Zandary Malagasy / Fanadiovana Vola Maloto ?

Resaka iray isan’ny natsidik’i #Lalatiana Rakotondrazafy sy #Fidel Razarapiera tamin’ny fotoan’androny ity tantara fanadiovam-bola mikasika ny angidimby ampiasain’ny zandary malagasy ity. Tamin’izany fotoana dia mbola resaka taratasy angamba no tao an-dohan’ny maro, fa eto kosa dia ilay vahiny nanao ny fanadihadiana ifotony tany Belgique mihitsy no hitantara azy amintsika [fr].

Mipetraka ny fanontaniana hoe: tena tsy nahalala fa voafitaka ve ny #HAT tamin’izany fotoana izany, sa nahafantatra fa nanao hitsin-dàlana satria tsy maintsy miseho hoe nanao zavatra teo imason’ny vahoaka Malagasy sy #Madagascar?

Lisitr’ireo mpihazakazaka ho filoham-pirenena

Tapitra tamin’ny 5 ora tamin’ity Alahady 28/04/2013 ity ny fametrahana taratasy firotsahana hofidiana ho filoham-pirenen’i Madagasikara.

Indro atolotra anareo araka ny filaharany tamin’ny nanaterany ny mombamomba azy teny amin’ny CES ireo rehetra nahatontosa izany.

Marihana ety ampiandohana fa nisintony ny azy, tsy ho isan’ny mpihazakazaka i AVOKO.

Ny mampanontany tena dia ny hoe amin’ireto 40 mahery ireto, iza no hahavita hamerim-bola? Ary iza no hitafy henatra manoloana ny tany ama-monina? Tsy kilalao mantsy ny fiainam-pirenena fa hoe hotsapatsapaina.

Ny iriana koa dia mba hahalala menatra ka tsy hanao ny fomba fahiny hoe ‘SITRANY AHAY MBA…’ Ka mirotsaka ho Filoha, dia avy eo tsy menatra mipetraka ho amin’ny toeran’ny Minisitra, na depiote, nohon’ny tsy fananana hambo.

Hajo Andrianainarivelo (Vondrona Politika Miaradia),
Jean Lahiniriako (Komity Manohana an’i Lahiniriako),
Roland Ratsiraka (MTS),Pierrot Rajaonarivelo (MDM),
Sylvain Rabetsaroana (PNJ Mazava),
Jean Louis Robinson (Avana),
Saraha Georget Rabeharisoa (parti vert),
Brigitte Rabemanantsoa R (Ampela Manao politika),
Roland Rabearison (FAM),
Julien Razafimanazato (Eto Sehatra ho an’ny Daholobe),
Monja Roindefo (MDM),
Jean Pierre Rakoto (indépendant),
Lalao Ravalomanana Rakotoniariny (mouvance Ravalomanana),
Ny Rado Rafalimanana (indépendant),
Joseph Randriamampionona (indépendant),
Roger Kolo (indépendant),
Rajemison Rakotomaharo (Mamafisoa),
Jules Etienne (Madagasikara Fivoarana),
Jean Eugène Voninhitsy (Les As),
Clément Ravalisaona (AME) ,
Sabine Ramamonjiarivola (indépendant),
Alain Tehindrazanarivelo,
Patrick Rajaonary (indépendant),
Didier Ratsiraka (AREMA),
Mickael Dofo Bréchard (MIM),
Fleury Lezava (HARENA),
Noelson William (indépendant),
James Francklin Rakotomahanina (indépendant),
Malala Savaron (indépendant),
Guy Ratrimoarivony( indépendant),
Richard Razafy Rakotofiringa (indépendant),
Faharo Ratsimbalison (indépendant),
Stephan Narison (indépendant),
Roseline Emma Rasolovoahangy (indépendant),
Fetison Rakoto Andrianirina (RDS),
William Ratrema (PATRAM-GAM),
Dolin Rasolosoa (indépendant),
Mbohoazy Zefania (indépendant),
Hasimbola Rakotoaritsika (Malagasy Miray sy mifankatia),
Tianasoa Freddy (OBAMA),
Radavidson Andriamparany (FFF),
Joella Anthoni Ndakana (indépendant),
Edgard Razafindravahy (TGV).

Afaka andro vitsy dia hanao antsapaka ny tompon’andraikitra momba izany, hamaritana ny filaharan’ireto mpirotsaka ireto ao anatin’ny taratasim-pifidianana (biletà tokana). Mety mbola hisy ny hihintsana aorian’ny fandinihana antontan-taratasy.
famintinana: mpandraharaha 2 , profesora 2 , amin’ny anaran’ny tenany miisa 9  no hita ao anatin’ireo mpirotsaka

Ny solotenan’izy ireo fotsiny dia efa ho hipoka ny efitrano fifidianana, mety ho eny an-tokotany izany ny mpanara-maso hafa. Handeha amin’ny ara-dalàna tokoa va re izy io e? Asa re !

29 MARTSA, FAHATSIAROVANA INONA?

…66 taona aty aoriana: Toa zary mihena hatrany ny fahatsapan’ny Malagasy ny hasarobidin’ny LOVA izay napetrak’ireo zoky-raiamandreny…

Vao nifoha handray ny asako aho io maraina io, dia itsy voasoratra matavy etsy ambony itsy no hitako voalohany tao amin’ny pejy Facebook. Ny zavatra tonga tao an-tsaiko voalohany dia ny hoe: 29 MARTSA, FAHATSIAROVANA INONA? Ny resaka tao Moramanga ve?

Be ny ho taitra, ary misy mihitsy ny hiteny hoe: Sao tsy Malagasy ilay Manoratra? – Tsia, Malagasy, ary niezaka nanakatra sy nandinika izay kely mba nety ho takatry ny sainy tokoa. Ka inona ary no mba takatr’ilay saina kely niketriketrika tao e?

Izao:

Nitolona tokoa ny zoky-raiamandreny, tsy lavina izany. Tafita ve? Tsia no valiny. Noho izany TSY FANDRESENA no azo tamin’izay fotoana izay (1947)

Nandeha ny andro sy ny taona. Nitaky fahaleovantena ny firenena maro erantany, VietNam, sns…hatraty Afrika. Mba isan’ireny koa ireo zoky-raiamandreny teto Madagasikara.

Tonga ny 1960, notolorana sarintsarinà fahaleovantena i Madagasikara. Notolorana hoy aho, fa tsy hoe « nàka na nandrombaka » an! Dia io andron’ny 26 Jona ankalazaintsika Malagasy isan-taona ho andro nahazoana ny fahaleovantena io. Saingy….saingy…. fahaleovantena tsy nankararirary ny aina intsony ny fomba nahazoana azy, hany ka sady tsy nisy, tsy misy, ary tsy nasiana vidiny akory hatramin’izao.

Rehefa mijery ny làlana izoran’izay rehetra tonga eo amin’ny fitantànana ny firenena ny tena, dia toa mahita saribakolin’ny Ntaolo vazaha hatrany. Tsy anavahako mpitondra nandalo teto amin’ny firenena io, na iray aza, ary hatramin’izao vaninandro iainako izao.

Afaka ary ve isika ankehitriny sa sao mbola ao anatin’ny tolona mikatsaka fahafahana sy fahaleovantena marina e?

Manalasala toa vozon’akoho Shinoa hoy ny fitenin’ny eny amoron-dàlana. Rehefa jerenao ny fomba fisaina, ny fomba fanao sy ny zavatra rehetra mihitsy, miainga amin’ireo mpitondra milaza azy ho tia an’i Madagasikara, mandalo amin’ireo mpanao politika tsy manaiky ho gisitra amin’izany lazaina ho fitiavan-tanindrazana izany, ary mipàka amintsika vahoaka lazaina ho valalabemandry (tena mandry tokoa – ary ho darohan’ny sasany amin’ny fanafody famonoana valalabemandry atsy ho atsy), dia malahelo. Ny inona sa iza no iantefan’ilay alahelo?

Malahelo ity tanindrazana iombonana ity ny tena,

  • satria ny olony -na ambony na ambany, mahantra sy manana- dia samy milaza azy ho tia tanindrazana avokoa. -nefa raha ny fisaina sy ny fihetsika dia ny mifanohitra amin’izay. Faly mifanenjika sy mifanipaka an-kàrona, manimba ny efa mijoro, nefa koa tsy miezaka manorina ho an’ny taranaka ho avy. Tsy mahalala afa-tsy ny anio sy ny ho an’ny tena ihany.
  • satria izay mba notoloran’ny besinimaro fahefana, dia tsy manan-katao afa-tsy ny hamoritra sy hambotry ireo nametraka azy ho solotena (satria asa fisoloana tena sy fanompoana ny vahoaka ny asa maha-mpitondra)
  • satria mitombo isan’andro ny fahantrana ka mampanaotao foana ny maro, tonga hatramin’ny fivarotana ny tanindrazana sy ny mpiray rà amin’ny tena mihitsy aza
  • satria ezahan’ny vahiny ampifandrafesina ny Malagasy nefa tsy mety mahatsiaro tena (sa tsy te-hahalàla), jereo ny fifamonoana any Atsimon’ny Nosy. Ezahana tsy atao maresaka, ary anagadràna izay mba sahy miteny ny tsy rariny sy hitan’ny masony. Mitaraina ny mponina amin’ny fomba mamohehatra ataon’ny mpitandro tsy filaminana nalefa hampangiana ny tany (vahoaka) any an-toerana, noho ny fanaovana tsinontsinona ny hasina maha-olona, « rehefa tsy manao didin’ny besandry maka fananan’olona, dia manao ramatahora sy manolana », hoy izy ireo rehefa mba tafaresaka aminao. Mba henoy mangingina anie ny resaky ny olona rehefa mitakoritsika ireo tonga avy any atsimo ery amin’ny fasan’ny kàrana e!
  • satria vao mainka lasa manantena hatrany ny vahiny hamaha ny olany ny Malagasy, fa tsy mba mihevitra ny hanana ny fiandrianany sy ny fanapahankeviny manokana (izany tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny miara-miasa amin’ny vahiny), ka angamba atsy ho atsy, na ny vady ho alainao aza, mbola ny vahiny koa no hanapaka hoe METY IO, na SOLOY FA RATSY.
  • satria raha izao no mitohy dia mizotra ho any amin’ny fifamonoana toy ny atsy Afrika sy ireo firenena nijabajabahan’ny vahiny ny Malagasy. Hifampitoroka toy izay nitranga tany Frantsa tamin’ny andro fanenjehana Jiosy, ary hifampitsimpona sy hifamaly faty avy eo, rehefa tapitra ny fotoanan’ny FISOLELAHANA sy ny HALAKO BIKA TSY TIAKO TAREHY, mandra-pisindan’ny alahelo sy ny fifankahalàna vaovao ezahana volena eo aminy
  • satria efa tonga eto Madagasikara ny mpanani-bohitra vahiny, saingy tsy misy taitra ny maro, fa toa ny hanan-taranaka amin’izy ireny aza no hihazakazahan’ny sasany (sitrany ahay mba mihatsaratsara bika ny taranaka e!)
  • ….

Mbola be raha ny alahelo no hotanisaina, fa ndeha hiverenana ny fanontaniana ery ambony hoe 29 MARTSA, FAHATSIAROVANA INONA?

Valim-panontaniana: 
Ny valiny ho ahy dia FAHATSIAROVANA FAHARESENA, tsy misy afa-tsy izay. Amiko izany raha ny marina dia tokony ho andro fandinihan-tena sy fisaonana isan-taona no atao anaran’izy io fa tsy ho fety firavoravoana. Fahafatesana, hirifiry ary fiondrehana teo anatrehan’ny vahiny no nisy tamin’io andro io, koa tsy dia mendrika loatra hatao ho andro firavoravoana. Tsy mahatsiaro tena ho ataon’ny frantsay ho fihomehezana va re isika e? Indrisy !

29 Martsa 1947

Sary nalaina tao amin’ny pejy Facebook-n-ny https://www.facebook.com/MadagascarHier

 

Na ny 26 Jona aza dia mbola ametrahako fanontaniana toy izay ihany koa, saingy efa  » nentin’ny teo aloha, ka ombako tsy mahazaka ihany koa e!  » Fa raha ny sitrapo, dia mbola mitady datin’andro hafa ho tena hatao rakitry ny tantaram-pahaleovantena MARINA aho io.

Azafady raha nanafintohina anao ny lahatsoratro, fa izay aloha no fahatsapana niainga avy ao anatiko ao vao maraina tamin’ity 29 MARTSA 2013 ity

Ho entiko mamarana azy dia ireto fanehoan-kevitra notsongaiko avy atsy amin’ny Facebook:

firy amintsika no sahy sy hanana ny fitiavan-tanindrazan’ireo maty tamin’ny 47. … Andao hiaraka haningotra sy hanafongana ireo mpanao politika mpitsetritra sy mpanandevo ny malagasy. Maninona tokoa moa raha mba atao anaty wagon iray ireo dia mba tifirina ho faty any e! « ho mba lasa mahery fo, maty ho an’ny tanindrazany »!
Miarahaba antsika rehetra indray. Mahatsiaro ny 29 marsa isika anio, inona avy ireo endrika fitiavan-tanindrazana efa nasehonao ary mbola tokony hasehonao amin’ny tanora namanao?

Opération Smile – Septambra 2013 indray no fotoana

Fampitam-baovao avy amin’ny CPM ANTSAKAVIRO – 18 Marsa 2013

Hiverina amin’ny volana septambra indray ny “Opération Smile” nandraisan’ireo “volontaires” ao amin’ny Corps de la Paix/ Madagascar anjara

Tapitra androany ny ny hetsika ara-pitsaboana “Operation Smile” nandraisan’ny ireo mpiasa an-tsitrapo na “volontaires” ao amin’ny Corps de la Paix/Madagascar miisa iraika ambin’ny folo mianadahy anjara tao amin’ny hopitaly Ravoahangy Andrianavalona. Nahatratra 177 ny isan’ny fandidiana natao nandritra ny efatra andro sy tapany. Ny iraka ataon’ireo mpitsabo vahiny miisa enina avy amin’ny firenena isan-karazany nandritra ity “Operation Smile” ity, dia ny fandidiana maimaimpoana ireo zaza malagasy sy olon-dehibe sima na koa manana fahasembanana eo amin’ny endrika mba ahafahan’ireo mitsiky toy ny olon-drehetra indray.

“Tena nahaliana ahy ny nanampy ireo mpitsabo nandritra ity hetsika ity satria hanohy fianarana momba ny fitsaboana aho rehefa vita ny asa an-tsitrapo ataoko eto Madagasikara,” hoy Raphael Macri, “volontaire” amerikana ao amin’ny “Corps de la Paix/Madagascar tamin’ity Operation Smile ity. “Tsy vitan’ny mandika teny fotsiny ny asanay fa noho ny fahafantaranay sy niainanay niaraka amin’ny Malagasy dia afaka mampahery ny marary izahay ary manampy tsara ireo dokotera vahiny.” Mafimafy ihany ny asa satria maharitra adiny 12 ora vao misolo indray ny ekipa ary niloa-bava mihitsy ny dokotera, hoy Raphael Macri, fa tsy nahavita ny asany izy ireo raha tsy teo ireo “volontaires.”

Ny andraikitr’ireo mpanampy an-tsitrapo avy amin’ny fikambanana samihafa tamin’iny “Operation Smile” iny, ahitana Malagasy sy Amerikana, dia ny fandraisana sy fanomezana torolàlana ny marary amin’ny fahatongavany ao amin’ny toeram-pitsaboana; fandikana teny avy amin’ny anglisy amin’ny teny malagasy; fanazavana ho an’ny marary ny zavatra hatao azy ao amin’ny efitra fandidiana ary fanampiana amin’ny alàlan’ny fanomezana sakafo ny ankizy rehefa vita ny fandidiana.Androany dia mbola niasa ireo “volontaires” nandray ireo marary nodidiana tamin’ny herinandro lasa ka nasaina niverina. Amin’ny volana septambra dia hiverina ny “Operation Smile” ka any Toamasina indray no hanaovana ny hetsika, izay indray mandeha isan-taona ihany teo aloha.

Ezaka iraisam-pirenena ny “Operation Smile” ary tanterahina maneran-tany any amin’ny faritra sahirana sy an-dàlam-pandrosoana. Mahatratra hatramin’ny 60 ny isan’ny mpitsabo mandray anjara maimaimpoana, manolotra ny fahaizany sy ny fotoanany manatanteraka fandidiana amin’ny ankizy. Miara-miasa amin’ny toeram-pitsaboana amin’ireo firenena hivahinianany ny “Operation Smile” ary ny tanjony dia tsy vitan’ny hoe mamerina fotsiny amin’ny laoniny ny tsiky eo amin’ny ankizy tratry ny fahasembanana eo amin’ny endrika fa mizara koa traikefa amin’ireo mpitsabo eo an-toerana, mamela fitaovana fandidiana ary manorina fiaraha-miasa manara-penitra mba hisian’ny fivoarana sy fahavitan-tena aty amin’ny tany an-dàlam-pandrosoana.

sMILE2012 195
(Sary: anjara asan’ireo volontaire koa ny mampifalifaly sy manary dia ireo ankizy andeha hodidiana na efa vita fandidiana)

Mitokona indray ny BFV/SG

Ho zendana indray izay tsy mahalala androany fa hoe mitokona mitaky fisondrotan-karama 13% ny mpiasa ao amin’ny #BFV-SG #Madagascar

Nantsoina hanatevina laharana ety Antaninarenina daholo koa ireo mpiasa rehetra any amin’ny zana-tsampana. Inona re no hitranga androany e? Haharitra mandra-pahoviana indray koa izy ity?

Mazava loatra fa ny mpanjifa hatrany no hihinana ny tadin’ny fanitsaka amin’izay fandehany eo. Koa mahaiza mitsitsy ny eo an-tànana aloha fa sao sanatria mbola amin’ny fotoana tsy voafetra izy ity vao hifarana

Indreto sary vao maraina atolotra anareo

DSCF0732

DSCF0733DSCF0734

 

 

#USElection : Complexity of the American voting system

How is elected President of the United States
The majority of Americans voted Tuesday, November 6 to elect one who will lead the country for four years.
The complexity of this electoral process is difficult for me to understand.
Thanks to the advance polls which allows voters to send their ballot or slip in the ballot box without waiting for Nov. 6th, in some cases with the obligation to provide proof of absence, 17 million Americans have already voted before that day, U.S. President Barack Obama has voted, Thursday, Oct. 25, 12 days before the official date of the election. the others started going to the polls Tuesday, Nov. 6th. At least 120 million of them will vote, to provide a second term for Barack Obama, or to replace him by Mitt Romney. The policy to be conducted over the next four years in budgetary, fiscal, social, health and foreign policy would depends on their decision.


On Nov. 5th , Barack Obama concluded his campaign in Iowa (center of the United States) by dropping a tear. He said: « After everything we’ve been through, after everything for which we fought, we can not give change now »
These ballots will be counted on Nov. 6th in the evening, at the close of polls.
Each state and each county sets its own voting methods. Some use paper, others electronic machines. There is no harmonization at the country level and even within the same state, counties are responsible for organizing the vote.
If the incumbent president appears to have a small advantage, as voters can not decide between the two candidates until Nov. 6th and the campaign was completed by a frantic sprint, each candidate trying until the last minutes to gather his camp to rally undecided voters and convince independent . In total, the Republican campaign and the Democratic campaign reached peaks sumptuary: almost a billion each to finance this venture.
Things to say are that Barack Obama was the first black president of the United Statesa and if Mitt Romney succeeds him in the White House, he will be the first Mormon president of the US

counting
The U.S has four time zones from east to west, excluding Alaska and Hawaii. The first polls offices open at 6:00 am local time (12:00 Paris Tuesday) in some East Coast states (Virginia, New York, New Jersey, New Hampshire …). On the West Coast, California starts vote at 16:00, Paris time.

The election of the President is performed by indirect universal suffrage: Actually, Americans designate a group of electors on November 6th, as members of an « Electoral College. » This College has 538 members who elect the president and the vice president. The winners of the presidential will therefore be those who obtain an absolute majority of 270 votes.
Each state is represented by electors equal in number to the number of senators and elected officials who represent it in Congress. The District of Columbia, which includes the capital, Washington, has no representative to vote in Congress, but has three electoral votes.
California is the most populous state in the U.S. and has 55 electors. Texas has 38, Florida 29. Others states have at least three electoral votes.
In case of equal vote, the new House of Representatives, appointed the same day as the presidential election, choose the next president, which occurred in 1800 and 1824. In this case, the Senate chooses the Vice-President.

Be elected without a majority of votes possible
With this system, being elected president without obtaining an absolute majority of the population is possible. That was the case in 2000, and three times before in the history of the United States.
This anomaly is possible because in almost all United States except Maine and Nebraska that instill a dose-proportional the candidate who gets the most votes is represented by all the electors of that State in the College election. Thus, in California, it is sufficient for a candidate to get a single vote ahead of his opponent to garner 55 electors of a sudden. It is because of this system that Barack Obama and Mitt Romney favor the ten states on 50 key including Ohio, Florida, Iowa and Colorado, likely to move from one camp to another and thus decide the election.
December 17
The electors, mostly local elected officials, meet in the capital of each state to elect the president and vice president on the first Monday after the second Wednesday in December, this year December 17th.
Strangely, there is no requirement to respect the electoral popular vote. Some 700 amendments to amend or remove the Electoral College to establish a direct universal suffrage were submitted to Congress in vain over the last 200 years.
President-elect Barack Obama succeeds himself wherever Mitt Romney becomes the 45th leader of the United States, sworn in on 20 January.

Obama’s election speech, here

Cyclône ANAIS

Merci, Lionel, pour l’info

Cyclone_ANAIS

Le Cyclone Tropical ANAIS se déplaçait à 10h00 (dimanche 14) vers l’ouest-sud-ouest à la vitesse de 13 km/h et était positionné autour du point 11.1 Sud / 66.3 Est à 1575 km au nord-est des côtes réunionnaises…
La pression en son centre était estimée à 975 hPa et la vitesse du vent maximal moyen sur 10 minutes était d’environ 139 km/h avec des rafales sur mer de 196 km/h…

Anaïs est déjà rentrée dans les annales de la saison cyclonique 2012-2013 et même bien au-delà puisque pour un milieu de mois d’octobre, elle a connu une intensification rapide jusqu’au stade de cyclone et tellement rapide qu’elle a sauté le stade de Forte Tempête Tropicale… elle est en effet passée du stade de Tempête Tropicale Modérée (le 13 octobre à 16h00) à celui de Cyclone Tropical (le 13 octobre à 22h00)…

Anïs est donc une précoce mais aussi une véloce… et pour lui rendre hommage, une petite animation : Anaïs fait son show…

Anaïs évolue dans des conditions environnementales favorables à son intensification même si elle ne devrait pas aller plus haut dans les stades de développement, elle devrait maintenir le stade de cyclone pendant les prochaines 48 heures puis commencer ensuite à s’affaiblir plus ou moins rapidement…

Les modèles numériques de prévisions restent en bon accord sur la trajectoire future d’Anaïs pour les prochaines 72 heures (trajectoire décrite sous la carte ci-dessus)…
Au-delà, certains modèles (ECMWF et GFS) proposent une incurvation de la trajectoire plus franche au sud-sud-ouest ce qui ramènerait Anaïs (ou du moins ce qui en restera) dans les abords de la Réunion…

La suite, ici

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Rejoignez 954 autres abonnés