette

CST

Ampanjaka RAMAHASITRAKARIVO Pierre
ANDRIAMAMPANDRY Joseph Desiré
ANDRIAMISEZA Alain
ANDRIANALY Michel Solofomanana Robson
ANDRIANANTENAINA Pierre
BEMAHATANA Martin
BEMAMBOLY Lucien
BENARIVO André
BETIANA Bruno
BIHARY Redogone Tsibiby
CHRYSANTHE Bemilamina Justin
FOTOMANANTENA Dina Jeanne
DJISTERA Auguste Clotaire
ELIAZARD
FANANTERA Longin Louis
GEMA Guillaume
GIVANCE
HOUSSEN Ben Abdillah
JAOZANDRY Philippe
JEAN Félicien
RAKOTONIRINA Jean Raymond
JONAH Parfait Prezaraly
JOSEPH Yoland
KEMBAZANANY Anique
KOTO Bernard
LAHANIRIKO Jean
LALAO Lydia Rosier
LECACHEUR Henri
LERIVA Manahira
MAHARANTE Jean de Dieu
MAHATODY Ferrid
MALAZAMANA Jean Noël
MAMITIANA Fabergé Gabriel
RAKOTONIRINA Manandafy
MANAKANY Silver Claude Régis
MARSON Evarist
MOSA Milasoa
MOSA Tahiry
MOUNIBOU Patrick
NAHARIMAMY Lucien Irmah
NAIKE Eliane
NGOLO Gilbert
PARAINA Fabrice
PELOPS Ariane
PIKULAS Jonah
Prince TSIARASO IV
Princesse ZAFILA Ben Salim
RABEARISOA Sarah Georget
RABEMANANTSOA Pierrot
RABENATOANDRO Lanto
RABENIRINA Jean Jacques
RABENOROLAHY
RABETSAROANA Willy Sylvain
RABETSITONTA Tovonanahary
RABEZANAHARY Bakolimalala
RABIALAHY De Paul
RAFAM’ANDRIANJAFY Mahavatra
RAHANTASOA Lydia Aimée Vololona
RAHARIMALALA Toto Lydia
RAHARINIRINA Jacques Aimé
RAHARISAINA Hery
RAHARIVELO Tomson Bruno
RAHELIHANITRARIVO Voahanginirina
RAHELIHANTA Jocelyne
RAHOLDINA Naivo
RAJAONAH Lala Raveloarison
RAJAONSON Bruno
RAKOTOAMBOA Jean Louis
RAKOTOARIMANANA Patrice
RAKOTOARISON Yves Aimé
RAKOTOARIVENTINY Charlie
RAKOTOARIVONY Jean Pierre
RAKOTOBE Hery
RAKOTOJOELIMARIA Andrianantenaina
RAKOTOMALALA Martial Aimé
RAKOTOMANANA Gervais
RAKOTOMANJATO Rodin Edmond
RAKOTOMAVO Albert
RAKOTOMAVO Lantotiana
RAKOTOMAVO Maminiaina
RAKOTOMAVO née RAZAFIMANANTSOA Lobo
RAKOTONANDRASANA Samuel
RAKOTONDRAINIBE Heryzo
RAKOTONIRINA Lovanantenaina
RAKOTONOMENJANAHARY Jean Ernest
RAKOTOSOLOFO Jean Baptiste
RAKOTOVAO Vy Vato
RAKOTOVAZAHA Olivier
RAKOTOVAZAHA Zazarivelo Parson
RALINJANAHARY Tsitohaina Valimandresy
RALISON Roger
RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto
RAMAHOLIMASY Pierre Holder
RAMAKAVELO Désiré
RAMAMONJISOA Benjamin
RAMARIJAONA Andriamiarantsoa
RAMAROKOTO Julien F.
RAMAROMISA Daniel
RAMAROSON Alain
RAMAROSON Razafindramboa Nomentsoa
RAMAROSOANARIVO Jeanson
RAMASY Adolphe
RAMBOLAZAFY Alexandre
RAMPARANY Ramanana Anthèlme
RANAIVOSON Désiré
RANAIVOSON Henri Roger
RANDRIAMAHOLISON Jules Henri
RANDRIAMALALA Julien André
RANDRIANANTOANINA
RANDRIANJATOVO Henri François
RANJVASON Jean Théodore
RASAMIMAKA Mahefalahy
RASAMOELINA Lala Harinaivo
RASOLOFO Andrianandrintsaina N.
RASOLOFO Réné
RASOLOFONIAINA Robert Félicien
RASOLOFONJATOVO Honoré
RASOLOSOA Dolin
RATEFINJANAHARY Emile
RATSIMAHARIVONY Andrianangatahina Germain
RATSIMBASON Patrice
RATSIMBAZAFY Laurent
RATSIRAHONANA Norbert Lala
RATSIRAKA Roland
RAVALISON Clément
RAVELOARISOA Jocelyne Olga
RAVELOMAHAY Georges
RAVELOMANANTSOA Philippe
RAVELONJATO Bernard Anselme
RAZAFIMAHATRADRAIBE Jean Emile
RAZAFIMAHATRATRA Pauléon
RAZAFIMAHEFA Herimanana
RAZAFIMAHEFA Heriniaina
RAZAFIMANDIMBY Eva
RAZAFIMBELO Alain Manajary
RAZAFIMILY Constance
RAZAFINJATO Aurelie Marie Augustine
RAZANADAHY Bonaventure Thomas
RAZANAKOLONA Yvon
RAZANALIVA Hortense
REJELA Lovasoa Nomeny Anita
REMARA Louis
RIANA ANDRIAMANDAVY VII
ROBERT
ROBERT RAZAKA
ROBIVELO Marie Michel
ROBSON Jean Victor
SOJA Jean André dit KALETA
SOKAKY Ruffin
TEHINDRAZANARIVELO Alain
TELOLAHY Bertin
THU JUNE HORACE MANN
TSIHOAIZA Patrice
TSIMIONDRA Tomasy
TSIRANANA Pierre Firmin
TSITARA Calvin
VAOVAO Benjamin
ZAKAHELY Boniface
ZANAZAFY Cathérine
ZODALY Noël

Governemanta Vaovao #Omer Beriziky / 21-Nov-2011

Ety am-piandohana dia ialako tsiny sahady raha mety hisy fahadisoana kely misisika eny anelanelan’ireo anarana. Ezahako ihany anefa ny hanitsy azy ireny eny am-pandehanana eny.

Toy izao ary ny toerana nozarain’i #Omer_Beriziky, sy ny anaran’ireo nahazo izany tamin’ity androany ity, gvernemanta vaovao eto #Madagascar

VicePM en charge du eveloppement et aménagement du territoire : Hajo Andrianainarivelo
VicePM en charge de l’Economie et de l’ Industrie : Botozaza Pierrot
Ministre Affaires etrangères : Pierrot Rajaonarivelo
Min Agriculture : Roland Ravatomanga
Min Commerce : Olga Ramalason
Min Communication : Harry Laurent Rahajason
Min Culture : Elia Ravelomanantsoa
Min Decentralisation : Tsiranana Ruffine
Min Eau : Reboza Julien
Min Education Nationale : Manoro Régis
Min élevage : Ihanta Randriamandrato
Min Energie : Nestor Raharindriaka
Min Enseignement Supérieur :  Razafindehibe Etienne Hilaire
Min Enseignement Technique et Formation Professionnelle: Ndremanjary Jean André
Min Environnement et Foret :  JosephRandriamiarisoa
Min Finances et Budget : Hery Rajaonarimampianina
Min Travail et lois sociales : Tabera Randriamanantsoa
Min des forces armées : Lucien Rakotoarimasy

Min Gendarmerie : Gl Randrianazary
Min Hydrocarbures : Marcel Bernard
Min Intérieur : Florent Rakotoarisoa
Min Jeunesse et loisir : Ulrich Randriatiana
Min de la Justice : Christine Razanamahasoa
Min des Mines : Randriampeno Tolotrandry Ranto Daniela
Min Peche et ressources haliethiques: Sylvain Manoriky
Min de la population : Vaomalala Olga
Min Poste et Telecommunication: Ny Hasina Andriamanjato
Min Promotion de l’artisanat: Elisa Zafitombo Alibena
Min des Relations avec les institutions : Manantsoa Victor
Min de la Santé Publique : Johanita Ndahimananjara
Min de la Sécurité intérieure: Contrôleur Général de la police, Rakotondrazaka Arsene
Min Sport : Botralahy Gérard
Min Tourisme : Jean Max Rakotomamonjy
Min Transport : Benjamina Ramanantsoa
Min Travaux Publics et Meteo : Colonel Boto Manova Tsara

Tsy asiantsika resaka betsaka, fa anjaranao mpamaky ny mitsakotsako azy. Ny hany azoko ambara fotsiny dia ny hoe: Vao teo no niojoro ity governemanta vaovao ity, dia izao alina izao sahady dia efamisy miketrika fidinana an-dalambe amin’ny Faran’ny herinandro. Hiaro an-dRajoelina hono, no sady koa hiantso ny tafik handray andraikitra.  Miandry dia mijery…..

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Joignez-vous à 868 followers